UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

Vineri, 24 Februarie, 2023 12:12 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 24 Februarie, 2023 12:12 Tiparire

În data de 20 februarie 2023 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al UAV (CITT-UAV) împreună cu Clusterul CANEPARO  în cadrul conferinței „Cluster CANEPARO – Building International Network for Industrial Hemp” la care au participat reprezentanți ai clusterului din regiune, dar si reprezentanti ai guvernului SUA și ai mediului de afaceri ucrainian. UAV este membru al acestui cluster din Ianuarie 2022 și participă în mod activ la strategia, planurile operaționale de dezvoltare și la proiectele clusterului.

Această întâlnire a deschis seria lucrărilor clusterului Caneparo pentru setarea obiectivelor de dezvoltare internațională împreună cu invitatul special Dl Herrick Fox, reprezentant al USDA TASC, președinte al National Industrial Hemp Council of America (Washington, D.C), Co-preşedinte al Comisiei pentru politici si reglementări din Federation of International Hemp Organizations (Brussels).

Clusterul CANEPARO este membru EIHA (European International Hemp Association), membru HempClub (proiect finantat prin fondurile UE-Cosme), membru European Enterprise Network și membru al European Cluster Collaboration Platform.
 

Evenimentul a fost deschis de către Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad Dr.Ramona LILE şi de d-na Dr. Codruţa STOICA, prorector cu cercetarea ştiinţifică și discuțiile s-au concentrat pe identificarea de oportunități de dezvoltare pe baza expertizei și intereselor comune ale participanților, inclusiv în contextul eforturilor pe care SUA le face pentru susţinerea şi reconstrucţia Ucrainei si pentru intensificarea schimburilor comerciale între SUA şi Europa de Est în special: ţările Baltice, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia și Ucraina, punctând elemente de maxim interes în acest sens: evaluarea barierelor și oportunităților pentru comerțul cu cânepă dintre SUA si Europa de Est; oportunități de sprijinire a dezvoltării capacităţilor de producţie pentru o coerență sporită între standardele europene și cele americane; organizarea de interviuri cu părțile interesate și autorități de reglementare, vizite la fața locului și alte cercetări primare inclusiv angarea de experți locali cu experiență în fiecare regiune pentru a maximiza contribuția și implicarea în proiect.

Este de notorietate faptul că, recent, Congresul American a acordat o creditare suplimentară Ukrainei de 18,4 miliarde USD oferiţi de Guvernul American ca răspuns la invazia rusă care a început în februarie 2022. O mare parte din această finanțare este direcționată pentru adăpostirea, reconstrucția și reziliența sectorului agricol al Ucrainei.  În iulie 2022, USDA ( US Department of Agriculture) FAS (Foreign Agricultural Service) care coordonează cea mai mare parte a asistenței externe a SUA în domeniul agriculturii, în mod specific a solicitat informații despre modul în care cânepa și în special interesele pentru fibrele de cânepă din SUA,  pot sprijini obiectivele acestei finanțări.

D-nul H.Fox s-a mai referit şi la alte ajutoare umanitare oferite de USG (Guvernul Statelor Unite) pentru Ucraina și vecinii săi dintre care 17 miliarde USD din credite vor rămâne obligați în exercițiul financiar 2023. În contextul celor mai sus prezentate D-nul H. Fox şi-a motivat analiza pe care o va face in România în perioada 20-24 februarie 2023 prin vizitarea mai multor obiective de interes deoarece evaluarea barierelor de pe piață în calea comerțului cu cânepă între SUA și Ucraina și între Ucraina și restul Europei, este un prim pas necesar către o programare ulterioară.

La eveniment a participat şi reprezentantul industriei cânepii din Ukraina d-nul  Ec. Andrei MÂNDRU, Director of Financial Company Neruhomist Invest LLC & Ukristarmedia LLC –Ukraina pentru discuții privind modalități de realizare în România a echipamentelor de procesare a cânepii pentru care această companie deţine licenţa de producţie şi comercializare, pentru care există o nevoie reală și care se constituie într-o condiţie esenţială pentru închiderea lanţului valoric de procesare a cânepii industriale. 

