Noul Regulament pentru trotinete în dezbatere publică

Data publicare: Marti, 31 Ianuarie, 2023 Total: 699 accesari

Noul Regulament pentru trotinete în dezbatere publică

Primăria Municipiului Arad invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme on-line, în regim self-service, pe domeniul public al Municipiului Arad – iniţiativa primarului

Evenimentul va avea loc în data de 03.02.2023, ora 11:00, online, accesând următorul link:

https://us05web.zoom.us/j/81881917798?pwd=YU9IQStZMmU4M0dkZEpnNzcxTEhrQT09


Paragraf descriptiv – Proiectul de hotărâre propune reglementarea condiţiilor de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme on-line, în regim self-service, pe domeniul public al Municipiului Arad, prevăzând reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate pe domeniul public şi drumurile publice, stabilind obligaţiile operatorilor flotelor de trotinete electrice şi obligaţiile utilizatorilor de trotinete electrice închiriate de la operatorii de flote de trotinete electrice, cât şi procedura de aprobare a amplasării trotinetelor electrice de către operatori pe domeniul public şi regimul de sancţiuni aplicabile.

Ordinea de zi a evenimentului

- Deschiderea evenimentului (anunţarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor insituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfaşurare a evenimentului).


- Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi sau specialişti care au participat la elaborare).- Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice.- Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro sau direct la sediul instituţiei Primăria Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, Palatul Cenad, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30,vineri orele 08:30 - 10:00, persoana de contact: Consilier Compartimentul Relaţii Mass – Media, Direcţia Comunicare, Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int. 278.

La dezbaterea publică online sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei, etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: proiectul de hotărâre al ConsiliulUI Local al Municipiului Arad, referatul de aprobare al PRIMARULUI şi raportul de specialitate al DIRECȚIEI CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE, din cadrul DIRECŢIEI GENERALE ARHITECT ŞEF.

Documentaţia poate fi consultată:

- Pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad, la .link-ul


- La sediul Primăriei Municipiului Arad, din Bulevardul Revoluţiei, nr 73, Palatul Cenad, Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00- Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură, în Palatul Cenad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 73, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00.


Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

Persoane de contact:

Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704

E-mail: cmacra@primariaarad.ro

    
Consilier Compartimentul Relaţii Mass-Media - Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278

    
E-mail: mihai.mitrofan@primariaarad.ro