Start la Evaluarea Națională 2023 pentru absolvenții clasei a 8-a

Data publicare: Luni, 19 Iunie, 2023 Total: 419 accesari

Start la Evaluarea Națională 2023 pentru absolvenții clasei a 8-a

Evaluarea Națională 2023 începe luni, 19 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30.

 

Fiecare probă începe la ora 9. Elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor susține miercuri, 21 iunie, proba scrisă la Matematică.

 

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute şi se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte.

 

Elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. În intervalul 8:30 – 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

 

Începând cu ora 9:00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă. Elevii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidati și vor secretiza caseta.

 

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.

 

Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc doar colile distribuite de asistenţi.

 

Ce este permis la probele scrise

 

La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.

 

La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

 

La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/ pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

 

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

 

Cei care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

 

Potrivit Ministerului Educației, „comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat”, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite acestora, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

 

Sursa: edupedu.ro
foto: arhivă