Înscrierea elevilor în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 – 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

Înscrierea elevilor în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 – 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

├Änscrierea elevilor ├«n ├«nv─â┼ú─âm├óntul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 ÔÇô 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

Vineri, 10 Martie, 2023 08:53 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 10 Martie, 2023 08:53 Tiparire

Calendarul înscrierii în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ┼čcolar 2023-2024 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023 ╚Öi aprobat prin ordinul Ministerului Educa┼úiei nr. 3.704 din 17 februarie 2023. Num─ârul de locuri alocat, prin cifra de ┼čcolarizare, pentru clasa preg─âtitoare în înv─â┼ú─âmântul de stat, este mai mare sau egal cu num─ârul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe înv─â┼ú─âmântul primar, asigurându-se, astfel, ┼čcolarizarea tuturor copiilor.

 

Condi┼úii de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar prev─âzute de metodologie sunt:

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân─â la data de 31 august 2023 inclusiv, au obliga┼úia de a înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar în clasa preg─âtitoare;

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv, pot s─â î┼či înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar, în clasa preg─âtitoare, dac─â nivelul lor de dezvoltare este corespunz─âtor. Astfel:

 

- În situa┼úia copiilor care au frecventat gr─âdini┼úa, înscrierea în clasa preg─âtitoare se face la solicitarea scris─â a p─ârin┼úilor, în baza recomand─ârii eliberate de unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar. Solicitarea de eliberare a recomand─ârii prev─âzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depus─â direct la unitatea de înv─â┼ú─âmânt sau transmis─â prin po┼čt─â/mijloace electronice, în perioada 5-26 aprilie 2023. La solicitarea p─ârintelui, unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar poate transmite recomandarea ┼či prin po┼čt─â cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 

- În situa┼úia copiilor care nu au frecventat gr─âdini┼úa sau care s-au întors din str─âin─âtate, evaluarea dezvolt─ârii copiilor, se efectueaz─â de c─âtre centrele jude┼úene de resurse ┼či asisten┼ú─â educa┼úional─â (CJRAE) în perioada 5-26 aprilie 2023.

 

Calendarul înscrierilor:

 

Înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, înso┼úit─â de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin po┼čt─â sau se poate depune la secretariatul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele dore┼čte înscrierea copilului, în perioada prev─âzut─â de calendar.

 

În situa┼úia complet─ârii online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin po┼čt─â, p─ârintele va transmite unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt declara┼úia-tip pe propria r─âspundere, prev─âzut─â în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informa┼úiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa preg─âtitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie ┼či se realizeaz─â la unitatea de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele solicit─â înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice ┼či const─â în compararea datelor introduse în aplica┼úia informatic─â cu documentele transmise de c─âtre p─ârinte.

 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate ┼či online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibil─â pe site-ul ISJ începând cu data de 3 mai 2023). Completarea cererii de înscriere online nu garanteaz─â înscrierea copilului în unitatea de înv─â┼ú─âmânt ┼či nu elimin─â obligativitatea p─ârintelui de a se prezenta la unitatea de înv─â┼ú─âmânt unde dore┼čte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea valid─ârii acestuia.

 

Completarea ┼či depunerea cererilor va avea loc în dou─â etape. La etapa a doua particip─â doar cei care nu au fost cuprin┼či într-o unitate de înv─â┼ú─âmânt dup─â prima etap─â.

 

 1. A.    Prima etap─â de înscriere are loc în perioada 3 – 18 mai 2023, de luni pân─â joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 31 mai 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-ul inspectoratului ┼čcolar lista copiilor înmatricula┼úi dup─â prima etap─â ┼či num─ârul de locuri r─âmase libere.

 

 1. B.     A doua etap─â de înscriere are loc în perioada 6 - 12 iunie 2023. Dac─â, dup─â prima etap─â, copiii nu sunt cuprin┼či în nicio unitate de înv─â┼ú─âmânt, p─ârin┼úii vor completa o nou─â cerere de înscriere, repartizarea urmând s─â se realizeze pe locurile r─âmase disponibile dup─â prima etap─â. În 15 iunie 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-urile inspectorarelor ┼čcolare lista copiilor înscri┼či dup─â a doua etap─â.

 

P─ârintele poate opta pentru înscrierea la ┼čcoala de circumscrip┼úie sau pentru o unitate de înv─â┼ú─âmânt, alta decât ┼čcoala de circumscrip┼úie: în aceast─â situa┼úie, copilul este înscris în limita locurilor libere ┼či, dac─â este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale ┼či, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. P─ârintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la ┼čcoala de circumscrip┼úie s─â fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de înv─â┼ú─âmânt pentru care p─ârintele a f─âcut op┼úiunea, din lips─â de locuri libere.

