Amenzi de peste 37 milioane de lei acordate în anul 2022 de ANRE operatorilor economici din sectorul energiei

Amenzi de peste 37 milioane de lei acordate în anul 2022 de ANRE operatorilor economici din sectorul energiei

Amenzi de peste 37 milioane de lei acordate în anul 2022 de ANRE operatorilor economici din sectorul energiei

Vineri, 27 Ianuarie, 2023 08:27 Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 27 Ianuarie, 2023 08:27 Tiparire

În anul 2022, ANRE a primit soluționat în cadrul autorității un număr de 39001 reclamații formulate de persoane fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, dintre care 25974 de reclamații au fost înregistrate în sectorul energiei electrice, iar în sectorul gazelor naturale 13027.

 

Tendința de adresare a reclamațiilor se menține în creștere față de anii anteriori, prin comparație cu anul 2021, în anul 2022, fiind înregistrată o creștere a numărului de reclamații de 64%, generată de problemele întâmpinate de consumatori în piața concurențială de energie electrică și de gaze naturale, cel mai adesea fiind semnalate aspecte legate de emiterea și facturarea propriu-zisă a energiei electrice și gazelor naturale cu aplicarea schemelor de compensare și a plafonărilor de către furnizori, de contractarea energiei electrice și gazelor naturale, de problemele apărute la racordarea la sistemele/rețelele de gaze naturale/energie electrică a utilizatorilor, inclusiv a prosumatorilor, dar și aspecte legate de instalarea grupurilor de măsurare, precum și de citirea indexului afișat de acestea.

 

Top 5 probleme reclamate în sectorul energiei electrice

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare energie electrică piața concurențială

14940

2

Contractare energie electrică piața concurențială

2980

3

Prosumator - Aspecte comerciale, contract, reguli de comercializare

1403

4

Citire grup de măsurare

1304

5

Realizare branșament, racord

1302

 

Top 5 probleme reclamate în sectorul gazelor naturale

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare gaze naturale

9544

2

Racordare la sistemele de gaze naturale

1187

3

Contractare gaze naturale piața liberă

982

4

FUI

773

5

Citire contor

504

Top 5 Furnizori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Furnizor reclamat

Număr probleme

1

ENEL ENERGIE MUNTENIA

5769

2

ELECTRICA FURNIZARE

4160

3

SPEEH HIDROELECTRICA

3998

4

ENEL ENERGIE

3555

5

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

1224

 

Top 5 Furnizori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Furnizor

Număr probleme

1

ENGIE ROMANIA

4414

2

E.ON ENERGIE ROMANIA

3296

3

ENEL ENERGIE

713

4

ENEL ENERGIE MUNTENIA

706

5

ELECTRICA FURNIZARE

447

 

Top 5 Distribuitori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Distribuitor reclamat

Număr probleme

1

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA

3090

2

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA

2325

3

E-DISTRIBUTIE BANAT

911

4

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

616

5

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

506

 

Top 5 Distribuitori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Distribuitor

Număr probleme

1

DISTRIGAZ SUD RETELE

1137

2

DELGAZ GRID

274

3

PREMIER ENERGY (FOSTA PETROMDISTRIBGAZE)

172

4

MEGACONSTRUCT

52

5

GAZ VEST

29

 

Pe parcursul anului 2022, în urma acțiunilor de control efectuate, ANRE a aplicat un număr de 2.776 de sancțiuni contravenționale operatorilor economici din sectorul energiei, în valoare totală de 37.193.684 lei.

 

În domeniul energiei electrice, s-au aplicat un număr de 2.371 sancțiuni contravenționale, în valoare de 25.723.684 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 

-Nerespectarea obligației de citire a indexului aparatului de măsură a energiei electrice al clientului casnic, la un interval de maxim 3 luni, în vederea emiterii facturii de regularizare;

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de a transmite furnizorilor indexul echipamentului de măsurare, în vederea regularizării obligațiilor de plată, ca urmare a schimbării efective a furnizorului de energie electrică;

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

-Nerespectarea prevederilor legale privind calitatea tehnică a energiei electrice din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

-Integrarea, cu mari întârzieri, în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) a contoarelor inteligente instalate la locurile de consum și neasigurarea disponibilității continue a datelor de măsurare a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

-Nerespectarea obligației de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situația în care se înregistrează un sold negativ;

