Exponatul lunii mai la Muzeul Orașului Lipova
Exponatul lunii mai la Muzeul Orașului Lipova

Exponatul lunii mai la Muzeul Orașului Lipova

Marti, 09 Mai, 2023 13:49 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 09 Mai, 2023 13:49 Tiparire

Exponatul lunii mai la Complexul Muzeal Arad este un tablou semnat de pictorul arădean Vasile Varga (1921-2005)Tabloul „Curtea Muzeului Lipova" face parte din colecția de artă a Muzeului orașului Lipova și este expus în Casa Sever Bocu, azi muzeu. Lucrarea, realizată în ulei pe carton, cu dimensiunile de 90/60 cm, provine din perioada anilor `80 ai secolului trecut,  a fost donată muzeului alături de o impresionantă colecție de artă.


În 1980, patrimoniul Muzeului Orăşenesc Lipova, înfiinţat în 1958 şi adăpostit în Casa Sever Bocu, se îmbogăţea prin donaţia făcută de Eleonora Costescu şi Vasile Varga. Colecţia donată cuprinde piese de reală valoare patrimonială – lucrări de artă plastică și decorativă, românească şi universală: Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Dimitrie Ghiaţă, pictură flamandă, italiană, engleză, franceză, maghiară.  

 

Text oferit de Corina Dubeștean, muzeograf la Muzeul Orașului Lipova din cadrul Complexului Muzeal Arad:

Vasile Varga se naşte la data de 14 martie 1921, în satul Ususău (judeţul Arad). În anul școlar 1927-1928 îl găsim înscris în clasa I la școala din localitatea Ususău unde dascălul de atunci, Teodor Neagu, îi descoperă talentul, sensibilitatea pentru culoare, forma, lumini și umbre. Mulți ani mai târziu, pictorul își amintește despre felul în care, în copilărie, îl fascinau culorile, spunând: Sâmbăta mă duceam cu părinţii la Lipova şi acolo, pe strada de acces în oraş, întâlneam mereu o fereastră deschisă, unde vedeam, dacă mă ridicam pe vârful picioarelor, jumătatea de sus a unui tablou, reprezentând un cer în apus de soare. Mă vrăjea aşa de mult ceea ce vedeam pe durata unui timp de 2-3 paşi cât ţinea lărgimea ferestrei [...] Îmi plăcea atât de mult pata galbenă a acelui cer încât îmi făceam de lucru pentru a mai trece de 2-3 ori prin dreptul ei.În anul următor, în luna octombrie s-a mutat cu părinții în localitatea Păuliș. Își petrece următorii ani ai copilăriei la Păuliş și Săvârşin iar anii de liceu la Arad. În anii de liceu la Arad, întâlnirea cu pictorul Cornel Minișan și susținerea din partea profesorilor îi dezvăluie chemarea pentru artă, îndeosebi pentru grafică și pictură.

