UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic
UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

UAV a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

Vineri, 24 Februarie, 2023 12:12 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 24 Februarie, 2023 12:12 Tiparire

În data de 20 februarie 2023 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al UAV (CITT-UAV) împreună cu Clusterul CANEPARO  în cadrul conferinței „Cluster CANEPARO – Building International Network for Industrial Hemp” la care au participat reprezentanți ai clusterului din regiune, dar si reprezentanti ai guvernului SUA și ai mediului de afaceri ucrainian. UAV este membru al acestui cluster din Ianuarie 2022 și participă în mod activ la strategia, planurile operaționale de dezvoltare și la proiectele clusterului.

Această întâlnire a deschis seria lucrărilor clusterului Caneparo pentru setarea obiectivelor de dezvoltare internațională împreună cu invitatul special Dl Herrick Fox, reprezentant al USDA TASC, președinte al National Industrial Hemp Council of America (Washington, D.C), Co-preşedinte al Comisiei pentru politici si reglementări din Federation of International Hemp Organizations (Brussels).

Clusterul CANEPARO este membru EIHA (European International Hemp Association), membru HempClub (proiect finantat prin fondurile UE-Cosme), membru European Enterprise Network și membru al European Cluster Collaboration Platform.
 

Evenimentul a fost deschis de către Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad Dr.Ramona LILE şi de d-na Dr. Codruţa STOICA, prorector cu cercetarea ştiinţifică și discuțiile s-au concentrat pe identificarea de oportunități de dezvoltare pe baza expertizei și intereselor comune ale participanților, inclusiv în contextul eforturilor pe care SUA le face pentru susţinerea şi reconstrucţia Ucrainei si pentru intensificarea schimburilor comerciale între SUA şi Europa de Est în special: ţările Baltice, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia și Ucraina, punctând elemente de maxim interes în acest sens: evaluarea barierelor și oportunităților pentru comerțul cu cânepă dintre SUA si Europa de Est; oportunități de sprijinire a dezvoltării capacităţilor de producţie pentru o coerență sporită între standardele europene și cele americane; organizarea de interviuri cu părțile interesate și autorități de reglementare, vizite la fața locului și alte cercetări primare inclusiv angarea de experți locali cu experiență în fiecare regiune pentru a maximiza contribuția și implicarea în proiect.

Este de notorietate faptul că, recent, Congresul American a acordat o creditare suplimentară Ukrainei de 18,4 miliarde USD oferiţi de Guvernul American ca răspuns la invazia rusă care a început în februarie 2022. O mare parte din această finanțare este direcționată pentru adăpostirea, reconstrucția și reziliența sectorului agricol al Ucrainei.  În iulie 2022, USDA ( US Department of Agriculture) FAS (Foreign Agricultural Service) care coordonează cea mai mare parte a asistenței externe a SUA în domeniul agriculturii, în mod specific a solicitat informații despre modul în care cânepa și în special interesele pentru fibrele de cânepă din SUA,  pot sprijini obiectivele acestei finanțări.

D-nul H.Fox s-a mai referit şi la alte ajutoare umanitare oferite de USG (Guvernul Statelor Unite) pentru Ucraina și vecinii săi dintre care 17 miliarde USD din credite vor rămâne obligați în exercițiul financiar 2023. În contextul celor mai sus prezentate D-nul H. Fox şi-a motivat analiza pe care o va face in România în perioada 20-24 februarie 2023 prin vizitarea mai multor obiective de interes deoarece evaluarea barierelor de pe piață în calea comerțului cu cânepă între SUA și Ucraina și între Ucraina și restul Europei, este un prim pas necesar către o programare ulterioară.

La eveniment a participat şi reprezentantul industriei cânepii din Ukraina d-nul  Ec. Andrei MÂNDRU, Director of Financial Company Neruhomist Invest LLC & Ukristarmedia LLC –Ukraina pentru discuții privind modalități de realizare în România a echipamentelor de procesare a cânepii pentru care această companie deţine licenţa de producţie şi comercializare, pentru care există o nevoie reală și care se constituie într-o condiţie esenţială pentru închiderea lanţului valoric de procesare a cânepii industriale. 

