Proiect privind îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere Criș, Mureș și Tisa

Data publicare: Joi, 18 Noiembrie, 2021 Total: 416 accesari

Proiect privind îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere Criș, Mureș și Tisa

În cadrul proiectului transfrontalier „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza),” în data de 18.11.2021 s-a semnat contractul având ca obiect „Proiectare, execuție lucrări și furnizare echipamente” între Compania de Apă Arad SA și Asocierea Edas Exim SRL – Rono Aqua SRL.

 

Contractul are valoarea de 11.284.350,85 lei fără TVA, respectiv 13.428.377,51 lei cu TVA și se

compune din:

 

- Valoarea serviciilor de proiectare (inclusiv realizarea studiilor de teren și a documentațiilor

necesare obținerii avizelor și acordurilor legale), este de 346.500,00 fără TVA, respectiv

412.335,00 lei cu TVA.

 

- Valoarea serviciilor de asistență tehnică acordată de proiectant până la recepția finală este

de 33.000,00 lei fără TVA, respectiv 39.270,00 lei cu TVA.

 

- Valoarea execuţiei de lucrări, furnizare și montare echipamente, aferente realizării

investiţiei, conform documentației lucrărilor de execuție este de 10.904.850,85 lei fără TVA,

respectiv 12.976.722,51 lei cu TVA.

 

Repartizarea investiției pe cele patru Stații de Epurare este următoarea:

 

Arad: 2.637.093,84 lei fără TVA, respectiv 3.138.141,66 lei cu TVA.

Lipova: 2.708.207,26 lei fără TVA, respectiv 3.222.766,64 lei cu TVA.

Ineu: 1.566.602,56 lei fără TVA, respectiv 1.864.257,05 lei cu TVA.

Gurahonț: 4.372.447,19 lei fără TVA, respectiv 5.203.212,16 cu TVA.

 

Proiectul transfrontalier cu denumirea „Îmbunătățirea managementului calitativ al

râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” este implementat prin

Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de

Investiții 6/b, în cadrul parteneriatului între Compania de Apă Arad S.A. – Lider (Partener 1),

Szegedi Vízmű Zrt. – Partener 2 și Algyő – Pertener 3 și este finanțat de Uniunea Europeană

prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program,

România și Ungaria.

 

Perioada de implementare este de 58 de luni, între 1.12.2018-30.09.2023.

 

Obiectivul general al Proiectului vizează în special „Îmbunătățirea managementului

calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș, Mureș și Tisa”, în 6 puncte de măsurare

interregionale, 4 în România și 2 în Ungaria, afectate pozitiv, după finalizarea proiectului.