Este repartizat militar la Bucureşti, unde frecventează muzeele Toma Stelian şi Krikor Zambaccian, desenează, pictează. Întors la Lipova la 24 de ani îşi improvizează un atelier, pictează în ulei în condiţii precare. Lectura celor 4 volume ale Istoriei Artei, semnate de G. Oprescu, îi dă curaj şi, bazându-se pe sentimentul pe care această lucrare i l-a insuflat, îi scrie autorului, solicitându-i sprijinul. Profesorul Oprescu îi răspunde și facilitează revenirea pictorului la București.În 1948 devine angajat al  Muzeului Toma Stelian , muzeu pe care îl frecventase în haine de soldat . Este avansat apoi, devenind referent principal la Ministerul Artelor. Se înscriere la Institutul de Arte, unde este admis cu statut de audient. Nu este însă mulţumit de atmosfera atelierelor din institut, de relaţia cu profesorii pe care îi consideră distanţi. Bolnav, renunţă la şcoală, considerând că formarea sa poate continua mai bine ca şi până atunci, studiind de unul singur, contemplând natura, frecventând muzeele, dar şi expoziţiile lui Camil Ressu,  Theodor Pallady, Alexandru Ciucurencu, Lucian Grigorescu, dintre pictorii în viaţă la acea vreme, precum şi Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu şi Ştefan Luchian.În 1949, când lucra încă la minister, îl întâlneşte pe Paul Gherasim cu care leagă o prietenie ce va dura întreaga viaţă. Îi apropie bucuria de a discuta despre Van Gogh, de pildă, dar şi reacţia la spiritul vremurilor de atunci. Împreună cu alti pictori tineri, alături de consacrații Dumitru Ghiaţă, Catargi sau Pallady, uniţi în jurul unor modele precum Ioan Andreescu şi „micii" olandezi, pictează numai cu pământiuri, brunuri, ocruri- canon, studiu tehnic şi atitudine într-o perioadă în care realismul socialist era regula. Ni se cere să facem o artă luminoasă; ei bine, atunci noi nu mai pictăm deloc cu alb! În loc de alb, punem ocru.

 

În 1958 Vasile Varga se căsătoreşte cu Eleonora Costescu, critic de artă. A trăi cu o critică de artă zi de zi este cea mai bună școală artistică, nu-ți poți permite să te mulțumești cu aproximații, spunea pictorul deseori. Timp de mai bine de două decenii, Vasile Varga s-a adâncit într-un studiu foarte personal şi foarte îndârjit asupra culorilor. Studiază amestecul tonurilor după nişte calcule sofisticate, apoi experimentează rezultatul în peisaj, folosind culorile rezultate în propriul atelier-laborator. Până spre sfârşitul vieţii Vasile Varga pictează multe lucrări, desene, pasteluri şi picturi în ulei. Foarte multe din lucrările sale sunt pictate pe ambele feţe în febra experimentării de acorduri cromatice.Între anii 1973 şi 1978  publică împreună cu Eleonora Costescu la Editura Meridiane două volume dedicate pictorilor N. Grigorescu şi I. Andreescu. Mai publică articole în diferite periodice (Luceafărul, România literară) sau în ghiduri ale muzeelor de artă din Arad, Lipova, Suceava, Craiova, Muzeele Simu şi Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, cataloage de expoziţii.Vasile Varga, împreună cu Eleonora Costescu, au organizat tabere și simpozioane artistice, manifestări, menite să provoace întâlniri și schimburi sufletești între artiști.În 1988, Vasile Varga expune, invitat de Paul Gherasim, cu gruparea Prolog la Căminul Artei, fiind din acest an o prezenţă constantă în întâlnirile şi expoziţiile pictorilor din Prolog.


Familia Varga se stabileşte definitiv la Lipova în anul 1992 cu gândul de a întemeia aici o fundaţie care să poată oferi tinerilor dornici să se formeze în domeniul artelor, o rezidenţă cu ateliere de profil, o sală de expunere, un centru de documentare. Eleonora Costescu trece la cele veşnice în 2002. Urmează  ani grei de suferinţă în care Vasile Varga, bolnav,  încearcă să lase în rânduială materializarea acelui gând de a face din Lipova un loc fertil pentru pictori, pentru formarea în artă.


În anul  2005,  fundaţia Interart Triade publică volumul Van Gogh, semnat de Eleonora Costescu şi Vasile Varga.Vasile Varga s-a  stins din viaţă în data de 22 iunie  2005, an în care prietenul său, pictorul Paul Gherasim, a refăcut într-o nouă variantă expoziția grupului Ioan Andreescu.  

 

 

Tabloul „Curtea Muzeului Lipova", semnat de artistul Vasile Varga, este expus în Muzeul Orașului Lipova / Casa Sever Bocu. 

Program de vizitare: Marți - Duminică: 09.00-17.00 (ultima intrare 16.30). 

