Directorul Direcției de Asistență Socială Arad, Oana Pârvulescu, a prezentat raportul de activitate al instituție pe anul 2022

Data publicare: Miercuri, 22 Februarie, 2023 Total: 853 accesari

Directorul Direcției de Asistență Socială Arad, Oana Pârvulescu, a prezentat raportul de activitate al instituție pe anul 2022

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate o serie de evenimente și acțiuni organizate de

către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad, astfel:

 

-Diseminarea rezultatelor proiectului “A Mental Trainer to Empower Your Super

Ability”, proiect finanțat prin Programului Erasmus+, număr proiect 2020-1-RO01-KA202-

079780.

 

Prin implementarea și rezultatele obținute, proiectul și-a propus să sprijine persoanele cu

dizabilități și să faciliteze incluziunea acestora în domeniul sportului și al activității fizice prin

introducerea unui model de competențe pentru o nouă calificare, cea de "antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități". Instrumentele elaborate în cadrul proiectului sunt disponibile publicului larg pe site-ul proiectului www.mental-trainer.eu.

 

Obiectivele proiectului pot fi rezumate după cum urmează:

 

● Creșterea gradului de conștientizare cu privire la incluziunea persoanelor cu

dizabilități în domeniul sportului

● Elaborarea unei metodologii pentru consolidarea gradului de ocupare și incluziune

în domeniu sportului și activităților fizice

● Dobândirea de noi competențe în cadrul unei noi calificări, cea de antrenor mental

pentru sportivii cu dizabilități

● Îmbunătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine

 

-Promovarea voluntariatului în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad. In acest sens

DAS își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din

Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România pentru

următoarele servicii:

 

- Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad

- Complex Curcubeu

 

-Direcția de Asistență Socială Arad ofera din luna mai servicii stomatologice gratuite

pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială: parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari în cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost.

 

-A fost reluat evenimentul Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

 

-Specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială au participat la intâlnirea anuală AMR - Corpul profesional al specialiștilor în servicii sociale, unde s-au discutat propunerile de modificare a Legii 292/2011 privind asistența socială.