Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează examen pentru detectivi particulari

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează examen pentru detectivi particulari

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează examen pentru detectivi particulari

Vineri, 19 Mai, 2023 15:46 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 19 Mai, 2023 15:46 Tiparire

În conformitate cu prevederile art. 7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 08 iunie a.c., la ora  10:00,

EXAMEN

Pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.


Perioada de depunere a dosarelor este 15-31.05.2023, în intervalul orar 09.00-12.00 la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, județ. Arad. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0257/206.876

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     să fie cetățean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului Economic European, și să aibă domiciliul stabil pe raza jud. Arad.

b)     să aibă cel puţin studii medii și să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

c)     să fie apt(ă) din punct de vedere medical;

d)     să nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e)     să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad;

g) să aibă absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

 

Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:


-cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

-curriculum vitae;

-actul de identitate a candidatului;

- actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

- certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

-declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

-certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;

-dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

(achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

-1 dosar.

 

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

           

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE           

 

            TEMATICA:

  - Drepturile si libertățile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  - Legea penală si limitele ei de aplicare;

  - Infracțiunea;

  - Infracțiuni contra libertății persoanei;

  - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

  - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

  - Infracțiuni de  corupție;

  - Infracțiuni de serviciu;

  - Infracțiuni de fals;

  - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;

  - Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor si datelor informatice;

  - Infracțiuni contra securității naționale;

  - Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  - Percheziția;

  - Sesizarea organelor de urmarire penală ;

  - Contractul ;

  - Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

 - Organizarea si funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;

  - Protectia informațiilor clasificate ;

  - Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

  - Accesul la informații clasificate ;

  - Constituirea societăților ;

  - Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

 

BIBLIOGRAFIE

-Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Partea generala Titlul I , Titlul II;

-Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

-Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

-Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

-Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

-Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

-HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

-Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

-Legea nr. 363/2018,  privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

În conformitate cu prevederile art. 7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 08 iunie a.c., la ora  10:00,

EXAMEN

Pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.


Perioada de depunere a dosarelor este 15-31.05.2023, în intervalul orar 09.00-12.00 la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, județ. Arad. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0257/206.876

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     să fie cetățean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului Economic European, și să aibă domiciliul stabil pe raza jud. Arad.

b)     să aibă cel puţin studii medii și să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

c)     să fie apt(ă) din punct de vedere medical;

d)     să nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e)     să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad;

g) să aibă absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

 

Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:


-cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

-curriculum vitae;

-actul de identitate a candidatului;

- actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

- certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

-declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

-certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;

-dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

(achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

-1 dosar.

 

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

           

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE           

 

            TEMATICA:

  - Drepturile si libertățile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  - Legea penală si limitele ei de aplicare;

  - Infracțiunea;

  - Infracțiuni contra libertății persoanei;

  - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

  - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

  - Infracțiuni de  corupție;

  - Infracțiuni de serviciu;

  - Infracțiuni de fals;

  - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;

  - Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor si datelor informatice;

  - Infracțiuni contra securității naționale;

  - Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  - Percheziția;

  - Sesizarea organelor de urmarire penală ;

  - Contractul ;

  - Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

 - Organizarea si funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;

  - Protectia informațiilor clasificate ;

  - Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

  - Accesul la informații clasificate ;

  - Constituirea societăților ;

  - Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

 

BIBLIOGRAFIE

-Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Partea generala Titlul I , Titlul II;

-Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

-Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

-Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

-Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

-Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

-HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

-Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

-Legea nr. 363/2018,  privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Stiri asemanatoare

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

Miercuri, 05 Iunie, 2024 20:05

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

În această seară (5 iunie) în Șimand s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme.   Au intervenit pompierii militari ai Gărzii de Intervenț ...

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Miercuri, 05 Iunie, 2024 16:07

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Alegerile locale și europarlamentare au loc pe 9 iunie 2024. Pentru activitatea desfășurată vor fi acordate indemnizații care pot ajunge la 730 de lei/zi în cazul președinților și l ...

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Joi, 06 Iunie, 2024 11:24

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Au fost efectuate primele rețineri în dosarul în care mai mulți foști angajați din MAI sunt acuzați de trafic de migranți.   Firmele deținute de grupare aduceau străini ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Joi, 06 Iunie, 2024 09:02

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Azi dimineață (6 iunie), în jurul orei 08:30 o mașină s-a răsturnat în afara părtii carosabile la coborârea de pe podul Decebal în apropierea intrării în ștr ...

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Joi, 06 Iunie, 2024 09:29

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi (6 iunie), se vor efectua o serie de lucrări care impun restricții de circulație, astfel: & ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:48

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

În această după-amiază (5 iunie), în jurul orei 15:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un ...

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:49

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Consiliul Județean este criticat de Primăria din Moneasa, condusă de un primar PSD, pentru că nu ar fi investit suficient în comună. În realitate, Consiliul Județean, condus de ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.