Cum să devii poliţist de frontieră
Cum să devii poliţist de frontieră

Cum să devii poliţist de frontieră

Miercuri, 15 Mai, 2019 10:05 Redactia NATIONALE Comentarii 1035 vizualizari  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 15 Mai, 2019 10:05 1035 vizualizari Tiparire

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. 


La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie: - sesiunea de admitere iulie - august 2019
  • curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi; 
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră. 
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, curs de zi:
 • sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi 


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”învăţământ de zi, 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militarăînvăţământ de zi, 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţaînvăţământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri.
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46locuri
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 


Recrutarea
 în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.


Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. 


PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”
 ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:


 • data limită de înscriere este 24.05.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019


PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2020
:


 • data limită de înscriere este 15.11.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.12.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10–23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).              


Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 - 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.


Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.


Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ. 


INFORMATII DE BACKGROUND


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.


Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :

 1. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza" BUCUREŞTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :


Etapa I -  probe eliminatorii
:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.


Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. 
Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.


La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.


Etapa II -  proba de evaluare a cunoştinţelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

- Istorie (test grilă);

- Limba română (test grilă) ;

- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);


Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet 
www.academiadepoliţie.ro 

 1. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:


Etapa I-  constă în
:

-  contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere


Fiecare probă are caracter eliminatoriu,
 participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.


Etapa  II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
.


Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

- Limba română (test grilă)

- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă) 


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet 
www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. 


La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie: - sesiunea de admitere iulie - august 2019
  • curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi; 
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră. 
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, curs de zi:
 • sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi 


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”învăţământ de zi, 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militarăînvăţământ de zi, 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţaînvăţământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri.
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46locuri
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 


Recrutarea
 în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.


Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. 


PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”
 ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:


 • data limită de înscriere este 24.05.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019


PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2020
:


 • data limită de înscriere este 15.11.2019 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.12.2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10–23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).              


Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 - 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.


Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.


Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ. 


INFORMATII DE BACKGROUND


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.


Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :

 1. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza" BUCUREŞTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :


Etapa I -  probe eliminatorii
:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.


Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. 
Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.


La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.


Etapa II -  proba de evaluare a cunoştinţelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

- Istorie (test grilă);

- Limba română (test grilă) ;

- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);


Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet 
www.academiadepoliţie.ro 

 1. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:


Etapa I-  constă în
:

-  contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere


Fiecare probă are caracter eliminatoriu,
 participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.


Etapa  II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
.


Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

- Limba română (test grilă)

- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă) 


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet 
www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

Stiri asemanatoare

Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad: „Arad City Guide oferă informaţii despre evenimentele care au loc la Arad”

Marti, 14 Mai, 2019 13:19

Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad: „Arad City Guide oferă informaţii despre evenimentele care au loc la Arad”

Informaţiile despre activitatea administraţiei, mai uşor de accesat prin aplicaţia Arad City Guide. Consiliul Judeţean Arad a încheiat un parteneriat cu Arad City Guide, pentru promova ...

Pe Surse: Dăncilă a dat de pământ cu Fifor după vizita la Arad!

Marti, 14 Mai, 2019 10:33

Pe Surse: Dăncilă a dat de pământ cu Fifor după vizita la Arad!

Premierul Dăncilă a fost foc şi pară după vizita la Arad, care i-a adus doar prejudicii de imagine, iar ţinta reproşurilor ar fi fost senatorul PSD Mihai Fifor. Se pare ca acesta a fost ce ...

Două autoturisme au luat foc pe câmp la Arad

Miercuri, 15 Mai, 2019 17:37

Două autoturisme au luat foc pe câmp la Arad

Miercuri după-masă în jurul orei 16:50 o persoană a anunțat la 112 că două autoturisme au luat foc pe câmp,pe strada Orizontului. La fața locului s-a deplasat de urgență un ...

Un arădean a fost blocat în trafic chiar de un polițist de la rutieră, aflat în timpul liber

Miercuri, 15 Mai, 2019 14:02

Un arădean a fost blocat în trafic chiar de un polițist de la rutieră, aflat în timpul liber

Un arădean a postat marți seara (14 mai a.c., n.r) pe o rețea de socializare o întâmplare, care spunem noi, este de genul ”legea junglei”. AFLĂ despre ce este vorbaAr ...

