Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare, sărbătoriți la Arad

Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare, sărbătoriți la Arad

Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare, sărbătoriți la Arad

Miercuri, 26 Octombrie, 2022 11:36 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 26 Octombrie, 2022 11:36 Tiparire

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară se va reuni la a 50-a ediţie, la Arad, unde timp de trei zile, 26 -28 octombrie 2022, se vor discuta teme de actualitate și de interes, în cadrul unei conferințe științifice intitulată „Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare“.

 

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară a fost înființată în 1972 și este formată din 6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Române și 6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Maghiare de Științe.

 

Aceștia se reunesc anual sau odată la doi ani cu scopul de a promova atât relațiile diplomatice în domeniul istoriei și culturii româno-maghiare cât și de a discuta noutățile din aceste domenii.

 

„Indiferent de ceea ce fac autoritățile și politicienii, la nivelul celor două țări există relații de prietenie, de respect care stau la baza celor cinci decenii de relații istoriografice între membrii celor două Academii. La fiecare întâlnire, încercăm să fim mai mult decât un forum de dezbateri științifice“, a transmis prof.univ.dr. Ioan Bolovan, istoric, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române, președintele părții române a Comisiei mixte de istorie româno-maghiare.

 

Acesta a mai informat că în urma întâlnirilor istoricilor se tipăresc volume bilingve și cu rezumate într-o limbă de circulație internațională, astfel încât să fie accesibile atât cercetătorilor din România și Ungaria cât și celor din alte țări.

 

Manifestarea științifică de la Arad nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Academiei Române, a Prefecturii Județului Arad, a Consiliului Județean Arad, a Primăriei Municipiului Arad, a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad, a Complexului Muzeal Arad, al Centrului Cultural Județean Arad, al Centrului Municipal de Cultură Arad.

 

PROGRAM

 

Miercuri, 26 octombrie 2022

 

Sosirea participanților

 

Joi, 27 octombrie 2022

 

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regele Ferdinand”

Moderator:

Dr. Doru Sinaci

9:30 – 10:00

- Deschiderea oficială a lucrărilor Comisiei mixte de istorie româno-maghiare

- Cuvinte de salut din partea autorităților centrale și locale, alături de reprezentanții părților română și maghiară:

Dr. GHEORGHE FALCĂ - Europarlamentar

Jr. CSABA TÓTH – Prefect, Instituția Prefectului județul Arad

Iustin Cionca – Președinte al Consiliului Județean Arad

Ing. CĂLIN BIBARȚ – Primar al Municipiului Arad

10:00 – 11:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Szász Zoltán, Dr. Ioan Bolovan

1. Dr. Tringli István: Kézai Simon krónikájának Anjou-kori átdolgozása (Prelucrarea cronicii lui Simon de Kéza în epoca Anjou)

2. Dr. Nagy Levente: Vlad Țepeș kultusza a román és a magyar történetírásban (Cultul lui Vlad Țepeș în istoriografia română și maghiară)

11:15 – 11:30 pauză de cafea

11:30 – 13:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Remus Câmpeanu, Dr. Zahorán Csaba

1. Dr. Csákó Judit: A pascua Romanorum hagyománya a középkori történetírásban/ Sintagma pascua Romanorum în istoriografia medievală

2. Dr. Cornel Sigmirean, Etosul instruirii și construcția modernității: interferențe româno-maghiare  în secolul al XIX-lea (Az oktatás étosza és a modernitás felépítése: román-magyar interferenciák a 19. században)

3. Dr. Ábrahám Barna: Magyar polgárság-viták (Discuții despre burghezie în context maghiar)

13:30 – 15:15 Masa de prânz

15:30 – 17:15 Comunicări și discuții

Moderatori: Dr. Csákó Judit, Dr. Cornel Sigmirean

1. Dr. Mádly Loránd, Neoabsolutism-liberalism-dualism: considerații legate de turnurile unei epoci / Neoabszolutizmus-liberalizmus-dualizmus. Érvelések egy korszak fordulópontjainak megítéléséről

2. Dr. Remus Câmpeanu, Budapesta în mentalul public românesc din veacul al XIX-lea (Budapest a 19. század román közmentalitásában)

