Primăria Arad lansează proiectul – “Reabilitare termică și modernizare clădiri de învățământ secundar superior – Liceul de Arte Sabin Drăgoi”

Data publicare: Miercuri, 28 Iunie, 2023 Total: 2208 accesari

Primăria Arad lansează proiectul – “Reabilitare termică și modernizare clădiri de învățământ secundar superior – Liceul de Arte Sabin Drăgoi”


„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

LANSARE PROIECT „REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR – LICEUL DE ARTE SABIN DRAGOI” – cod C5-B2.1.a-1721

 

 

Numele proiectului: Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior – Liceul de Arte Sabin Drăgoi.

Codul/numărul de identificare: C5-B2.1.a-1721

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad

Obiectivele proiectului: Prin proiect se urmărește creșterea eficienței energetice a clădirii școlii, îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Total suprafață desfășurată vizată de proiect: 5.734,00 mp, formată dintr-un corp de clădire: C1 – Clădirea principală a Liceului de Arte  ”Sabin Drăgoi”.

 

Necesitatea și oportunitatea investiției

Liceul de Artă ”Sabin Drăgoi” Arad, funcționează în trei corpuri de clădiri ( Corpul C1 – Scoală, Corpul C2 – Clădire secundara, Corpul C3 – Sala de sport - în conformitate cu extrasul de carte financiară nr. 346227 Arad), care au destinația de școală, amplasate în aceeași locație - Bd. Revoluției nr. 20. Din punct de vedere al regimului juridic imobilul aparține  proprietății publice a Municipiului Arad.

Întrucât corpul C1 al Liceului de Arte ”Sabin Drăgoi” a fost construit in anul 1949, eficienta energetica a clădirii este foarte scăzută iar costurile de întreținere sunt mari, producând pierderi majore.

Obiectivele preconizate prin promovarea investiției sunt asigurarea in condiții optime a desfășurării activității curente precum și reducerea consumurilor de energie din surse primare dar si a emisiilor de carbon.

 

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 14.779.532,48 lei cu TVA.

Perioada de implementare este de 39 luni, respectiv între 28.02.2023 și 28.05.2026

Proiectul „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior  – Liceul de Arte Sabin Drăgoi” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării.