Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Marti, 31 Ianuarie, 2023 07:32 Redactie POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 31 Ianuarie, 2023 07:32 Tiparire

Consiliul Județean Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023.

 

Evenimentul are loc în data de 07.02.2023, ora 9, în sala „Vasile Goldiș”, aflată la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22.

 

În baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022 a fost întocmit Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 pe structura clasificației bugetare a veniturilor şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică si destinația acestora, proiect afișat la avizierul Consiliului Județean Arad în 03.01.2023 potrivit Legii nr. 273/2006, art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile și specificul fiecărei instituții subordonate precum și în funcție de prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor în interesul colectivităţii.

  

Bugetul Judeţului Arad pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026 este compus din:

 

-Bugetul local în sumă de 607.102, 80 mii lei la partea de venituri și în sumă de 687.666,80 mii lei la partea de cheltuieli;

-Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 532.514 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

-Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.398,50 mii lei la partea de venituri și în sumă de 25.578,50 mii lei la partea de cheltuieli.

 

Ordinea de zi a evenimentului:

 

-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)             

-Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consiliul@cjarad.ro sau utilizând formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/ sau direct la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 10, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, persoana de contact Cindy Toderita,  telefon: 0357 731 227.

 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  

• Referatul de aprobare nr. 1.829/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 1.830/25.01.2023 al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 29/25.01.2023 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023 însoțit de:  

• Anexa nr. 1 - bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 2 - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 3 - bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 4 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2023; 

• Anexa nr. 5 - Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 6 - contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2023;

• Anexa nr. 7 - numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;

• Anexa nr. 8 - bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2023 precum şi estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 9 - bugetul general al Județului Arad pe anul 2023.

 

Documentația poate fi consultată:  

 

-pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/

-la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 1, camera 3-4, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00

-proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

 

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 06.02.2023, ora 16:30:

  

-prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;    

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;    

-prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;   

-la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.  

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023”.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 126, e-mail: gheorghina.ribovici@cjarad.ro, persoană de contact: Gheorghina Ribovici - director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

 

Președinte, Iustin Cionca

Consiliul Județean Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023.

 

Evenimentul are loc în data de 07.02.2023, ora 9, în sala „Vasile Goldiș”, aflată la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22.

 

În baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022 a fost întocmit Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 pe structura clasificației bugetare a veniturilor şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică si destinația acestora, proiect afișat la avizierul Consiliului Județean Arad în 03.01.2023 potrivit Legii nr. 273/2006, art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile și specificul fiecărei instituții subordonate precum și în funcție de prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor în interesul colectivităţii.

  

Bugetul Judeţului Arad pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026 este compus din:

 

-Bugetul local în sumă de 607.102, 80 mii lei la partea de venituri și în sumă de 687.666,80 mii lei la partea de cheltuieli;

-Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 532.514 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

-Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.398,50 mii lei la partea de venituri și în sumă de 25.578,50 mii lei la partea de cheltuieli.

 

Ordinea de zi a evenimentului:

 

-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)             

-Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consiliul@cjarad.ro sau utilizând formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/ sau direct la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 10, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, persoana de contact Cindy Toderita,  telefon: 0357 731 227.

 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  

• Referatul de aprobare nr. 1.829/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 1.830/25.01.2023 al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 29/25.01.2023 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023 însoțit de:  

• Anexa nr. 1 - bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 2 - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 3 - bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 4 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2023; 

• Anexa nr. 5 - Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 6 - contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2023;

• Anexa nr. 7 - numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;

• Anexa nr. 8 - bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2023 precum şi estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 9 - bugetul general al Județului Arad pe anul 2023.

 

Documentația poate fi consultată:  

 

-pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/

-la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 1, camera 3-4, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00

-proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

 

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 06.02.2023, ora 16:30:

  

-prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;    

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;    

-prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;   

-la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.  

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023”.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 126, e-mail: gheorghina.ribovici@cjarad.ro, persoană de contact: Gheorghina Ribovici - director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

 

Președinte, Iustin Cionca

Stiri asemanatoare

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Luni, 12 Februarie, 2024 09:31

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Duminică seara (11 februarie), în jurul orei 17:30, s-a produs un accident rutier pe centura orașului Ineu. Un autoturism a părăsit carosabilul și a ieșit în décor. &nbs ...

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Luni, 12 Februarie, 2024 13:30

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Ministerul Sănătăţii a transmis lista cu spitalele afectate de atacul cibernetic, acolo unde sistemul este nefuncţional. În total, 18 unităţi medicale sunt afectate, de la spitale ma ...

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Luni, 12 Februarie, 2024 15:40

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Șoferii care conduc mașina fără a avea poliță RCA riscă amenzi de cinci ori mai mari. Totodată, asigurarea poate fi plătită în rate sau suspendată la cererea proprietarului. &nb ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:10

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

În dimineața zilei de 10 februarie a.c., polițiștii orașului Pecica, împreună cu cei ai Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pent ...

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:13

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Sâmbătă 10 februarie, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost solicitați la un local din localitatea Grăniceri, unde, un bărbat de 42 de ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Luni, 12 Februarie, 2024 17:31

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Compania de Apă Arad anunță că marți, 13.02.2024, între orele 09:00- 17:00, în localitățile Beliu și Tăgădău vor avea loc lucrări de spălare a rețelelor de apă. Atragem ...

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:47

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Inaugurarea noului Terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programată chiar în 31 martie, data agreată, în principi ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.