18:30 Degustare de vinuri din Podgoria Aradului. Cina

 

Vineri, 28 octombrie 2022

 

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regina Maria”

9:30 – 11:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Florin Abraham, Dr. Tringli István

1. Dr. Corneliu Pădurean, Dr. Ioan Bolovan, Un secol și jumătate de căsătorii mixte în Transilvania (Másfél évszázad vegyes házasságai Erdélyben)

2. Dr. Miskolczy Ambrus, A magyar románológusok útjai (Destinele romanologilor maghiari: Jancsó Benedek, Makkai László, Elekes Lajos)

3. Dr. Marin Balog, Centru-periferie sau dezvoltare regională? Căile ferate din Transilvania și Banat (1867-1918) (Központ-periféria irányú vagy regionális fejlesztés? Vasutak Erdélyben és Bánságban (1867-1918))

11:15 – 11:30 pauză de cafea

11:30 – 12:45 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Nagy Levente, Dr. Corneliu Pădurean

1. Dr. Florin Abraham, Relațiile româno-maghiare din perspectiva politicilor memoriei: 1990-2020 (A román-magyar viszonyok az emlékezetpolitika perspektivájából: 1990-2020)

2. Dr. Zahorán Csaba, Emlékezetpolitika: 2018 és 2020. Gyulafehérvár és Trianon évfordulójának felidézése Romániában és Magyarországon (Politica de comemorare: 2018 și 2020. Comemorarea adunării de la Alba Iulia și a tratatului de la Trianon în România și în Ungaria)

12:45 – 13:15 Solicitarea Ministerului de Externe al României, la inițiativa Ministerului de Externe al Ungariei, a analizării unui text istoric produs de partea maghiară în legătură cu monumente românești de pe teritoriul Ungariei de azi.

13:15 – 13:30 Concluzii

13:45 – 14:45 Masa de prânz

16:00 – 19:00 Turul orașului Arad

19:30  -  Cina festivă

 

Sâmbătă, 29 octombrie 2022

Închiderea lucrărilor. Plecarea participanților.

 

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară se va reuni la a 50-a ediţie, la Arad, unde timp de trei zile, 26 -28 octombrie 2022, se vor discuta teme de actualitate și de interes, în cadrul unei conferințe științifice intitulată „Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare“.

 

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară a fost înființată în 1972 și este formată din 6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Române și 6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Maghiare de Științe.

 

Aceștia se reunesc anual sau odată la doi ani cu scopul de a promova atât relațiile diplomatice în domeniul istoriei și culturii româno-maghiare cât și de a discuta noutățile din aceste domenii.

 

„Indiferent de ceea ce fac autoritățile și politicienii, la nivelul celor două țări există relații de prietenie, de respect care stau la baza celor cinci decenii de relații istoriografice între membrii celor două Academii. La fiecare întâlnire, încercăm să fim mai mult decât un forum de dezbateri științifice“, a transmis prof.univ.dr. Ioan Bolovan, istoric, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române, președintele părții române a Comisiei mixte de istorie româno-maghiare.

 

Acesta a mai informat că în urma întâlnirilor istoricilor se tipăresc volume bilingve și cu rezumate într-o limbă de circulație internațională, astfel încât să fie accesibile atât cercetătorilor din România și Ungaria cât și celor din alte țări.

 

Manifestarea științifică de la Arad nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Academiei Române, a Prefecturii Județului Arad, a Consiliului Județean Arad, a Primăriei Municipiului Arad, a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad, a Complexului Muzeal Arad, al Centrului Cultural Județean Arad, al Centrului Municipal de Cultură Arad.

