Examen pentru detectivi particulari la Poliția Arad. Tematica și bibliografie
Examen pentru detectivi particulari la Poliția Arad. Tematica și bibliografie

Examen pentru detectivi particulari la Poliția Arad. Tematica și bibliografie

Joi, 16 Martie, 2023 07:13 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Joi, 16 Martie, 2023 07:13 Tiparire

În conformitate cu prevederile art. 7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 30 martie a.c., la ora  09:00,

 

EXAMEN

 

pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.

 

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) este cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului Economic European;

b) are cel puţin studii medii și este absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

c) este apt(ă) din punct de vedere medical;

d) nu a fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz;

g) are absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

h) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

h) are domiciliul stabil pe raza județului Arad.

 

Persoanele interesate se pot prezenta zilnic, în perioada 13-28 martie 2023, în intervalul orar 09.00-12.00, la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, relații la tel. 0257/206.876, cu dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 

-                      cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

-                      curriculum vitae;

-                      actul de identitate a candidatului;

-               actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

-                      certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

-                   declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

-               certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;

-                      dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

(achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

-                      1 dosar.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2023

           

   TEMATICA:

 

  - Drepturile si libertatile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  - Legea penala si limitele ei de aplicare;

  - Infractiunea;

  - Infractiuni contra libertatii persoanei;

  - Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private;

  - Infractiuni contra infăptuirii justitiei;

  - Infractiuni de  coruptiei;

  - Infractiuni de serviciu;

  - Infractiuni de fals;

  - Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege;

  - Infractiuni contra sigurantei si integritati sistemelor si datelor informatice;

  - Infractiuni contra securitati nationale;

  - Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  - Perchezitia;

  - Sesizarea organelor de urmarire penala ;

  - Contractul ;

  - Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

  - Organizarea si functionarea societatilor specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

  - Protectia informatiilor clasificate ;

  - Clasificarea informatiilor. Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate;

  - Accesul la informatii clasificate ;

  - Constituirea societatilor ;

  - Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

 

BIBLIOGRAFIE

 

   - Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

   - Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Partea generala Titlul I , Titlul II;

   - Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

   - Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

   - Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

   - Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

   - Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

   - Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

   - HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

   - HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

   - Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

   - Legea nr. 363/2018,  privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

foto: politic scam

 

În conformitate cu prevederile art. 7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 30 martie a.c., la ora  09:00,

 

EXAMEN

 

pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.

 

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) este cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului Economic European;

b) are cel puţin studii medii și este absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

c) este apt(ă) din punct de vedere medical;

d) nu a fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz;

g) are absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

h) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

h) are domiciliul stabil pe raza județului Arad.

 

Persoanele interesate se pot prezenta zilnic, în perioada 13-28 martie 2023, în intervalul orar 09.00-12.00, la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, relații la tel. 0257/206.876, cu dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 

-                      cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

-                      curriculum vitae;

-                      actul de identitate a candidatului;

-               actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

-                      certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

-                   declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

-               certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;

-                      dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

(achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

-                      1 dosar.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2023

           

   TEMATICA:

 

  - Drepturile si libertatile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  - Legea penala si limitele ei de aplicare;

  - Infractiunea;

  - Infractiuni contra libertatii persoanei;

  - Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private;

  - Infractiuni contra infăptuirii justitiei;

  - Infractiuni de  coruptiei;

  - Infractiuni de serviciu;

  - Infractiuni de fals;

  - Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege;

  - Infractiuni contra sigurantei si integritati sistemelor si datelor informatice;

  - Infractiuni contra securitati nationale;

  - Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  - Perchezitia;

  - Sesizarea organelor de urmarire penala ;

  - Contractul ;

  - Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

  - Organizarea si functionarea societatilor specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

  - Protectia informatiilor clasificate ;

  - Clasificarea informatiilor. Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate;

  - Accesul la informatii clasificate ;

  - Constituirea societatilor ;

  - Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

 

BIBLIOGRAFIE

 

   - Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

   - Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Partea generala Titlul I , Titlul II;

   - Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

   - Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

   - Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

   - Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

   - Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

   - Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

   - HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

   - HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

   - Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

   - Legea nr. 363/2018,  privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

   - Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

foto: politic scam

 

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.