Pe parcursul evenimentului s-au mai discutat oportunităţile de colaborare SUA &Europa de Est în sectorul cultivării cânepii prin prezentarea celor mai recente şi mai performante soiuri de cânepă pentru fibre realizate de SCDA Lovrin Timis de catre Dr. Ciprian BUZNA, Director Ştiinţific S.C.D.A. Lovrin cu tema: „Teodora, latest hemp variety created at Lovrin Agricultural Research and Development Station (SCDA LOVRIN)”.

Performanţa atinsă de acest soi de cânepă pentru fibre a impresionat auditoriul iar perfomanţa varietăţilor de cânepă dezvoltate la SCDA Lovrin de-a lungul timpului a fost  confirmată de testarea lor practică la SC Ecomax Carei de către Administratorului acestei societăţi, d-na Ing. Rodica Maxi.  D-na Rodica Maxi a prezentat auditoriului aspecte legate de legislaţia română referitoare la cultura de cânepă , aspecte tehnice legate de cultură, modalităţi de recoltare, procesare, echipamente dar şi despre competitorii din piaţa de fibre de cânepă, expertiză dobândită printr-o activitate de peste 25 ani in domeniul cânepii.

Prezentă la eveniment in calitate de membru CANEPARO si proprietarul Liniei integrate de topire dezvoltate prin colaborare cu UAV intr-un proiect de transfer tehnologic ECOMAX- UAV, d-na Rodica Maxi a prezentat implicarea sa în realizarea acestei invenţii public-private sub licenţa UAV şi a confirmat în cadrul evenimentului faptul că, încă o barieră în relansarea sectorului cânepă (adică topirea in bazine mici în 48 ore) cel puţin în România, a fost  doborâtă dar şi faptul că, multe alte soluţii originale dezvoltate de cerectarea din UAV şi-au găsit aplicabilitatea practică prin ECOMAX Carei, alte soluţii discutate deja cu CITT se vor regăsi în noile proiecte de cercetare planificate pentru perioada 2023-2027 dar şi multe alte invenţii ale UAV în sectorul cânepii constituie oportunităţi de dezvoltare a acestui sector. 

Principalele rezultate ale cercetării derulate în decursul timpului în UAV cu referire la sectorul cânepă, concentrate în prezentarea: „Research and innovations in hemp processing developed by UAV” susţinută de Dr.Cecilia Sîrghie şi Dr.Dana G.Radu l-au determinat pe d-nul H.Fox să-şi concluzioneze participarea la eveniment cu un cuvânt de felicitare la adresa Rectorului Ramona Lile şi a d-nei Prorector Codruţa Stoica pentru aceste soluţii:

„pentru acest proiect am vizitat multe ţări, am intâlnit experţi, am identificat baiere comune ţărilor Europene, am găsit soluţii la multe probleme dar şi oportunităţi de dezvoltare a industriei cânepii in Europa dar, în toate vizitele mele adunate la un loc, nu am găsit atâtea răspunsuri, oportunităţi, rezultate şi mai ales invenţii referitoare la procesarea cânepii. Mă bucur că întâlnirea de azi s-a concretizat cu un plan de acţiune imediat: dezvoltarea de utilaje de procesare în România şi absorţia unor rezultate de cercetare concrete, prin colaboratorii mei, cum ar fi de exemplu ţesăturile de cânepă cu efect antibacterian pentru armata SUA, am reţinut de altfel şi cartelele cu mostre de hârtie şi ţesături brevetate de UAV.”

Referitor la clusterul CANEPARO: „ E lesne de înţeles că sunteţi organizaţi ca un cluster foarte activ cu membri creativi, inimoşi şi dornici de dezvoltarea acestui sector.”

 

 

În data de 20 februarie 2023 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al UAV (CITT-UAV) împreună cu Clusterul CANEPARO  în cadrul conferinței „Cluster CANEPARO – Building International Network for Industrial Hemp” la care au participat reprezentanți ai clusterului din regiune, dar si reprezentanti ai guvernului SUA și ai mediului de afaceri ucrainian. UAV este membru al acestui cluster din Ianuarie 2022 și participă în mod activ la strategia, planurile operaționale de dezvoltare și la proiectele clusterului.

