Sesiuni de prezentare în școli privind ariile naturale protejate Comloșu Mare, Pădurea Paniova și Pajiștea Cenad

Data publicare: Vineri, 12 Iulie, 2019 Total: 260 accesari

Sesiuni de prezentare în școli privind ariile naturale protejate Comloșu Mare, Pădurea Paniova și Pajiștea Cenad

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad a organizat în perioada de 18.06.2019 – 21.06.2019 sesiuni de prezentare în școli cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru ROCSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”, proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

În vederea informării si conștientizării comunităților locale cu privire la importanța siturilor ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad, s-au organizat 7 sesiuni de prezentare în școli – Școala Primară Secaș, Școala Gimnazială Ghizela, Școala Gimnazială Nr.2 ,,Nestor Oprean” Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială Cenad, Școala Gimnazială ,,Milivoi Trifunschi” Sânpetru Mare, Școala Gimnazială Comloșu Mare și Școala Gimnazială Saravale. La evenimente s-au prezentat informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară care fac obiectivul de conservare a siturilor, problemele de conservare a biodiversității și a celor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.

Toate aspectele prezentate la sesiunile de informare de la cele șapte școli subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale, respectiv importanța implicării  elevilor în conservarea și protejarea ariilor naturale protejate menționate mai sus, promovând prin aceste informări o responsabilitate mai mare din partea lor.