-Nerespectarea conținutului facturii de energie electrică;

-Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

-Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrică;

-Nerespectarea prevederilor legale privind perioada de facturare a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de energie electrică conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

 

În domeniul gazelor naturale, s-au aplicat un număr de 405 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.470.000 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

-Nerespectarea obligației de emitere a avizului tehnic de racordare în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte şi complete;

-Nerespectarea obligației de gestionare, actualizare şi asigurare a trasabilității documentelor/documentațiilor aferente obiectivelor sistemului de distribuție, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparațiile şi intervențiile efectuate;

-Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

-Nerespectarea obligației de a emite factura cu decontul final de lichidare şi de a o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;

-Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

 

ENERGIE ELECTRICĂ

 

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

ELECTRICA FURNIZARE

760.000

2

ENEL ENERGIE MUNTENIA

500.000

3

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

475.000

4

ENEL ENERGIE

470.000

5

HIDROELECTRICA

365.000

6

CEZ VÂNZARE

90.000

 

Top operatori de distribuție sancționați

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DEER

2.745.000

2

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA

2.050.000

3

E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA

1.860.000

4

E-DISTRIBUȚIE BANAT

1.650.000

5

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA

1.200.000

6

DELGAZ GRID

890.000

 

GAZE NATURALE

 

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

CEZ VÂNZARE

500.000

2

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

450.000

3

ENGIE ROMÂNIA

400.000

4

ENEL ENERGIE

370.000

5

ELECTRICA FURNIZARE

350.000

6

ENEL ENERGIE MUNTENIA

320.000

 

Top operatori de distribuție sancționați

 

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DISTRIGAZ SUD REȚELE

460.000

2

DELGAZ GRID

180.000

3

EURO SEVEN INDUSTRY

140.000

4

PREMIER ENERGY

50.000

 

Producători gaze naturale sancționați

 

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

BLACK SEA OIL&GAS

3.400.000

2

GAS PLUS DACIA

3.400.000

3

PETRO VENTURES RESOURCES

3.400.000

 

ANRE va continua să monitorizeze respectarea prevederilor legale în vigoare pentru a sancționa orice încălcări care afectează consumatorii de energie electrică și gaze naturale.

 

În anul 2022, ANRE a primit soluționat în cadrul autorității un număr de 39001 reclamații formulate de persoane fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, dintre care 25974 de reclamații au fost înregistrate în sectorul energiei electrice, iar în sectorul gazelor naturale 13027.

 

Tendința de adresare a reclamațiilor se menține în creștere față de anii anteriori, prin comparație cu anul 2021, în anul 2022, fiind înregistrată o creștere a numărului de reclamații de 64%, generată de problemele întâmpinate de consumatori în piața concurențială de energie electrică și de gaze naturale, cel mai adesea fiind semnalate aspecte legate de emiterea și facturarea propriu-zisă a energiei electrice și gazelor naturale cu aplicarea schemelor de compensare și a plafonărilor de către furnizori, de contractarea energiei electrice și gazelor naturale, de problemele apărute la racordarea la sistemele/rețelele de gaze naturale/energie electrică a utilizatorilor, inclusiv a prosumatorilor, dar și aspecte legate de instalarea grupurilor de măsurare, precum și de citirea indexului afișat de acestea.

 

Top 5 probleme reclamate în sectorul energiei electrice

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare energie electrică piața concurențială

14940

2

Contractare energie electrică piața concurențială

2980

3

Prosumator - Aspecte comerciale, contract, reguli de comercializare

1403

4

Citire grup de măsurare

1304

5

Realizare branșament, racord

1302

 

Top 5 probleme reclamate în sectorul gazelor naturale

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare gaze naturale

9544

2

Racordare la sistemele de gaze naturale

1187

3

Contractare gaze naturale piața liberă

982

4

FUI

773

5

Citire contor

504

Top 5 Furnizori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Furnizor reclamat

Număr probleme

1

ENEL ENERGIE MUNTENIA

5769

2

ELECTRICA FURNIZARE

4160

3

SPEEH HIDROELECTRICA

3998

4

ENEL ENERGIE

3555

5

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

1224

 

Top 5 Furnizori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Furnizor

Număr probleme

1

ENGIE ROMANIA

4414

2

E.ON ENERGIE ROMANIA

3296

3

ENEL ENERGIE

713

4

ENEL ENERGIE MUNTENIA

706

5

ELECTRICA FURNIZARE

447

 