 

Exist─â criterii de departajare pe care ┼čcolile le vor aplica dac─â num─ârul de copii este mai mare decât num─ârul de locuri libere, pentru copiii proveni┼úi din alt─â circumscrip┼úie ┼čcolar─â:

 

-Criterii generale de departajare: existen┼úa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de ambii p─ârin┼úi sau provine de la o cas─â de copii/un centru de plasament/plasament familial; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de un singur p─ârinte; existen┼úa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv─â┼ú─âmânt respectiv─â.

 

-Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate dup─â criteriile generale ┼či numai dac─â acestea nu reu┼česc s─â fac─â departajarea între copii, cu excep┼úia situa┼úiilor prev─âzute de Metodologie. Sunt elaborate de c─âtre fiecare unitate de înv─â┼ú─âmânt în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de c─âtre p─ârin┼úi/tutori legali ┼či nu pot fi discriminatorii.

 

Actele necesare pentru înscriere

 

 • Cerere-tip de înscriere (disponibil─â începând din 3 mai 2023)
 • Copie ┼či original dup─â actul de identitate al p─ârintelui/tutorelui legal; p─ârin┼úii divor┼úa┼úi depun la înscriere ┼či hot─ârârea judec─âtoreasc─â definitiv─â din care rezult─â modul în care se exercit─â autoritatea p─ârinteasc─â ┼či unde a fost stabilit─â locuin┼úa minorului
 • Copie ┼či original al certificatului de na┼čtere al copilului
 • Copie a documentului care atest─â dezvoltarea corespunz─âtoare pentru parcurgerea clasei preg─âtitoare (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care s─â ateste îndeplinirea criteriilor generale ┼či/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte preciz─âri:

 

În vederea repartiz─ârii elevilor în clasele preg─âtitoare pentru anul ┼čcolar 2023-2024 în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt din jude┼úul Arad, se aplic─â prevederile procedurii de repartizare a copiilor în clasele preg─âtitoare prin tragere la sor┼úi în prezen┼úa p─ârin┼úilor ┼či membrilor comisiilor de înscriere din ┼čcoal─â, dup─â finalizarea etapelor de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

În perioada urm─âtoare, în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt pre┼čcolar vor avea loc întâlniri de informare ┼či consiliere a p─ârin┼úilor copiilor din gr─âdini┼úe cu privire la înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar 2023-2024.

 

Alte informa╚Ťii referitoare la înscriere, circumscrip┼úiile ┼čcolare, planul de ┼čcolarizare, respectiv num─ârul de clase preg─âtitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de c─âtre CJRAE, precum ┼či baza de date cu adresele unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt din municipiul ┼či jude┼úul Arad vor fi afi┼čate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro ┼či pe site-urile ┼či la sediul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, în data de 30 martie 2023.

 

De asemenea, pentru orice informa┼úii referitoare la înscrierea în clasa preg─âtitoare, ISJ Arad a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni pân─â vineri, care va func┼úiona pe perioada 30 martie –  15 iunie 2023, la care p─ârin┼úii ┼či alte persoane interesate pot ob┼úine, gratuit, informa┼úii referitoare la înscrierea copiilor în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

Biroul de pres─â al ISJ Arad

foto: arhiv─â

Calendarul înscrierii în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ┼čcolar 2023-2024 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023 ╚Öi aprobat prin ordinul Ministerului Educa┼úiei nr. 3.704 din 17 februarie 2023. Num─ârul de locuri alocat, prin cifra de ┼čcolarizare, pentru clasa preg─âtitoare în înv─â┼ú─âmântul de stat, este mai mare sau egal cu num─ârul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe înv─â┼ú─âmântul primar, asigurându-se, astfel, ┼čcolarizarea tuturor copiilor.

 

Condi┼úii de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar prev─âzute de metodologie sunt:

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân─â la data de 31 august 2023 inclusiv, au obliga┼úia de a înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar în clasa preg─âtitoare;

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv, pot s─â î┼či înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar, în clasa preg─âtitoare, dac─â nivelul lor de dezvoltare este corespunz─âtor. Astfel:

 

- În situa┼úia copiilor care au frecventat gr─âdini┼úa, înscrierea în clasa preg─âtitoare se face la solicitarea scris─â a p─ârin┼úilor, în baza recomand─ârii eliberate de unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar. Solicitarea de eliberare a recomand─ârii prev─âzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depus─â direct la unitatea de înv─â┼ú─âmânt sau transmis─â prin po┼čt─â/mijloace electronice, în perioada 5-26 aprilie 2023. La solicitarea p─ârintelui, unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar poate transmite recomandarea ┼či prin po┼čt─â cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 

- În situa┼úia copiilor care nu au frecventat gr─âdini┼úa sau care s-au întors din str─âin─âtate, evaluarea dezvolt─ârii copiilor, se efectueaz─â de c─âtre centrele jude┼úene de resurse ┼či asisten┼ú─â educa┼úional─â (CJRAE) în perioada 5-26 aprilie 2023.

