DGASPC Arad va demara în curând acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant

Data publicare: Vineri, 08 Martie, 2024 Total: 552 accesari

DGASPC Arad va demara în curând acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad informează beneficiarii Legii nr. 448/2006 – persoane cu handicap grav și accentuat asupra modificărilor aduse de Hotărârea de Guvern nr. 43/2024, cu precizarea că eliberarea cardurilor electronice de carburant pentru persoanele cu dizabilități va fi posibilă doar după încheierea procedurii de autorizare a emitenților acestor carduri.

 

Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adaugă celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hârtie și decontării bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, cu condiția ca autoturismul să fie în proprietatea acestora sau a familiei, ori a asistentului personal, asistentului personal profesionist ori însoţitorului.

 

Ca urmare a intrării în vigoare a H.G. nr.43/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap persoanele cu dizabilități care nu și-au exercitat deja dreptul de opțiune pentru anul 2024 sunt informate că opțiunea pentru una dintre variante se face prin cerere scrisă, depusă electronic sau direct la ghișeu de către persoana cu dizabilitate ori de către oricare din următoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție special.

 

Astfel, documentul tip “Opțiune pentru acordarea gratuității la transportul interurban” poate fi descărcat de pe site-ul instituției, www.dgaspc-arad.ro, secțiunea Formulare https://www.dgaspc-arad.ro/formulare/ și poate fi transmis prin e-mail la adresa prestatii.sociale@dgaspc-arad.ro, Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale sau depus direct la ghișeul Relații cu publicul de la sediul secundar al DGASPC Arad, situat pe strada Iustin Marsieu nr. 22A, în municipiul Arad.

 

Vor  fi completate toate rubricile privind persoana cu handicap și eventualul reprezentant legal al acesteia, conform indicațiilor de pe document, bifând doar una dintre opțiunile disponibile.

 

În cazul optării pentru primirea biletelor de călătorie, opțiunea trebuie depusă cu cel puțin 7 zile anterior datei la care va avea loc călătoria, iar ridicarea personală a biletelor se va face exclusiv în zilele de joi. Restul biletelor solicitate vor fi expediate săptămânal prin poștă, cu confirmare de primire.

 

În cazul optării pentru decontarea carburantului pe baza bonurilor fiscale eliberate de benzinării odată cu achitarea carburantului, solicitările se fac și se decontează trimestrial pentru persoanele cu certificat de încadrare anual sau bianual și respectiv semestrial pentru persoanele cu încadrare permanentă.

Nu există excepții care să justifice plata anticipată, chiar dacă se depun bonuri peste valoarea cuvenită pentru perioada stabilită prin lege.

 

În cazul optării pentru card de carburant alimentarea cardurilor va fi efectuată, de asemenea, trimestrial/lunar pentru încadrările pe termen de 1-2 ani, respectiv semestrial pentru încadrările permanente.

 

Procedura de achiziție publică pentru acordarea acestor carduri, ca atare, transmiterea acestora către beneficiarii care le solicită și alimentarea lor va fi demarată  după ce contractul cu emitentul cardurilor va fi perfectat la nivel național, conform prevederilor H.G. nr. 43/2024.

 

Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant și/sau pentru încărcarea mijloacelor de transport electrice sunt în valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

 

Comunicat de presă – DGASPC Arad