Top 5 Distribuitori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Distribuitor reclamat

Număr probleme

1

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA

3090

2

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA

2325

3

E-DISTRIBUTIE BANAT

911

4

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

616

5

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

506

 

Top 5 Distribuitori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Distribuitor

Număr probleme

1

DISTRIGAZ SUD RETELE

1137

2

DELGAZ GRID

274

3

PREMIER ENERGY (FOSTA PETROMDISTRIBGAZE)

172

4

MEGACONSTRUCT

52

5

GAZ VEST

29

 

Pe parcursul anului 2022, în urma acțiunilor de control efectuate, ANRE a aplicat un număr de 2.776 de sancțiuni contravenționale operatorilor economici din sectorul energiei, în valoare totală de 37.193.684 lei.

 

În domeniul energiei electrice, s-au aplicat un număr de 2.371 sancțiuni contravenționale, în valoare de 25.723.684 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 

-Nerespectarea obligației de citire a indexului aparatului de măsură a energiei electrice al clientului casnic, la un interval de maxim 3 luni, în vederea emiterii facturii de regularizare;

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de a transmite furnizorilor indexul echipamentului de măsurare, în vederea regularizării obligațiilor de plată, ca urmare a schimbării efective a furnizorului de energie electrică;

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

-Nerespectarea prevederilor legale privind calitatea tehnică a energiei electrice din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

-Integrarea, cu mari întârzieri, în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) a contoarelor inteligente instalate la locurile de consum și neasigurarea disponibilității continue a datelor de măsurare a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

-Nerespectarea obligației de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situația în care se înregistrează un sold negativ;

-Nerespectarea conținutului facturii de energie electrică;

-Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

-Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrică;

-Nerespectarea prevederilor legale privind perioada de facturare a energiei electrice;

-Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de energie electrică conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

 

În domeniul gazelor naturale, s-au aplicat un număr de 405 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.470.000 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 

-Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

-Nerespectarea obligației de emitere a avizului tehnic de racordare în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte şi complete;

-Nerespectarea obligației de gestionare, actualizare şi asigurare a trasabilității documentelor/documentațiilor aferente obiectivelor sistemului de distribuție, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparațiile şi intervențiile efectuate;

-Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

-Nerespectarea obligației de a emite factura cu decontul final de lichidare şi de a o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;

-Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

 

ENERGIE ELECTRICĂ

 

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

ELECTRICA FURNIZARE

760.000

2

ENEL ENERGIE MUNTENIA

500.000

3

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

475.000

4

ENEL ENERGIE

470.000

5

HIDROELECTRICA

365.000

6

CEZ VÂNZARE

90.000

 

Top operatori de distribuție sancționați

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DEER

2.745.000

2

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA

2.050.000

3

E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA

1.860.000

4

E-DISTRIBUȚIE BANAT

1.650.000

5

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA

1.200.000

6

DELGAZ GRID

890.000

 

GAZE NATURALE

 

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

CEZ VÂNZARE

500.000

2

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

450.000

3

ENGIE ROMÂNIA

400.000

4

ENEL ENERGIE

370.000

5

ELECTRICA FURNIZARE

350.000

6

ENEL ENERGIE MUNTENIA

320.000

 

Top operatori de distribuție sancționați

 

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DISTRIGAZ SUD REȚELE

460.000

2

DELGAZ GRID

180.000

3

EURO SEVEN INDUSTRY

140.000

4

PREMIER ENERGY

50.000

 

Producători gaze naturale sancționați

 

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

BLACK SEA OIL&GAS

3.400.000

2

GAS PLUS DACIA

3.400.000

3

PETRO VENTURES RESOURCES

3.400.000

 

ANRE va continua să monitorizeze respectarea prevederilor legale în vigoare pentru a sancționa orice încălcări care afectează consumatorii de energie electrică și gaze naturale.

 

Stiri asemanatoare

Drumul expres Arad-Oradea are acord de mediu

Marti, 03 Octombrie, 2023 08:35

Drumul expres Arad-Oradea are acord de mediu

Agenția Națională de Mediu a avizat acordul de mediu pentru construirea drumului expres Arad-Oradea. Urmează, acum, ca proiectul să intre în Comisia Tehnico-Economică la Ministerul Tr ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.