Pe parcursul evenimentului s-au mai discutat oportunităţile de colaborare SUA &Europa de Est în sectorul cultivării cânepii prin prezentarea celor mai recente şi mai performante soiuri de cânepă pentru fibre realizate de SCDA Lovrin Timis de catre Dr. Ciprian BUZNA, Director Ştiinţific S.C.D.A. Lovrin cu tema: „Teodora, latest hemp variety created at Lovrin Agricultural Research and Development Station (SCDA LOVRIN)”.

Performanţa atinsă de acest soi de cânepă pentru fibre a impresionat auditoriul iar perfomanţa varietăţilor de cânepă dezvoltate la SCDA Lovrin de-a lungul timpului a fost  confirmată de testarea lor practică la SC Ecomax Carei de către Administratorului acestei societăţi, d-na Ing. Rodica Maxi.  D-na Rodica Maxi a prezentat auditoriului aspecte legate de legislaţia română referitoare la cultura de cânepă , aspecte tehnice legate de cultură, modalităţi de recoltare, procesare, echipamente dar şi despre competitorii din piaţa de fibre de cânepă, expertiză dobândită printr-o activitate de peste 25 ani in domeniul cânepii.

Prezentă la eveniment in calitate de membru CANEPARO si proprietarul Liniei integrate de topire dezvoltate prin colaborare cu UAV intr-un proiect de transfer tehnologic ECOMAX- UAV, d-na Rodica Maxi a prezentat implicarea sa în realizarea acestei invenţii public-private sub licenţa UAV şi a confirmat în cadrul evenimentului faptul că, încă o barieră în relansarea sectorului cânepă (adică topirea in bazine mici în 48 ore) cel puţin în România, a fost  doborâtă dar şi faptul că, multe alte soluţii originale dezvoltate de cerectarea din UAV şi-au găsit aplicabilitatea practică prin ECOMAX Carei, alte soluţii discutate deja cu CITT se vor regăsi în noile proiecte de cercetare planificate pentru perioada 2023-2027 dar şi multe alte invenţii ale UAV în sectorul cânepii constituie oportunităţi de dezvoltare a acestui sector. 

Principalele rezultate ale cercetării derulate în decursul timpului în UAV cu referire la sectorul cânepă, concentrate în prezentarea: „Research and innovations in hemp processing developed by UAV” susţinută de Dr.Cecilia Sîrghie şi Dr.Dana G.Radu l-au determinat pe d-nul H.Fox să-şi concluzioneze participarea la eveniment cu un cuvânt de felicitare la adresa Rectorului Ramona Lile şi a d-nei Prorector Codruţa Stoica pentru aceste soluţii:

„pentru acest proiect am vizitat multe ţări, am intâlnit experţi, am identificat baiere comune ţărilor Europene, am găsit soluţii la multe probleme dar şi oportunităţi de dezvoltare a industriei cânepii in Europa dar, în toate vizitele mele adunate la un loc, nu am găsit atâtea răspunsuri, oportunităţi, rezultate şi mai ales invenţii referitoare la procesarea cânepii. Mă bucur că întâlnirea de azi s-a concretizat cu un plan de acţiune imediat: dezvoltarea de utilaje de procesare în România şi absorţia unor rezultate de cercetare concrete, prin colaboratorii mei, cum ar fi de exemplu ţesăturile de cânepă cu efect antibacterian pentru armata SUA, am reţinut de altfel şi cartelele cu mostre de hârtie şi ţesături brevetate de UAV.”

Referitor la clusterul CANEPARO: „ E lesne de înţeles că sunteţi organizaţi ca un cluster foarte activ cu membri creativi, inimoşi şi dornici de dezvoltarea acestui sector.”

