Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023, în dezbatere publică

Marti, 31 Ianuarie, 2023 07:32 Redactie POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie POLITIC Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 31 Ianuarie, 2023 07:32 Tiparire

Consiliul Județean Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023.

 

Evenimentul are loc în data de 07.02.2023, ora 9, în sala „Vasile Goldiș”, aflată la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22.

 

În baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022 a fost întocmit Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 pe structura clasificației bugetare a veniturilor şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică si destinația acestora, proiect afișat la avizierul Consiliului Județean Arad în 03.01.2023 potrivit Legii nr. 273/2006, art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile și specificul fiecărei instituții subordonate precum și în funcție de prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor în interesul colectivităţii.

  

Bugetul Judeţului Arad pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026 este compus din:

 

-Bugetul local în sumă de 607.102, 80 mii lei la partea de venituri și în sumă de 687.666,80 mii lei la partea de cheltuieli;

-Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 532.514 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

-Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.398,50 mii lei la partea de venituri și în sumă de 25.578,50 mii lei la partea de cheltuieli.

 

Ordinea de zi a evenimentului:

 

-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)             

-Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consiliul@cjarad.ro sau utilizând formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/ sau direct la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 10, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, persoana de contact Cindy Toderita,  telefon: 0357 731 227.

 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  

• Referatul de aprobare nr. 1.829/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 1.830/25.01.2023 al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 29/25.01.2023 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023 însoțit de:  

• Anexa nr. 1 - bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 2 - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 3 - bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 4 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2023; 

• Anexa nr. 5 - Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 6 - contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2023;

• Anexa nr. 7 - numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;

• Anexa nr. 8 - bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2023 precum şi estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 9 - bugetul general al Județului Arad pe anul 2023.

 

Documentația poate fi consultată:  

 

-pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/

-la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 1, camera 3-4, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00

-proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

 

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 06.02.2023, ora 16:30:

  

-prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;    

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;    

-prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;   

-la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.  

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023”.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 126, e-mail: gheorghina.ribovici@cjarad.ro, persoană de contact: Gheorghina Ribovici - director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

 

Președinte, Iustin Cionca

Consiliul Județean Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al judeţului Arad pe anul 2023.

 

Evenimentul are loc în data de 07.02.2023, ora 9, în sala „Vasile Goldiș”, aflată la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22.

 

În baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022 a fost întocmit Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 pe structura clasificației bugetare a veniturilor şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică si destinația acestora, proiect afișat la avizierul Consiliului Județean Arad în 03.01.2023 potrivit Legii nr. 273/2006, art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile și specificul fiecărei instituții subordonate precum și în funcție de prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor în interesul colectivităţii.

  

Bugetul Judeţului Arad pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026 este compus din:

 

-Bugetul local în sumă de 607.102, 80 mii lei la partea de venituri și în sumă de 687.666,80 mii lei la partea de cheltuieli;

-Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 532.514 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

-Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.398,50 mii lei la partea de venituri și în sumă de 25.578,50 mii lei la partea de cheltuieli.

 

Ordinea de zi a evenimentului:

 

-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)             

-Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consiliul@cjarad.ro sau utilizând formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/ sau direct la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 10, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, persoana de contact Cindy Toderita,  telefon: 0357 731 227.

 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  

• Referatul de aprobare nr. 1.829/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 1.830/25.01.2023 al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 29/25.01.2023 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023 însoțit de:  

• Anexa nr. 1 - bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 2 - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 3 - bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 4 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2023; 

• Anexa nr. 5 - Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 6 - contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2023;

• Anexa nr. 7 - numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;

• Anexa nr. 8 - bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2023 precum şi estimările pentru anii 2024 - 2026;

• Anexa nr. 9 - bugetul general al Județului Arad pe anul 2023.

 

Documentația poate fi consultată:  

 

-pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/

-la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 1, camera 3-4, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00

-proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

 

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 06.02.2023, ora 16:30:

  

-prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;    

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;    

-prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;   

-la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.  

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023”.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 126, e-mail: gheorghina.ribovici@cjarad.ro, persoană de contact: Gheorghina Ribovici - director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

 

Președinte, Iustin Cionca

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.