 

Mai multe detalii despre muzeu:

https://www.facebook.com/complexul.muzealarad

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Or%C4%83%C8%99enesc-Lipova/424436591073314

 

Exponatul lunii mai la Complexul Muzeal Arad este un tablou semnat de pictorul arădean Vasile Varga (1921-2005)Tabloul „Curtea Muzeului Lipova" face parte din colecția de artă a Muzeului orașului Lipova și este expus în Casa Sever Bocu, azi muzeu. Lucrarea, realizată în ulei pe carton, cu dimensiunile de 90/60 cm, provine din perioada anilor `80 ai secolului trecut,  a fost donată muzeului alături de o impresionantă colecție de artă.


În 1980, patrimoniul Muzeului Orăşenesc Lipova, înfiinţat în 1958 şi adăpostit în Casa Sever Bocu, se îmbogăţea prin donaţia făcută de Eleonora Costescu şi Vasile Varga. Colecţia donată cuprinde piese de reală valoare patrimonială – lucrări de artă plastică și decorativă, românească şi universală: Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Dimitrie Ghiaţă, pictură flamandă, italiană, engleză, franceză, maghiară.  

 

Text oferit de Corina Dubeștean, muzeograf la Muzeul Orașului Lipova din cadrul Complexului Muzeal Arad:

Vasile Varga se naşte la data de 14 martie 1921, în satul Ususău (judeţul Arad). În anul școlar 1927-1928 îl găsim înscris în clasa I la școala din localitatea Ususău unde dascălul de atunci, Teodor Neagu, îi descoperă talentul, sensibilitatea pentru culoare, forma, lumini și umbre. Mulți ani mai târziu, pictorul își amintește despre felul în care, în copilărie, îl fascinau culorile, spunând: Sâmbăta mă duceam cu părinţii la Lipova şi acolo, pe strada de acces în oraş, întâlneam mereu o fereastră deschisă, unde vedeam, dacă mă ridicam pe vârful picioarelor, jumătatea de sus a unui tablou, reprezentând un cer în apus de soare. Mă vrăjea aşa de mult ceea ce vedeam pe durata unui timp de 2-3 paşi cât ţinea lărgimea ferestrei [...] Îmi plăcea atât de mult pata galbenă a acelui cer încât îmi făceam de lucru pentru a mai trece de 2-3 ori prin dreptul ei.În anul următor, în luna octombrie s-a mutat cu părinții în localitatea Păuliș. Își petrece următorii ani ai copilăriei la Păuliş și Săvârşin iar anii de liceu la Arad. În anii de liceu la Arad, întâlnirea cu pictorul Cornel Minișan și susținerea din partea profesorilor îi dezvăluie chemarea pentru artă, îndeosebi pentru grafică și pictură.

Este repartizat militar la Bucureşti, unde frecventează muzeele Toma Stelian şi Krikor Zambaccian, desenează, pictează. Întors la Lipova la 24 de ani îşi improvizează un atelier, pictează în ulei în condiţii precare. Lectura celor 4 volume ale Istoriei Artei, semnate de G. Oprescu, îi dă curaj şi, bazându-se pe sentimentul pe care această lucrare i l-a insuflat, îi scrie autorului, solicitându-i sprijinul. Profesorul Oprescu îi răspunde și facilitează revenirea pictorului la București.În 1948 devine angajat al  Muzeului Toma Stelian , muzeu pe care îl frecventase în haine de soldat . Este avansat apoi, devenind referent principal la Ministerul Artelor. Se înscriere la Institutul de Arte, unde este admis cu statut de audient. Nu este însă mulţumit de atmosfera atelierelor din institut, de relaţia cu profesorii pe care îi consideră distanţi. Bolnav, renunţă la şcoală, considerând că formarea sa poate continua mai bine ca şi până atunci, studiind de unul singur, contemplând natura, frecventând muzeele, dar şi expoziţiile lui Camil Ressu,  Theodor Pallady, Alexandru Ciucurencu, Lucian Grigorescu, dintre pictorii în viaţă la acea vreme, precum şi Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu şi Ştefan Luchian.În 1949, când lucra încă la minister, îl întâlneşte pe Paul Gherasim cu care leagă o prietenie ce va dura întreaga viaţă. Îi apropie bucuria de a discuta despre Van Gogh, de pildă, dar şi reacţia la spiritul vremurilor de atunci. Împreună cu alti pictori tineri, alături de consacrații Dumitru Ghiaţă, Catargi sau Pallady, uniţi în jurul unor modele precum Ioan Andreescu şi „micii" olandezi, pictează numai cu pământiuri, brunuri, ocruri- canon, studiu tehnic şi atitudine într-o perioadă în care realismul socialist era regula. Ni se cere să facem o artă luminoasă; ei bine, atunci noi nu mai pictăm deloc cu alb! În loc de alb, punem ocru.

