Ce trebuie să știe clienții Euroins după retragerea autorizaţiei de funcţionare. Cât timp mai este valabilă polița RCA
Ce trebuie să știe clienții Euroins după retragerea autorizaţiei de funcţionare. Cât timp mai este valabilă polița RCA

Ce trebuie să știe clienții Euroins după retragerea autorizaţiei de funcţionare. Cât timp mai este valabilă polița RCA

Miercuri, 22 Martie, 2023 09:18 Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 22 Martie, 2023 09:18 Tiparire

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei.

 

În aceste condiții, persoanele fizice și juridice care au încheiat polițe de asigurare RCA cu Euroins cu siguranță se întreabă ce se va întâmpla cu ele, cât timp vor mai fi valabile, sau cui trebuie să se adreseze în cazul unui accident.

 

Răspunsul la toate aceste întrebări îl regăsim la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA):

 

Polița de asigurare RCA rămâne în continuare valabilă o perioadă, după falimentul oricărei companii de profil, de obicei pentru 90 de zile.

 

În acest interval, şoferii care şi-au cumpărat asigurări care expirau ulterior perioadei puteau renunţa la ele și puteau să ceară să fie despăgubiţi de Fondul de Garantare.

 

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există FGA, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

 

Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare, aproximativ 100.000 euro).

 

FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România.

 

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor

 

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

 

Practic, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile FGA a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

 

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de Euroins. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu Euroins. în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

 

În cazul în care creditorului de asigurări nu i-a fost comunicat un număr de identificare care se referă la un dosar de daună, este sfătuit să contacteze FGA.

 

Când vă puteți adresa FGA

 

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a Euroins, dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

 

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva Euroins., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

 

Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA. Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA.

 

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

 

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare

 

Contractele de asigurare încheiate cu societatea Euroins. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

 

• data expirării menționată de contract

• data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății; în acest caz, petenții vor primi un mesaj prin care se confirmă transmiterea cu succes a cererii lor către adresa de e-mail a Euroins., dedicată primirii cererilor de denunțare.

• în termen de 90 de zile calculate de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept.

• data denunțării contractului, după deschiderea procedurii de faliment, adresată lichidatorului judiciar, care își produce efectele în 30 de zile de la recepționarea solicitării de denunțare, dacă lichidatorul nu răspunde sau, în cazul în care denunțarea este făcută de lichidator, la data notificării denunțării de către lichidator.

 

Decizia de denunțare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

 

Contractele de asigurare facultativă sunt contracte între cele două părți – societatea de asigurare și asigurat, prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile părților. Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea de către oricare dintre părți.

 

În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului.

 

Este important de menționat că, pentru o perioadă de 20 de zile, contractul este valabil, iar riscul este acoperit și, astfel, nu va fi acordată o restituire în acest caz. În cazul ratelor lunare, aceste plăți nu sunt considerate noi activități și nu constituie reînnoiri lunare. Perioada de valabilitate a asigurării/poliței se regăsește în documentațiile aferente. Situațiile menționate la primul paragraf rămân aplicabile.

 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei.

 

În aceste condiții, persoanele fizice și juridice care au încheiat polițe de asigurare RCA cu Euroins cu siguranță se întreabă ce se va întâmpla cu ele, cât timp vor mai fi valabile, sau cui trebuie să se adreseze în cazul unui accident.

 

Răspunsul la toate aceste întrebări îl regăsim la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA):

 

Polița de asigurare RCA rămâne în continuare valabilă o perioadă, după falimentul oricărei companii de profil, de obicei pentru 90 de zile.

 

În acest interval, şoferii care şi-au cumpărat asigurări care expirau ulterior perioadei puteau renunţa la ele și puteau să ceară să fie despăgubiţi de Fondul de Garantare.

 

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există FGA, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

 

Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare, aproximativ 100.000 euro).

 

FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România.

 

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor

 

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

 

Practic, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile FGA a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

 

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de Euroins. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu Euroins. în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

 

În cazul în care creditorului de asigurări nu i-a fost comunicat un număr de identificare care se referă la un dosar de daună, este sfătuit să contacteze FGA.

 

Când vă puteți adresa FGA

 

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a Euroins, dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

 

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva Euroins., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

 

Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA. Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA.

 

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

 

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare

 

Contractele de asigurare încheiate cu societatea Euroins. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

 

• data expirării menționată de contract

• data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății; în acest caz, petenții vor primi un mesaj prin care se confirmă transmiterea cu succes a cererii lor către adresa de e-mail a Euroins., dedicată primirii cererilor de denunțare.

• în termen de 90 de zile calculate de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept.

• data denunțării contractului, după deschiderea procedurii de faliment, adresată lichidatorului judiciar, care își produce efectele în 30 de zile de la recepționarea solicitării de denunțare, dacă lichidatorul nu răspunde sau, în cazul în care denunțarea este făcută de lichidator, la data notificării denunțării de către lichidator.

 

Decizia de denunțare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

 

Contractele de asigurare facultativă sunt contracte între cele două părți – societatea de asigurare și asigurat, prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile părților. Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea de către oricare dintre părți.

 

În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului.

 

Este important de menționat că, pentru o perioadă de 20 de zile, contractul este valabil, iar riscul este acoperit și, astfel, nu va fi acordată o restituire în acest caz. În cazul ratelor lunare, aceste plăți nu sunt considerate noi activități și nu constituie reînnoiri lunare. Perioada de valabilitate a asigurării/poliței se regăsește în documentațiile aferente. Situațiile menționate la primul paragraf rămân aplicabile.

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.