Cum să devii poliţist de frontieră
Cum să devii poliţist de frontieră

Cum să devii poliţist de frontieră

Miercuri, 15 Mai, 2019 10:05 Redactia NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 15 Mai, 2019 10:05 Tiparire

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. 


La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie: - sesiunea de admitere iulie - august 2019
  • curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi; 
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră. 
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, curs de zi:
 • sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi 


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”învăţământ de zi, 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militarăînvăţământ de zi, 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţaînvăţământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri.
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46locuri
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 


Recrutarea
 în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.


Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. 


PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”
 ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:


 • data limită de înscriere este 24.05.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019


PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2020
:


 • data limită de înscriere este 15.11.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.12.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10–23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).              


Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 - 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.


Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.


Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ. 


INFORMATII DE BACKGROUND


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.


Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :

 1. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza" BUCUREŞTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :


Etapa I -  probe eliminatorii
:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.


Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. 
Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.


La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.


Etapa II -  proba de evaluare a cunoştinţelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

- Istorie (test grilă);

- Limba română (test grilă) ;

- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);


Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet 
www.academiadepoliţie.ro 

 1. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:


Etapa I-  constă în
:

-  contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere


Fiecare probă are caracter eliminatoriu,
 participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.


Etapa  II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
.


Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

- Limba română (test grilă)

- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă) 


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet 
www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. 


La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie: - sesiunea de admitere iulie - august 2019
  • curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi; 
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră. 
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, curs de zi:
 • sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi 


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”învăţământ de zi, 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militarăînvăţământ de zi, 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţaînvăţământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri.
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46locuri
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 


Recrutarea
 în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.


Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. 


PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”
 ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:


 • data limită de înscriere este 24.05.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019


PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2020
:


 • data limită de înscriere este 15.11.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.12.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10–23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).              


Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 - 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.


Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.


Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ. 


INFORMATII DE BACKGROUND


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.


Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :

 1. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza" BUCUREŞTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :


Etapa I -  probe eliminatorii
:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.


Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. 
Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.


La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.


Etapa II -  proba de evaluare a cunoştinţelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

- Istorie (test grilă);

- Limba română (test grilă) ;

- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);


Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet 
www.academiadepoliţie.ro 

 1. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:


Etapa I-  constă în
:

-  contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere


Fiecare probă are caracter eliminatoriu,
 participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.


Etapa  II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
.


Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

- Limba română (test grilă)

- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă) 


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet 
www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

Stiri asemanatoare

ABONARE LA NEWSLETTER

Introduceti adresa dvs de email:
   

Primilor vaccinaţi din Arad li se administrează a două doză

Marti, 19 Ianuarie, 2021 18:44

Primilor vaccinaţi din Arad li se administrează a două doză

De luni, 25 ianuarie, la nivelul centrelor de vaccinare împotriva virusului SARS CoV-2, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, începe etapa de administrare a dozei ...

Proprietarii construcțiilor ilegale de pe Mărului, somați să le demoleze

Marti, 19 Ianuarie, 2021 15:09

Proprietarii construcțiilor ilegale de pe Mărului, somați să le demoleze

“În data de 19.01.2020 mai multe echipaje ale DGPL Arad din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Serviciului Ordine Publică și Circulație, resp ...

Bilanţ Pandemie 19 ianuarie: 716 cazuri active în judeţul Arad şi 132 internate şi 78 vindecate

Marti, 19 Ianuarie, 2021 20:25

Bilanţ Pandemie 19 ianuarie: 716 cazuri active în judeţul Arad şi 132 internate şi 78 vindecate

Autorităţile au anunţat noul bilanţ pentru judeţul Arad înregistrat în  ultimele 24 de ore, 47 de noi cazuri  de persoane infectate cu SARS – CoV &ndash ...

L-ați văzut? Sunați la 112!

Marti, 19 Ianuarie, 2021 20:45

L-ați văzut? Sunați la 112!

În după amiaza zilei de 18 ianuarie a.c., DOBOȘ VASILE, de 30 de ani, a plecat de la domiciliul său de pe raza localității Vladimirescu și nu s-a mai întors.   Semnalment ...

