S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL

Data publicare: Duminica, 10 Iulie, 2022 Total: 854 accesari

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL

SC. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL  la Biroului financiar-contabil, pe perioadă nedeterminată.

Condiții de participare:

- Studii medii /superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de bacalaureat/licență în domeniul contabilitate/economice;

 - Vechime în specialitatea postului;

 - Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, după cum urmează:

selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de:  11.07.2022

- proba scrisă și practică pe calculator: în data de:   12.07.2022 ora   9,00

- interviul în data de : 12.07.2022 ora 12,00Dosarele de concurs se vor depune până la data de 08.07.2022, ora 13,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN.

Relații suplimentare se pot obține pe E-mail resurseumane@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

 

 

        Director general,                                                   Director economic,   

ing. Mehelean Gheorghe  Nicolae                               ec. Ardelean Cornelia