Dezbatere publică la Primăria Arad pe tema - indexarea impozitului pe mijloacele de transport
Dezbatere publică la Primăria Arad pe tema - indexarea impozitului pe mijloacele de transport

Dezbatere publică la Primăria Arad pe tema - indexarea impozitului pe mijloacele de transport

Luni, 30 Octombrie, 2023 17:20 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Luni, 30 Octombrie, 2023 17:20 Tiparire

Primăria Municipiului Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului

Evenimentul va avea loc în data de 03 11 2023, ora 13:00, online, accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/83030799998?pwd=UGp1QmJEd250SnlnY21KcGN5ZWtYUT09Paragraf descriptiv – Proiectul de hotărâre se referă la indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozit aplicabil în anul fiscal 2024.

Ordinea de zi a evenimentului:

 1. Deschiderea evenimentului (anunţarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor insituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfaşurare a evenimentului).

 2. Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi sau specialişti care au participat la elaborare).

 3. Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice.

 4. Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro sau direct la sediul instituţiei Primăria Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, Palatul Cenad, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30, persoana de contact: Consilier Serviciul Relaţii Externe şi Protocol Instituţional, Direcţia Comunicare, Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int. 278.

La dezbaterea publică online sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei, etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, Referatul de aprobare al Primarului şi Raportul de specialitate al Direcţiei Venituri, Serviciul Juridic, Contestaţii.

Documentaţia poate fi consultată:

 1. Pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad, la acest .link

 2. La sediul Primăriei Municipiului Arad, din Bulevardul Revoluţiei, nr 73, Palatul Cenad, Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30.

 3. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură, în Palatul Cenad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele   08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30.


Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 03 11 2023.

 1.  Prin formularul online disponibil pe pagina de internet la:

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala-0002cd62?OpenDocument

 1. Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro

 2. Prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75

 3. La sediul Primăriei Municipiului Arad, la registratură, în Palatul Cenad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30.

 

Mesajele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului.

         
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

       
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:


Persoane de contact:

Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704

E-mail: cmacra@primariaarad.ro

Consilier Serviciul Relaţii Externe şi Protocol Instituţional - Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278

E-mail: mihai.mitrofan@primariaarad.ro

Primăria Municipiului Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului

Evenimentul va avea loc în data de 03 11 2023, ora 13:00, online, accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/83030799998?pwd=UGp1QmJEd250SnlnY21KcGN5ZWtYUT09Paragraf descriptiv – Proiectul de hotărâre se referă la indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozit aplicabil în anul fiscal 2024.

Ordinea de zi a evenimentului:

 1. Deschiderea evenimentului (anunţarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor insituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfaşurare a evenimentului).

 2. Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi sau specialişti care au participat la elaborare).

 3. Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice.

 4. Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro sau direct la sediul instituţiei Primăria Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, Palatul Cenad, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30, persoana de contact: Consilier Serviciul Relaţii Externe şi Protocol Instituţional, Direcţia Comunicare, Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int. 278.

La dezbaterea publică online sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei, etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, Referatul de aprobare al Primarului şi Raportul de specialitate al Direcţiei Venituri, Serviciul Juridic, Contestaţii.

Documentaţia poate fi consultată:

 1. Pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad, la acest .link

 2. La sediul Primăriei Municipiului Arad, din Bulevardul Revoluţiei, nr 73, Palatul Cenad, Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30.

 3. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură, în Palatul Cenad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele   08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30.


Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 03 11 2023.

 1.  Prin formularul online disponibil pe pagina de internet la:

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala-0002cd62?OpenDocument

 1. Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro

 2. Prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75

 3. La sediul Primăriei Municipiului Arad, la registratură, în Palatul Cenad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri orele 08:30 - 13:30.

 

Mesajele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 02.10.2023 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului.

         
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

       
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:


Persoane de contact:

Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704

E-mail: cmacra@primariaarad.ro

Consilier Serviciul Relaţii Externe şi Protocol Instituţional - Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278

E-mail: mihai.mitrofan@primariaarad.ro

Stiri asemanatoare

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Luni, 12 Februarie, 2024 09:31

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Duminică seara (11 februarie), în jurul orei 17:30, s-a produs un accident rutier pe centura orașului Ineu. Un autoturism a părăsit carosabilul și a ieșit în décor. &nbs ...

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Luni, 12 Februarie, 2024 13:30

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Ministerul Sănătăţii a transmis lista cu spitalele afectate de atacul cibernetic, acolo unde sistemul este nefuncţional. În total, 18 unităţi medicale sunt afectate, de la spitale ma ...

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Luni, 12 Februarie, 2024 15:40

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Șoferii care conduc mașina fără a avea poliță RCA riscă amenzi de cinci ori mai mari. Totodată, asigurarea poate fi plătită în rate sau suspendată la cererea proprietarului. &nb ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:10

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

În dimineața zilei de 10 februarie a.c., polițiștii orașului Pecica, împreună cu cei ai Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pent ...

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:13

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Sâmbătă 10 februarie, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost solicitați la un local din localitatea Grăniceri, unde, un bărbat de 42 de ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Luni, 12 Februarie, 2024 17:31

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Compania de Apă Arad anunță că marți, 13.02.2024, între orele 09:00- 17:00, în localitățile Beliu și Tăgădău vor avea loc lucrări de spălare a rețelelor de apă. Atragem ...

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:47

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Inaugurarea noului Terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programată chiar în 31 martie, data agreată, în principi ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.