Această întâlnire a deschis seria lucrărilor clusterului Caneparo pentru setarea obiectivelor de dezvoltare internațională împreună cu invitatul special Dl Herrick Fox, reprezentant al USDA TASC, președinte al National Industrial Hemp Council of America (Washington, D.C), Co-preşedinte al Comisiei pentru politici si reglementări din Federation of International Hemp Organizations (Brussels).

Clusterul CANEPARO este membru EIHA (European International Hemp Association), membru HempClub (proiect finantat prin fondurile UE-Cosme), membru European Enterprise Network și membru al European Cluster Collaboration Platform.
 

Evenimentul a fost deschis de către Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad Dr.Ramona LILE şi de d-na Dr. Codruţa STOICA, prorector cu cercetarea ştiinţifică și discuțiile s-au concentrat pe identificarea de oportunități de dezvoltare pe baza expertizei și intereselor comune ale participanților, inclusiv în contextul eforturilor pe care SUA le face pentru susţinerea şi reconstrucţia Ucrainei si pentru intensificarea schimburilor comerciale între SUA şi Europa de Est în special: ţările Baltice, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia și Ucraina, punctând elemente de maxim interes în acest sens: evaluarea barierelor și oportunităților pentru comerțul cu cânepă dintre SUA si Europa de Est; oportunități de sprijinire a dezvoltării capacităţilor de producţie pentru o coerență sporită între standardele europene și cele americane; organizarea de interviuri cu părțile interesate și autorități de reglementare, vizite la fața locului și alte cercetări primare inclusiv angarea de experți locali cu experiență în fiecare regiune pentru a maximiza contribuția și implicarea în proiect.

Este de notorietate faptul că, recent, Congresul American a acordat o creditare suplimentară Ukrainei de 18,4 miliarde USD oferiţi de Guvernul American ca răspuns la invazia rusă care a început în februarie 2022. O mare parte din această finanțare este direcționată pentru adăpostirea, reconstrucția și reziliența sectorului agricol al Ucrainei.  În iulie 2022, USDA ( US Department of Agriculture) FAS (Foreign Agricultural Service) care coordonează cea mai mare parte a asistenței externe a SUA în domeniul agriculturii, în mod specific a solicitat informații despre modul în care cânepa și în special interesele pentru fibrele de cânepă din SUA,  pot sprijini obiectivele acestei finanțări.

D-nul H.Fox s-a mai referit şi la alte ajutoare umanitare oferite de USG (Guvernul Statelor Unite) pentru Ucraina și vecinii săi dintre care 17 miliarde USD din credite vor rămâne obligați în exercițiul financiar 2023. În contextul celor mai sus prezentate D-nul H. Fox şi-a motivat analiza pe care o va face in România în perioada 20-24 februarie 2023 prin vizitarea mai multor obiective de interes deoarece evaluarea barierelor de pe piață în calea comerțului cu cânepă între SUA și Ucraina și între Ucraina și restul Europei, este un prim pas necesar către o programare ulterioară.

La eveniment a participat şi reprezentantul industriei cânepii din Ukraina d-nul  Ec. Andrei MÂNDRU, Director of Financial Company Neruhomist Invest LLC & Ukristarmedia LLC –Ukraina pentru discuții privind modalități de realizare în România a echipamentelor de procesare a cânepii pentru care această companie deţine licenţa de producţie şi comercializare, pentru care există o nevoie reală și care se constituie într-o condiţie esenţială pentru închiderea lanţului valoric de procesare a cânepii industriale. 

Pe parcursul evenimentului s-au mai discutat oportunităţile de colaborare SUA &Europa de Est în sectorul cultivării cânepii prin prezentarea celor mai recente şi mai performante soiuri de cânepă pentru fibre realizate de SCDA Lovrin Timis de catre Dr. Ciprian BUZNA, Director Ştiinţific S.C.D.A. Lovrin cu tema: „Teodora, latest hemp variety created at Lovrin Agricultural Research and Development Station (SCDA LOVRIN)”.

Performanţa atinsă de acest soi de cânepă pentru fibre a impresionat auditoriul iar perfomanţa varietăţilor de cânepă dezvoltate la SCDA Lovrin de-a lungul timpului a fost  confirmată de testarea lor practică la SC Ecomax Carei de către Administratorului acestei societăţi, d-na Ing. Rodica Maxi.  D-na Rodica Maxi a prezentat auditoriului aspecte legate de legislaţia română referitoare la cultura de cânepă , aspecte tehnice legate de cultură, modalităţi de recoltare, procesare, echipamente dar şi despre competitorii din piaţa de fibre de cânepă, expertiză dobândită printr-o activitate de peste 25 ani in domeniul cânepii.

