ANRE continuă acțiunile de control la furnizorii de energie electrică și gaze naturale şi aplică amenzi contravenționale în valoare de 2.630.000 lei

Data publicare: Joi, 10 Februarie, 2022 Total: 354 accesari

ANRE continuă acțiunile de control la furnizorii de energie electrică și gaze naturale şi aplică amenzi contravenționale în valoare de 2.630.000 lei

ANRE a mai finalizat o serie de acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale.

 

I. Astfel, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societățile CEZ VÂNZARE, ELECTRICA FURNIZARE și RES ENERGY SOLUTIONS nu au emis facturi aferente consumului de energie electrică și gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

 

Pentru faptele săvârșite, societățile în cauză au fost sancționate cu amendă contravențională după cum urmează:

 

Totodată, au fost dispuse măsuri pentru toţi furnizorii de a respecta prevederile legale în sensul facturării consumului de gaze naturale cu aplicarea schemei de sprijin beneficiarilor acesteia.

 

II. Au mai fost finalizate acțiuni de control, în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea:

 

În urma finalizării acțiunilor de control, s-au constatat încălcări ale obligațiilor legale verificate, furnizorii fiind sancționați cu amendă contravențională după cum urmează:

 

Furnizori de energie electrică:

 

Furnizori de gaze naturale:

 

III. La societatea CEZ VÂNZARE a fost finalizată o acțiune de control, în domeniul gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea obligației de returnare către clientului final, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii cu decontul final, a sumei datorate, în situația în care decontul final de lichidare conține un sold negativ.

 

În urma finalizării acțiunii de control, s-au constatat încălcări ale obligației legale verificate, în sensul depășirii termenului legal, societatea CEZ VÂNZARE fiind sancționată cu amendă contravențională în valoare de 240.000 lei.

 

IV. De asemenea, la societatea EURO SEVEN INDUSTRY a fost finalizată o acțiune de control, în ceea ce privește neîndeplinirea măsurilor dispuse printr-un proces verbal de constatare și sancționare aplicat în perioada anterioară,  aplicându-se amendă contravențională în valoare de 100.000 lei, pentru facturarea clienților finali, în mod greșit, a costurilor generate de dezechilibrele zilnice și de depășirea capacității de transport și a dispus societății ca, în termen de 45 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, să restituie clienților finali din portofoliu, sumele de bani facturate și încasate în mod nejustificat.