 

În 1958 Vasile Varga se căsătoreşte cu Eleonora Costescu, critic de artă. A trăi cu o critică de artă zi de zi este cea mai bună școală artistică, nu-ți poți permite să te mulțumești cu aproximații, spunea pictorul deseori. Timp de mai bine de două decenii, Vasile Varga s-a adâncit într-un studiu foarte personal şi foarte îndârjit asupra culorilor. Studiază amestecul tonurilor după nişte calcule sofisticate, apoi experimentează rezultatul în peisaj, folosind culorile rezultate în propriul atelier-laborator. Până spre sfârşitul vieţii Vasile Varga pictează multe lucrări, desene, pasteluri şi picturi în ulei. Foarte multe din lucrările sale sunt pictate pe ambele feţe în febra experimentării de acorduri cromatice.Între anii 1973 şi 1978  publică împreună cu Eleonora Costescu la Editura Meridiane două volume dedicate pictorilor N. Grigorescu şi I. Andreescu. Mai publică articole în diferite periodice (Luceafărul, România literară) sau în ghiduri ale muzeelor de artă din Arad, Lipova, Suceava, Craiova, Muzeele Simu şi Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, cataloage de expoziţii.Vasile Varga, împreună cu Eleonora Costescu, au organizat tabere și simpozioane artistice, manifestări, menite să provoace întâlniri și schimburi sufletești între artiști.În 1988, Vasile Varga expune, invitat de Paul Gherasim, cu gruparea Prolog la Căminul Artei, fiind din acest an o prezenţă constantă în întâlnirile şi expoziţiile pictorilor din Prolog.


Familia Varga se stabileşte definitiv la Lipova în anul 1992 cu gândul de a întemeia aici o fundaţie care să poată oferi tinerilor dornici să se formeze în domeniul artelor, o rezidenţă cu ateliere de profil, o sală de expunere, un centru de documentare. Eleonora Costescu trece la cele veşnice în 2002. Urmează  ani grei de suferinţă în care Vasile Varga, bolnav,  încearcă să lase în rânduială materializarea acelui gând de a face din Lipova un loc fertil pentru pictori, pentru formarea în artă.


În anul  2005,  fundaţia Interart Triade publică volumul Van Gogh, semnat de Eleonora Costescu şi Vasile Varga.Vasile Varga s-a  stins din viaţă în data de 22 iunie  2005, an în care prietenul său, pictorul Paul Gherasim, a refăcut într-o nouă variantă expoziția grupului Ioan Andreescu.  

 

 

Tabloul „Curtea Muzeului Lipova", semnat de artistul Vasile Varga, este expus în Muzeul Orașului Lipova / Casa Sever Bocu. 

Program de vizitare: Marți - Duminică: 09.00-17.00 (ultima intrare 16.30). 

 

Mai multe detalii despre muzeu:

https://www.facebook.com/complexul.muzealarad

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Or%C4%83%C8%99enesc-Lipova/424436591073314

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.