Accident între Arad și Zădăreni, un șofer a părăsit carosabilul și s-a oprit întru copac

Marti, 19 Ianuarie, 2021 14:54

Accident între Arad și Zădăreni, un șofer a părăsit carosabilul și s-a oprit întru copac

Un accident rutier  avut loc în cursul zilei de marți, în jurul orei 11.00, pr drumul județean DJ 682, care leagă localitațile Arad și Zadareni. Șoferul unui autovehicul a ...

Vaccinul Moderna ajunge în România

Marti, 12 Ianuarie, 2021 11:08

Vaccinul Moderna ajunge în România

Prima tranșă, de 14.000 doze de vaccin Moderna, vor ajunge mâine la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militară „CANTACUZINO”. Transportul este a ...

“Aradul sortează”! Vom sorta gunoiul din casă

Joi, 21 Ianuarie, 2021 07:54

“Aradul sortează”! Vom sorta gunoiul din casă

“Aradul sortează. TU colectează separat. Chiar contează!” Acesta este îndemnul RETIM, al Primăriei Arad și al ADI SIGD Arad, care și-au propus pentru anul 2021 o creștere ...

Autoturism în flăcări pe Calea Victoriei

Miercuri, 20 Ianuarie, 2021 16:43

Autoturism în flăcări pe Calea Victoriei

Incendiu autoturism, fara victime, in mun. Arad, pe Calea Victoriei, in spate la pizzeria LA STRADA. ISU ARAD   Un incendiu la un autoturism a fost semnalat pompierilor pe Calea Victoriei ...

Vlad Botoș se retrage de la conducerea filialei USR Arad ........... mai de voie, mai de nevoie

Luni, 11 Ianuarie, 2021 11:43

Vlad Botoș se retrage de la conducerea filialei USR Arad ........... mai de voie, mai de nevoie

Vlad Botoș și-a anunțat demisia de la conducerea filialei USR Arad, printr-o postare pe contul de Facebook, punând acest gest pe seama dorinței de a se dedica “trup și suflet&rdq ...

Incendiu la o casă din comuna Gurahonț

Joi, 21 Ianuarie, 2021 14:36

Incendiu la o casă din comuna Gurahonț

Un incendiu izbucnit la o casă din comuna Gurahonț a alertat în cursul zilei de joi, Garda nr.2 Gurahonț din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș, care a intervenit cu un echipaj de ...

Trei nume noi în Consiliul Local Municipal Arad

Joi, 21 Ianuarie, 2021 12:24

Trei nume noi în Consiliul Local Municipal Arad

Trei nume noi în Consiliul Local Arad, trei consilieri au plecat din CLM Arad fiind înlocuiți de următorii pe listele partidelor care formează Consiliul Local Municipal.   C ...

UTA - Astra Giurgiu 0 -6, o înfrângere dureroasă soră cu umilința în 130 de imagini

Luni, 21 Decembrie, 2020 22:09

UTA - Astra Giurgiu 0 -6, o înfrângere dureroasă soră cu umilința în 130 de imagini

UTA Arad a fost învinsă cu 6-0 de Astra, pe teren propriu luni seara. Constantin Budescu a reuşit un hat-trick, iar Azulay o “dublă”. În urma acestui rezultat, Astra a ...

O piață modernă în zona centrală a municipiului(P)

Miercuri, 09 Septembrie, 2020 13:17

O piață modernă în zona centrală a municipiului(P)

Piața de pe strada Ioan Rusu Șirianu, în care urmează să se mute comercianții din Piața Catedralei, este aproape gata. Având două paliere, parter și etaj, cu câte 85 de ...

Grav accident pe DN7 lângă domeniul Lupaş! Şoferul extras din autotursim în stare de inconştienţă!

Sambata, 07 Martie, 2020 15:10

Grav accident pe DN7 lângă domeniul Lupaş! Şoferul extras din autotursim în stare de inconştienţă!

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă în jurul orei 12:00, pe DN79 langa Domaniul Lupas.    În incidental rutier au fost implicate intre un autoturism şi un a ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.