Cum să devii poliţist de frontieră

Data publicare: Miercuri, 15 Mai, 2019 Total: 1407 accesari

Cum să devii poliţist de frontieră

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. 


La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:


Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:


Recrutarea
 în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.


Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. 


PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”
 ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2020
:Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 - 14 iulie 2019, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.


Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.


Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ. 


INFORMATII DE BACKGROUND


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:


Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :

  1. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza" BUCUREŞTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :


Etapa I -  probe eliminatorii
:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.


Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. 
Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.


La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.


Etapa II -  proba de evaluare a cunoştinţelor

Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :

- Istorie (test grilă);

- Limba română (test grilă) ;

- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);


Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet 
www.academiadepoliţie.ro 

  1. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:


Etapa I-  constă în
:

-  contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere


Fiecare probă are caracter eliminatoriu,
 participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.


Etapa  II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor
.


Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:

- Limba română (test grilă)

- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă) 


Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet 
www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.