Primăria a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant stradal de 1 și 8 Martie
Primăria a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant stradal de 1 și 8 Martie

Primăria a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant stradal de 1 și 8 Martie

Vineri, 17 Februarie, 2023 18:07 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 17 Februarie, 2023 18:07 Tiparire

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:

- mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;

- nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

- suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B)             

 

B-dul Revoluției nr.24-26 (între poartă și magazinul ”Emma”)                           

 

B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33)      

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania)                

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88)                          

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)

-10 locuri                                                                                                                                           

B-dul Revoluţiei nr. 27 (de la poartă până la nr. 29)                                                      

B-dul Revoluţiei nr. 78  in fața librăriei ”Alexandria”                                          

 

Zona Boul - Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul

TRAFO)                                                                                                                       

Cartier Micălaca - Aleea Borsec          

                                                               

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde                                                                                   și stâlpii metalici din colțul”Digi RCS-RDS” )    

                                                        

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colţ cu str. Bumbacului, între magazinul ”Calla” şi patiserie)             
                                                                                      

P-ţa U.T.A. - între magazinul”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul”Second Hand” şi  ING Bank)                                                                                                                 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”


Calea Aurel Vlaicu, nr. 190-196, bl B 21, sc B (de la ”Salon Întreținere Corporală” până la intersecţia cu str. Fragilor 


Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinul ”Profi”)                                            


Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită mai sus, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.

 
Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 
Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, pe e-mail-urile: registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro astfel:

 

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de depunere a cererilor: 06.02.2023 - 10.02.2023

- perioada de ocupare a domeniului public: 27.02.2023 - 02.03.2023 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de depunere a cererilor: 13.02.2023 - 17.02.2023

- perioada de ocupare a domeniului public: 06.03.2023 -09.03.2023                   

 

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/  şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 - copie buletin de identitate sau carte de identitate; 
- copie Atestat de producător (vizat la zi);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;


- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.


Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:


-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;


-este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;


-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;


-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;


-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;


           
În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:

- mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;

- nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

- suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B)             

 

B-dul Revoluției nr.24-26 (între poartă și magazinul ”Emma”)                           

 

B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33)      

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania)                

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88)                          

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)

-10 locuri                                                                                                                                           

B-dul Revoluţiei nr. 27 (de la poartă până la nr. 29)                                                      

B-dul Revoluţiei nr. 78  in fața librăriei ”Alexandria”                                          

 

Zona Boul - Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul

TRAFO)                                                                                                                       

Cartier Micălaca - Aleea Borsec          

                                                               

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde                                                                                   și stâlpii metalici din colțul”Digi RCS-RDS” )    

                                                        

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colţ cu str. Bumbacului, între magazinul ”Calla” şi patiserie)             
                                                                                      

P-ţa U.T.A. - între magazinul”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul”Second Hand” şi  ING Bank)                                                                                                                 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”


Calea Aurel Vlaicu, nr. 190-196, bl B 21, sc B (de la ”Salon Întreținere Corporală” până la intersecţia cu str. Fragilor 


Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinul ”Profi”)                                            


Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită mai sus, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.

 
Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 
Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, pe e-mail-urile: registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro astfel:

 

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de depunere a cererilor: 06.02.2023 - 10.02.2023

- perioada de ocupare a domeniului public: 27.02.2023 - 02.03.2023 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de depunere a cererilor: 13.02.2023 - 17.02.2023

- perioada de ocupare a domeniului public: 06.03.2023 -09.03.2023                   

 

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/  şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 - copie buletin de identitate sau carte de identitate; 
- copie Atestat de producător (vizat la zi);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;


- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.


Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:


-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;


-este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;


-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;


-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;


-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;


           
În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Laurenţiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Generația Tânără” a fost desemnat câștigătorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.