 

Calendarul înscrierilor:

 

Înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, înso┼úit─â de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin po┼čt─â sau se poate depune la secretariatul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele dore┼čte înscrierea copilului, în perioada prev─âzut─â de calendar.

 

În situa┼úia complet─ârii online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin po┼čt─â, p─ârintele va transmite unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt declara┼úia-tip pe propria r─âspundere, prev─âzut─â în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informa┼úiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa preg─âtitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie ┼či se realizeaz─â la unitatea de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele solicit─â înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice ┼či const─â în compararea datelor introduse în aplica┼úia informatic─â cu documentele transmise de c─âtre p─ârinte.

 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate ┼či online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibil─â pe site-ul ISJ începând cu data de 3 mai 2023). Completarea cererii de înscriere online nu garanteaz─â înscrierea copilului în unitatea de înv─â┼ú─âmânt ┼či nu elimin─â obligativitatea p─ârintelui de a se prezenta la unitatea de înv─â┼ú─âmânt unde dore┼čte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea valid─ârii acestuia.

 

Completarea ┼či depunerea cererilor va avea loc în dou─â etape. La etapa a doua particip─â doar cei care nu au fost cuprin┼či într-o unitate de înv─â┼ú─âmânt dup─â prima etap─â.

 

 1. A.    Prima etap─â de înscriere are loc în perioada 3 – 18 mai 2023, de luni pân─â joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 31 mai 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-ul inspectoratului ┼čcolar lista copiilor înmatricula┼úi dup─â prima etap─â ┼či num─ârul de locuri r─âmase libere.

 

 1. B.     A doua etap─â de înscriere are loc în perioada 6 - 12 iunie 2023. Dac─â, dup─â prima etap─â, copiii nu sunt cuprin┼či în nicio unitate de înv─â┼ú─âmânt, p─ârin┼úii vor completa o nou─â cerere de înscriere, repartizarea urmând s─â se realizeze pe locurile r─âmase disponibile dup─â prima etap─â. În 15 iunie 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-urile inspectorarelor ┼čcolare lista copiilor înscri┼či dup─â a doua etap─â.

 

P─ârintele poate opta pentru înscrierea la ┼čcoala de circumscrip┼úie sau pentru o unitate de înv─â┼ú─âmânt, alta decât ┼čcoala de circumscrip┼úie: în aceast─â situa┼úie, copilul este înscris în limita locurilor libere ┼či, dac─â este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale ┼či, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. P─ârintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la ┼čcoala de circumscrip┼úie s─â fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de înv─â┼ú─âmânt pentru care p─ârintele a f─âcut op┼úiunea, din lips─â de locuri libere.

 

Exist─â criterii de departajare pe care ┼čcolile le vor aplica dac─â num─ârul de copii este mai mare decât num─ârul de locuri libere, pentru copiii proveni┼úi din alt─â circumscrip┼úie ┼čcolar─â:

 

-Criterii generale de departajare: existen┼úa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de ambii p─ârin┼úi sau provine de la o cas─â de copii/un centru de plasament/plasament familial; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de un singur p─ârinte; existen┼úa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv─â┼ú─âmânt respectiv─â.

 

-Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate dup─â criteriile generale ┼či numai dac─â acestea nu reu┼česc s─â fac─â departajarea între copii, cu excep┼úia situa┼úiilor prev─âzute de Metodologie. Sunt elaborate de c─âtre fiecare unitate de înv─â┼ú─âmânt în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de c─âtre p─ârin┼úi/tutori legali ┼či nu pot fi discriminatorii.

 

Actele necesare pentru înscriere

 

 • Cerere-tip de înscriere (disponibil─â începând din 3 mai 2023)
 • Copie ┼či original dup─â actul de identitate al p─ârintelui/tutorelui legal; p─ârin┼úii divor┼úa┼úi depun la înscriere ┼či hot─ârârea judec─âtoreasc─â definitiv─â din care rezult─â modul în care se exercit─â autoritatea p─ârinteasc─â ┼či unde a fost stabilit─â locuin┼úa minorului
 • Copie ┼či original al certificatului de na┼čtere al copilului
 • Copie a documentului care atest─â dezvoltarea corespunz─âtoare pentru parcurgerea clasei preg─âtitoare (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care s─â ateste îndeplinirea criteriilor generale ┼či/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte preciz─âri:

 

În vederea repartiz─ârii elevilor în clasele preg─âtitoare pentru anul ┼čcolar 2023-2024 în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt din jude┼úul Arad, se aplic─â prevederile procedurii de repartizare a copiilor în clasele preg─âtitoare prin tragere la sor┼úi în prezen┼úa p─ârin┼úilor ┼či membrilor comisiilor de înscriere din ┼čcoal─â, dup─â finalizarea etapelor de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

În perioada urm─âtoare, în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt pre┼čcolar vor avea loc întâlniri de informare ┼či consiliere a p─ârin┼úilor copiilor din gr─âdini┼úe cu privire la înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar 2023-2024.