 

PROGRAM

 

Miercuri, 26 octombrie 2022

 

Sosirea participanților

 

Joi, 27 octombrie 2022

 

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regele Ferdinand”

Moderator:

Dr. Doru Sinaci

9:30 – 10:00

- Deschiderea oficială a lucrărilor Comisiei mixte de istorie româno-maghiare

- Cuvinte de salut din partea autorităților centrale și locale, alături de reprezentanții părților română și maghiară:

Dr. GHEORGHE FALCĂ - Europarlamentar

Jr. CSABA TÓTH – Prefect, Instituția Prefectului județul Arad

Iustin Cionca – Președinte al Consiliului Județean Arad

Ing. CĂLIN BIBARȚ – Primar al Municipiului Arad

10:00 – 11:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Szász Zoltán, Dr. Ioan Bolovan

1. Dr. Tringli István: Kézai Simon krónikájának Anjou-kori átdolgozása (Prelucrarea cronicii lui Simon de Kéza în epoca Anjou)

2. Dr. Nagy Levente: Vlad Țepeș kultusza a román és a magyar történetírásban (Cultul lui Vlad Țepeș în istoriografia română și maghiară)

11:15 – 11:30 pauză de cafea

11:30 – 13:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Remus Câmpeanu, Dr. Zahorán Csaba

1. Dr. Csákó Judit: A pascua Romanorum hagyománya a középkori történetírásban/ Sintagma pascua Romanorum în istoriografia medievală

2. Dr. Cornel Sigmirean, Etosul instruirii și construcția modernității: interferențe româno-maghiare  în secolul al XIX-lea (Az oktatás étosza és a modernitás felépítése: román-magyar interferenciák a 19. században)

3. Dr. Ábrahám Barna: Magyar polgárság-viták (Discuții despre burghezie în context maghiar)

13:30 – 15:15 Masa de prânz

15:30 – 17:15 Comunicări și discuții

Moderatori: Dr. Csákó Judit, Dr. Cornel Sigmirean

1. Dr. Mádly Loránd, Neoabsolutism-liberalism-dualism: considerații legate de turnurile unei epoci / Neoabszolutizmus-liberalizmus-dualizmus. Érvelések egy korszak fordulópontjainak megítéléséről

2. Dr. Remus Câmpeanu, Budapesta în mentalul public românesc din veacul al XIX-lea (Budapest a 19. század román közmentalitásában)

18:30 Degustare de vinuri din Podgoria Aradului. Cina

 

Vineri, 28 octombrie 2022

 

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regina Maria”

9:30 – 11:15 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Florin Abraham, Dr. Tringli István

1. Dr. Corneliu Pădurean, Dr. Ioan Bolovan, Un secol și jumătate de căsătorii mixte în Transilvania (Másfél évszázad vegyes házasságai Erdélyben)

2. Dr. Miskolczy Ambrus, A magyar románológusok útjai (Destinele romanologilor maghiari: Jancsó Benedek, Makkai László, Elekes Lajos)

3. Dr. Marin Balog, Centru-periferie sau dezvoltare regională? Căile ferate din Transilvania și Banat (1867-1918) (Központ-periféria irányú vagy regionális fejlesztés? Vasutak Erdélyben és Bánságban (1867-1918))

11:15 – 11:30 pauză de cafea

11:30 – 12:45 Comunicări și discuții

Moderatori:     Dr. Nagy Levente, Dr. Corneliu Pădurean

1. Dr. Florin Abraham, Relațiile româno-maghiare din perspectiva politicilor memoriei: 1990-2020 (A román-magyar viszonyok az emlékezetpolitika perspektivájából: 1990-2020)

2. Dr. Zahorán Csaba, Emlékezetpolitika: 2018 és 2020. Gyulafehérvár és Trianon évfordulójának felidézése Romániában és Magyarországon (Politica de comemorare: 2018 și 2020. Comemorarea adunării de la Alba Iulia și a tratatului de la Trianon în România și în Ungaria)

12:45 – 13:15 Solicitarea Ministerului de Externe al României, la inițiativa Ministerului de Externe al Ungariei, a analizării unui text istoric produs de partea maghiară în legătură cu monumente românești de pe teritoriul Ungariei de azi.

13:15 – 13:30 Concluzii

13:45 – 14:45 Masa de prânz

16:00 – 19:00 Turul orașului Arad

19:30  -  Cina festivă

 

Sâmbătă, 29 octombrie 2022

Închiderea lucrărilor. Plecarea participanților.

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Laurenţiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Generația Tânără” a fost desemnat câștigătorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.