 

 

În data de 20 februarie 2023 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al UAV (CITT-UAV) împreună cu Clusterul CANEPARO  în cadrul conferinței „Cluster CANEPARO – Building International Network for Industrial Hemp” la care au participat reprezentanți ai clusterului din regiune, dar si reprezentanti ai guvernului SUA și ai mediului de afaceri ucrainian. UAV este membru al acestui cluster din Ianuarie 2022 și participă în mod activ la strategia, planurile operaționale de dezvoltare și la proiectele clusterului.

Această întâlnire a deschis seria lucrărilor clusterului Caneparo pentru setarea obiectivelor de dezvoltare internațională împreună cu invitatul special Dl Herrick Fox, reprezentant al USDA TASC, președinte al National Industrial Hemp Council of America (Washington, D.C), Co-preşedinte al Comisiei pentru politici si reglementări din Federation of International Hemp Organizations (Brussels).

Clusterul CANEPARO este membru EIHA (European International Hemp Association), membru HempClub (proiect finantat prin fondurile UE-Cosme), membru European Enterprise Network și membru al European Cluster Collaboration Platform.
 

Evenimentul a fost deschis de către Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad Dr.Ramona LILE şi de d-na Dr. Codruţa STOICA, prorector cu cercetarea ştiinţifică și discuțiile s-au concentrat pe identificarea de oportunități de dezvoltare pe baza expertizei și intereselor comune ale participanților, inclusiv în contextul eforturilor pe care SUA le face pentru susţinerea şi reconstrucţia Ucrainei si pentru intensificarea schimburilor comerciale între SUA şi Europa de Est în special: ţările Baltice, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia și Ucraina, punctând elemente de maxim interes în acest sens: evaluarea barierelor și oportunităților pentru comerțul cu cânepă dintre SUA si Europa de Est; oportunități de sprijinire a dezvoltării capacităţilor de producţie pentru o coerență sporită între standardele europene și cele americane; organizarea de interviuri cu părțile interesate și autorități de reglementare, vizite la fața locului și alte cercetări primare inclusiv angarea de experți locali cu experiență în fiecare regiune pentru a maximiza contribuția și implicarea în proiect.

Este de notorietate faptul că, recent, Congresul American a acordat o creditare suplimentară Ukrainei de 18,4 miliarde USD oferiţi de Guvernul American ca răspuns la invazia rusă care a început în februarie 2022. O mare parte din această finanțare este direcționată pentru adăpostirea, reconstrucția și reziliența sectorului agricol al Ucrainei.  În iulie 2022, USDA ( US Department of Agriculture) FAS (Foreign Agricultural Service) care coordonează cea mai mare parte a asistenței externe a SUA în domeniul agriculturii, în mod specific a solicitat informații despre modul în care cânepa și în special interesele pentru fibrele de cânepă din SUA,  pot sprijini obiectivele acestei finanțări.

D-nul H.Fox s-a mai referit şi la alte ajutoare umanitare oferite de USG (Guvernul Statelor Unite) pentru Ucraina și vecinii săi dintre care 17 miliarde USD din credite vor rămâne obligați în exercițiul financiar 2023. În contextul celor mai sus prezentate D-nul H. Fox şi-a motivat analiza pe care o va face in România în perioada 20-24 februarie 2023 prin vizitarea mai multor obiective de interes deoarece evaluarea barierelor de pe piață în calea comerțului cu cânepă între SUA și Ucraina și între Ucraina și restul Europei, este un prim pas necesar către o programare ulterioară.

La eveniment a participat şi reprezentantul industriei cânepii din Ukraina d-nul  Ec. Andrei MÂNDRU, Director of Financial Company Neruhomist Invest LLC & Ukristarmedia LLC –Ukraina pentru discuții privind modalități de realizare în România a echipamentelor de procesare a cânepii pentru care această companie deţine licenţa de producţie şi comercializare, pentru care există o nevoie reală și care se constituie într-o condiţie esenţială pentru închiderea lanţului valoric de procesare a cânepii industriale. 

