Siguranța unităților de învățământ în noul an școlar în atenția pompierilor arădeni

Data publicare: Luni, 11 Septembrie, 2023 Total: 386 accesari

Siguranța unităților de învățământ în noul an școlar în atenția pompierilor arădeni

Începerea noului an școlar reprezintă un moment important și pentru pompieri, care își doresc ca elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar să fie în siguranță în unitățile de învățământ.

 

Astfel, în ultimele 12 luni, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad au derulat 43 de controale de prevenire la unități de învățământ, cu rolul de a înlătura eventualele deficiențe pe linia siguranței la incendiu.

 

Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor au vizat:

 

•           asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor;

•           dotarea cu stingătoare de incendiu și verificarea periodică a acestora;

•           funcționarea la parametri proiectați a rețelelor de hidranți și a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor;

•           funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare.

 

De asemenea, în aceeași perioadă de referință, pe timpul acțiunilor desfășurate în unitățile de învățământ au fost executate 86 de instruiri și exerciții de evacuare, la care au participat mai bine de 593 de preșcolari, elevi, cadre didactice, nedidactice și personal auxiliar din unitățile de învățământ. În cadrul acestor activități, participanților le-au fost prezentate campaniile naționale de informare derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cum ar fi: Nu tremur la cutremur!, Siguranta nu este un joc de noroc!, Mai bine previi, decât să nu fii!.

 

În ceea ce privește procesul de autorizare din punctul de vedere al securității la incendiu, inspectorii de prevenire, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, au venit în întâmpinarea beneficiarilor, pentru soluţionarea situaţiilor existente şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate necesare.

 

Categoria de construcții cu destinația de învățământ cunoaște o dinamică continuă, care depinde substanțial de lucrările de modificare care se execută. Important este ca aceste modificări constructive să fie finalizate și să se întreprindă demersurile necesare pentru a obține autorizația de securitate la incendiu. Obținerea actului administrativ în discuție reprezintă o validare a îndeplinirii cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, ceea ce conduce și la creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor, elevilor și personalului didactic care își desfășoară activitatea în spațiul respectiv.

 

Important de menționat este faptul că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției, respectiv autorității publice locale care are în administrare respectivele clădiri sau unității de învățământ.

 

Odată cu începerea anului școlar, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad vor intensifica acțiunile de îndrumare și control la aceste categorii de obiective și vor continua organizarea exercițiilor destinate formării comportamentului preventiv specific tipurilor de risc, pentru copii și cadre didactice.

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad dorește tuturor preșcolarilor, școlarilor, cadrelor didactice și părinților un an școlar plin de performanțe și succes!