RECONS scoate la concurs postul de Director adjunct
RECONS scoate la concurs postul de Director adjunct

RECONS scoate la concurs postul de Director adjunct

Joi, 18 Ianuarie, 2024 16:02 Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Joi, 18 Ianuarie, 2024 16:02 Tiparire

S.C. RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, FN, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director adjunct – COR 112005,  în data de 05.02.2024, ora 10.00

 

Anunțul privind concursul se afișează de către S.C. RECONS S.A. la sediul acesteia, pe site-ul societății și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului.

 

1. Participarea la concurs

Poate participa la concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct, persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice următoare pentru ocuparea respectivei funcții contractuale și anume:

- are cetățenia română, sau cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene și domiciliul în România;

- cunoaște limba română scris și vorbit;

- are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condiții de studii și anume: studii superioare în domeniu economic, juridic sau tehnic, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- are o experiență similară în funcții de conducere / coordonare echipe minim 4 ani, cu o vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

Candidatul va declara pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul societății, în plic închis și sigilat un dosar care va conține următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- curriculum vitae în format Europass;

- adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- adeverință de cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a S.C. RECONS S.A. (www.reconsarad.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 26.01.2024, ora 12.00 la Registratura S.C. RECONS S.A., B-dul. Iuliu Maniu Nr. FN, Arad, Județul Arad, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat ”Candidatură pentru funcția de Director Adjunct al S.C. RECONS S.A.”, precum numele și prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

 

2. Desfășurarea concursului


a) Selecția dosarelor de înscriere

În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

 

b) Proba scrisă și/sau proba practică

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului de director adjunct pentru care se organizează concurs.

 

c) Interviul

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

- abilități și cunoștințe impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

    
- capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

    
- exercitarea controlului decizional;

    
- capacitate  decizională.

 

3. Comunicarea rezultatelor și începerea activității

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin afișarea la locul desfășurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face până în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Candidații declarați admiși la ocuparea postului vacant de directur adjunct, funcție contractuală, se vor prezena la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării/comunicării rezultatelor.

S.C. RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, FN, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director adjunct – COR 112005,  în data de 05.02.2024, ora 10.00

 

Anunțul privind concursul se afișează de către S.C. RECONS S.A. la sediul acesteia, pe site-ul societății și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului.

 

1. Participarea la concurs

Poate participa la concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct, persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice următoare pentru ocuparea respectivei funcții contractuale și anume:

- are cetățenia română, sau cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene și domiciliul în România;

- cunoaște limba română scris și vorbit;

- are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condiții de studii și anume: studii superioare în domeniu economic, juridic sau tehnic, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- are o experiență similară în funcții de conducere / coordonare echipe minim 4 ani, cu o vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

Candidatul va declara pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul societății, în plic închis și sigilat un dosar care va conține următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- curriculum vitae în format Europass;

- adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

- adeverință de cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a S.C. RECONS S.A. (www.reconsarad.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 26.01.2024, ora 12.00 la Registratura S.C. RECONS S.A., B-dul. Iuliu Maniu Nr. FN, Arad, Județul Arad, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat ”Candidatură pentru funcția de Director Adjunct al S.C. RECONS S.A.”, precum numele și prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

 

2. Desfășurarea concursului


a) Selecția dosarelor de înscriere

În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

 

b) Proba scrisă și/sau proba practică

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului de director adjunct pentru care se organizează concurs.

 

c) Interviul

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

- abilități și cunoștințe impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

    
- capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

    
- exercitarea controlului decizional;

    
- capacitate  decizională.

 

3. Comunicarea rezultatelor și începerea activității

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin afișarea la locul desfășurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face până în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Candidații declarați admiși la ocuparea postului vacant de directur adjunct, funcție contractuală, se vor prezena la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării/comunicării rezultatelor.

Stiri asemanatoare

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

Miercuri, 05 Iunie, 2024 20:05

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

În această seară (5 iunie) în Șimand s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme.   Au intervenit pompierii militari ai Gărzii de Intervenț ...

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Miercuri, 05 Iunie, 2024 16:07

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Alegerile locale și europarlamentare au loc pe 9 iunie 2024. Pentru activitatea desfășurată vor fi acordate indemnizații care pot ajunge la 730 de lei/zi în cazul președinților și l ...

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Joi, 06 Iunie, 2024 11:24

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Au fost efectuate primele rețineri în dosarul în care mai mulți foști angajați din MAI sunt acuzați de trafic de migranți.   Firmele deținute de grupare aduceau străini ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Joi, 06 Iunie, 2024 09:02

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Azi dimineață (6 iunie), în jurul orei 08:30 o mașină s-a răsturnat în afara părtii carosabile la coborârea de pe podul Decebal în apropierea intrării în ștr ...

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Joi, 06 Iunie, 2024 09:29

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi (6 iunie), se vor efectua o serie de lucrări care impun restricții de circulație, astfel: & ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:48

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

În această după-amiază (5 iunie), în jurul orei 15:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un ...

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:49

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Consiliul Județean este criticat de Primăria din Moneasa, condusă de un primar PSD, pentru că nu ar fi investit suficient în comună. În realitate, Consiliul Județean, condus de ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.