O nouă stradă a apărut în municipiul Arad

Data publicare: Joi, 25 Aprilie, 2024 Total: 538 accesari

O nouă stradă a apărut în municipiul Arad

Primăria Municipiului Arad a anunţat deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ, începând de luni, 22 aprilie 2024:

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului MICALACA- inițiativa primarului:

Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea atribuirii denumirii de stradă, în interiorul cartierului MICALACA - teren aflat în proprietate privată, identificat prin cartea funciară și potrivit planșei anexă, care face parte integrantă din prezenta hotarâre, astfel: - SARMIS - CF. nr. 360447 Arad.

Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform paragrafului de mai sus și introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,D’’.

 

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei,  accesând acest link, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari, camera 5, luni, marți, miercuri între orele  08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari al instituţiei.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 03 05 2024 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei,la acest link.

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22 05 2024.

 

Comunicat de presă – Primăria Arad