Prezentă la eveniment in calitate de membru CANEPARO si proprietarul Liniei integrate de topire dezvoltate prin colaborare cu UAV intr-un proiect de transfer tehnologic ECOMAX- UAV, d-na Rodica Maxi a prezentat implicarea sa în realizarea acestei invenţii public-private sub licenţa UAV şi a confirmat în cadrul evenimentului faptul că, încă o barieră în relansarea sectorului cânepă (adică topirea in bazine mici în 48 ore) cel puţin în România, a fost  doborâtă dar şi faptul că, multe alte soluţii originale dezvoltate de cerectarea din UAV şi-au găsit aplicabilitatea practică prin ECOMAX Carei, alte soluţii discutate deja cu CITT se vor regăsi în noile proiecte de cercetare planificate pentru perioada 2023-2027 dar şi multe alte invenţii ale UAV în sectorul cânepii constituie oportunităţi de dezvoltare a acestui sector. 

Principalele rezultate ale cercetării derulate în decursul timpului în UAV cu referire la sectorul cânepă, concentrate în prezentarea: „Research and innovations in hemp processing developed by UAV” susţinută de Dr.Cecilia Sîrghie şi Dr.Dana G.Radu l-au determinat pe d-nul H.Fox să-şi concluzioneze participarea la eveniment cu un cuvânt de felicitare la adresa Rectorului Ramona Lile şi a d-nei Prorector Codruţa Stoica pentru aceste soluţii:

„pentru acest proiect am vizitat multe ţări, am intâlnit experţi, am identificat baiere comune ţărilor Europene, am găsit soluţii la multe probleme dar şi oportunităţi de dezvoltare a industriei cânepii in Europa dar, în toate vizitele mele adunate la un loc, nu am găsit atâtea răspunsuri, oportunităţi, rezultate şi mai ales invenţii referitoare la procesarea cânepii. Mă bucur că întâlnirea de azi s-a concretizat cu un plan de acţiune imediat: dezvoltarea de utilaje de procesare în România şi absorţia unor rezultate de cercetare concrete, prin colaboratorii mei, cum ar fi de exemplu ţesăturile de cânepă cu efect antibacterian pentru armata SUA, am reţinut de altfel şi cartelele cu mostre de hârtie şi ţesături brevetate de UAV.”

Referitor la clusterul CANEPARO: „ E lesne de înţeles că sunteţi organizaţi ca un cluster foarte activ cu membri creativi, inimoşi şi dornici de dezvoltarea acestui sector.”

 

 

Stiri asemanatoare

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Luni, 12 Februarie, 2024 09:31

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Duminică seara (11 februarie), în jurul orei 17:30, s-a produs un accident rutier pe centura orașului Ineu. Un autoturism a părăsit carosabilul și a ieșit în décor. &nbs ...

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Luni, 12 Februarie, 2024 13:30

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Ministerul Sănătăţii a transmis lista cu spitalele afectate de atacul cibernetic, acolo unde sistemul este nefuncţional. În total, 18 unităţi medicale sunt afectate, de la spitale ma ...

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Luni, 12 Februarie, 2024 15:40

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Șoferii care conduc mașina fără a avea poliță RCA riscă amenzi de cinci ori mai mari. Totodată, asigurarea poate fi plătită în rate sau suspendată la cererea proprietarului. &nb ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:10

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

În dimineața zilei de 10 februarie a.c., polițiștii orașului Pecica, împreună cu cei ai Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pent ...

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:13

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Sâmbătă 10 februarie, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost solicitați la un local din localitatea Grăniceri, unde, un bărbat de 42 de ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Luni, 12 Februarie, 2024 17:31

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Compania de Apă Arad anunță că marți, 13.02.2024, între orele 09:00- 17:00, în localitățile Beliu și Tăgădău vor avea loc lucrări de spălare a rețelelor de apă. Atragem ...

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:47

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Inaugurarea noului Terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programată chiar în 31 martie, data agreată, în principi ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.