Ai cel puțin cinci motive pentru a achiziționa băuturi online

Miercuri, 15 Mai, 2019 13:04

Ai cel puțin cinci motive pentru a achiziționa băuturi online

Daca vrei sa te delectezi cu bauturile alcoolice preferate, dar nu ai dispozitia necesara pentru a merge intr-un bar sau la hypermarket, atunci poate ar trebui sa iei in considerare varianta de s ...

Victimă încarcerată în urma unui accident între Pecica și Semlac

Miercuri, 15 Mai, 2019 21:59

Victimă încarcerată în urma unui accident între Pecica și Semlac

Un grav accident a avut loc în această seară pe drumul național dintre Pecica și Semlac în urma căruia șoferul a rămas încarcerat. Se pare că șoferul s-a răsturnat dup ...

Câinii agresivi, în atenţia poliţiştilor locali

Marti, 07 Mai, 2019 14:33

Câinii agresivi, în atenţia poliţiştilor locali

Direcția Generală Poliția Locală Arad informează că, în intervalul 18 aprilie – 7 mai 2019, polițiștii locali din cadrul Biroului Supraveghere Comunitară au verificat la domi ...

Guvernanții au scos din pușcării 2.119 criminali, 795 de violatori, 105 proxeneți, 5 pedofili, 5 teroriști, 73 de șantajiști, 476 de corupți, 1.329 de traficanți, 3.570 de hoți și 2.365 de tâlhari

Marti, 07 Mai, 2019 10:22

Guvernanții au scos din pușcării 2.119 criminali, 795 de violatori, 105 proxeneți, 5 pedofili, 5 teroriști, 73 de șantajiști, 476 de corupți, 1.329 de traficanți, 3.570 de hoți și 2.365 de tâlhari

România a devenit iadul infractorilor. Cazurile oribile care apar la știrile televiziunilor sunt urmarea deciziei politice a coaliției PSD-ALDE de a guverna prioritar pentru interesele in ...

Un bărbat din Șiria a murit ars de VIU !

Joi, 16 Mai, 2019 08:12

Un bărbat din Șiria a murit ars de VIU !

Tragedie la Șiria joi dimineața. O casă a fost cuprinsă de flăcări joi dimineața, în jurul orei 03:00, iar un bărbat a ars de viu.O casă din Șiria a fost cuprinsă de flăcări &i ...

Radu Mazăre, extrădat: Anunțul autorităților din Madagascar

Marti, 14 Mai, 2019 13:49

Radu Mazăre, extrădat: Anunțul autorităților din Madagascar

Totul s-a terminat pentru Radu Mazăre. Fostul primar al Constanței va ajunge la pușcărie în cel mai scurt timp. Anunțul oficial în privința extrădării a fost făcut deja de c ...

Au păcălit pensionarii, acum vor să îi încoloneze la vot!

Luni, 13 Mai, 2019 16:04

Au păcălit pensionarii, acum vor să îi încoloneze la vot!

Certaţi în PSD pentru influenţă şi putere, parlamentarii Fifor şi Căprar şi-au dat mâna când e vorba să îi păcălească pe pensionari. În ultimele zile, amb ...

Autostrada Lugoj – Deva, aproape de finalizare

Marti, 07 Mai, 2019 10:56

Autostrada Lugoj – Deva, aproape de finalizare

Cei 22 de km de pe lotul 4 al autostrăzii A1 Lugoj – Deva sunt printre puținii care au șanse reale de a fi deschiși circulației în acest an. Imagini aeriene arată cum construct ...

S-a deschis prima autostradă electrificată din Germania

Miercuri, 08 Mai, 2019 10:44

S-a deschis prima autostradă electrificată din Germania

În Hessa s-a deschis prima porțiune de autostradă pentru tiruri care circulă cu curent electric din instalații de deasupra carosabilului. Dacă testul va fi un succes, și alte autostr ...Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.