Pe parcursul evenimentului s-au mai discutat oportunităţile de colaborare SUA &Europa de Est în sectorul cultivării cânepii prin prezentarea celor mai recente şi mai performante soiuri de cânepă pentru fibre realizate de SCDA Lovrin Timis de catre Dr. Ciprian BUZNA, Director Ştiinţific S.C.D.A. Lovrin cu tema: „Teodora, latest hemp variety created at Lovrin Agricultural Research and Development Station (SCDA LOVRIN)”.

Performanţa atinsă de acest soi de cânepă pentru fibre a impresionat auditoriul iar perfomanţa varietăţilor de cânepă dezvoltate la SCDA Lovrin de-a lungul timpului a fost  confirmată de testarea lor practică la SC Ecomax Carei de către Administratorului acestei societăţi, d-na Ing. Rodica Maxi.  D-na Rodica Maxi a prezentat auditoriului aspecte legate de legislaţia română referitoare la cultura de cânepă , aspecte tehnice legate de cultură, modalităţi de recoltare, procesare, echipamente dar şi despre competitorii din piaţa de fibre de cânepă, expertiză dobândită printr-o activitate de peste 25 ani in domeniul cânepii.

Prezentă la eveniment in calitate de membru CANEPARO si proprietarul Liniei integrate de topire dezvoltate prin colaborare cu UAV intr-un proiect de transfer tehnologic ECOMAX- UAV, d-na Rodica Maxi a prezentat implicarea sa în realizarea acestei invenţii public-private sub licenţa UAV şi a confirmat în cadrul evenimentului faptul că, încă o barieră în relansarea sectorului cânepă (adică topirea in bazine mici în 48 ore) cel puţin în România, a fost  doborâtă dar şi faptul că, multe alte soluţii originale dezvoltate de cerectarea din UAV şi-au găsit aplicabilitatea practică prin ECOMAX Carei, alte soluţii discutate deja cu CITT se vor regăsi în noile proiecte de cercetare planificate pentru perioada 2023-2027 dar şi multe alte invenţii ale UAV în sectorul cânepii constituie oportunităţi de dezvoltare a acestui sector. 

Principalele rezultate ale cercetării derulate în decursul timpului în UAV cu referire la sectorul cânepă, concentrate în prezentarea: „Research and innovations in hemp processing developed by UAV” susţinută de Dr.Cecilia Sîrghie şi Dr.Dana G.Radu l-au determinat pe d-nul H.Fox să-şi concluzioneze participarea la eveniment cu un cuvânt de felicitare la adresa Rectorului Ramona Lile şi a d-nei Prorector Codruţa Stoica pentru aceste soluţii:

„pentru acest proiect am vizitat multe ţări, am intâlnit experţi, am identificat baiere comune ţărilor Europene, am găsit soluţii la multe probleme dar şi oportunităţi de dezvoltare a industriei cânepii in Europa dar, în toate vizitele mele adunate la un loc, nu am găsit atâtea răspunsuri, oportunităţi, rezultate şi mai ales invenţii referitoare la procesarea cânepii. Mă bucur că întâlnirea de azi s-a concretizat cu un plan de acţiune imediat: dezvoltarea de utilaje de procesare în România şi absorţia unor rezultate de cercetare concrete, prin colaboratorii mei, cum ar fi de exemplu ţesăturile de cânepă cu efect antibacterian pentru armata SUA, am reţinut de altfel şi cartelele cu mostre de hârtie şi ţesături brevetate de UAV.”

Referitor la clusterul CANEPARO: „ E lesne de înţeles că sunteţi organizaţi ca un cluster foarte activ cu membri creativi, inimoşi şi dornici de dezvoltarea acestui sector.”

 

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Laurenţiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Generația Tânără” a fost desemnat câștigătorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.