Banca Transilvania va acorda dividende de 800 milioane de lei din profitul realizat anul trecut

Data publicare: Vineri, 10 Iunie, 2022 Total: 1011 accesari

Banca Transilvania va acorda dividende de 800 milioane de lei din profitul realizat anul trecut

Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa românească în funcţie de active (simbol bursier TLV), şi-a informat acţionarii că ziua de 16 iunie 2022 reprezintă data plăţii dividendelor acordate în urma hotărârii Adunării Ordinare a Acţionarilor de la sfârşitul lunii aprilie, conform unui raport de la Bursa de Valori Bucureşti.

 

Valoarea brută a dividendului este de 0,1267533618 lei, iar impozitul pe dividende se va reţine la sursă conform reglementărilor legale în vigoare la data plăţii. Data de înregistrare a fost pe 6 iunie, iar termenul ex-date pe 3 iunie.

 

”Acţionarii care la data de înregistrare anterior menţionată deţin acţiuni BT în conturi deschise la unul sau mai multi Participanţi la sistemul Depozitarului Central sau au comunicat un cont de plată către Depozitarul Central, vor primi dividendele aferente deţinerilor respective în contul Participanţilor (corespunzător nivelului de deţineri gestionate de către fiecare Participant) sau în contul indicat Depozitarului Central, fără prezentarea unor documente suplimentare”, reiese din raport.

 

Sursa:produsinardeal.ro