 

Alte informa╚Ťii referitoare la înscriere, circumscrip┼úiile ┼čcolare, planul de ┼čcolarizare, respectiv num─ârul de clase preg─âtitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de c─âtre CJRAE, precum ┼či baza de date cu adresele unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt din municipiul ┼či jude┼úul Arad vor fi afi┼čate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro ┼či pe site-urile ┼či la sediul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, în data de 30 martie 2023.

 

De asemenea, pentru orice informa┼úii referitoare la înscrierea în clasa preg─âtitoare, ISJ Arad a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni pân─â vineri, care va func┼úiona pe perioada 30 martie –  15 iunie 2023, la care p─ârin┼úii ┼či alte persoane interesate pot ob┼úine, gratuit, informa┼úii referitoare la înscrierea copiilor în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

Biroul de pres─â al ISJ Arad

foto: arhiv─â

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad ├«n Egipt la T├órgul Interna╚Ťional de Educa╚Ťie

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad ├«n Egipt la T├órgul Interna╚Ťional de Educa╚Ťie

În aceast─â perioad─â, în Cairo (Egipt), se desf─â╚Öoar─â Târgul Interna╚Ťional de Educa╚Ťie, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

T├ón─âr─â de 28 de ani beat─â la volan prin Arad. Mul╚Ťime de infrac╚Ťiuni rutiere la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

T├ón─âr─â de 28 de ani beat─â la volan prin Arad. Mul╚Ťime de infrac╚Ťiuni rutiere la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, poli╚Ťi╚Ötii Sec╚Ťiei 8 S─âvâr╚Öin au depistat un b─ârbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ie╚Öir ...

Incendiu la o hal─â de productie pele╚Ťi ├«n cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hal─â de productie pele╚Ťi ├«n cartierul Gai

Duminic─â seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Deta╚Öamentului Arad au intervenit cu dou─â autospeciale de lucru cu ap─â ╚Öi spum─â, o autospecial─â pentru salvare la în─ ...

O t├ón─âr─â de 20 de ani s-a sinucis din cauz─â c─â p─ârin╚Ťii iubitului nu o pl─âceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O t├ón─âr─â de 20 de ani s-a sinucis din cauz─â c─â p─ârin╚Ťii iubitului nu o pl─âceau

O tân─âr─â de 20 de ani a murit sâmb─ât─â, 28 ianuarie, dup─â ce ar fi c─âzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu ma╚Öina ├«n cl─âdirea de la intersec╚Ťia str─âzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu ma╚Öina ├«n cl─âdirea de la intersec╚Ťia str─âzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a p─âtruns &i ...

Este disponibil─â aplica╚Ťia pentru mobil Ghi╚Öeul.ro pentru plata online a taxelor ╚Öi impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibil─â aplica╚Ťia pentru mobil Ghi╚Öeul.ro pentru plata online a taxelor ╚Öi impozitelor

Digitalizarea ╚Öi reducerea birocra╚Ťiei sunt ╚Ťinte obligatorii pentru Guvern, consider─â deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie s─â folosim mijloac ...

6 tramvaie noi ╚Öi 45 de sta╚Ťii de re├«nc─ârcare pentru vehicule electrice prin proiectul ÔÇŁMobilitate urban─â durabil─â ÔÇô tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul AradÔÇŁ

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi ╚Öi 45 de sta╚Ťii de re├«nc─ârcare pentru vehicule electrice prin proiectul ÔÇŁMobilitate urban─â durabil─â ÔÇô tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul AradÔÇŁ

 Comunicat de pres─â    „Mobilitate urban─â durabil─â – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continu─â pentru m ...

104 ani de la infiin╚Ťarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la infiin╚Ťarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii ar─âdeni aniverseaz─â 104 ani de la înfiin╚Ťare ca structur─â pe teritoriul jude╚Ťului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa Rom├óniei ╚Öi promovarea anul viitor ├«n Superlig─â, noile obiective ale ÔÇŁB─âtr├ónei DoamneÔÇŁ. Matineul din ce ├«n ce mai aproape. UTA ÔÇô Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa Rom├óniei ╚Öi promovarea anul viitor ├«n Superlig─â, noile obiective ale ÔÇŁB─âtr├ónei DoamneÔÇŁ. Matineul din ce ├«n ce mai aproape. UTA ÔÇô Mioveni 1 - 2

Ierta╚Ťi-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câ╚Ötigate pentru a-╚Öi adjudeca Cupa României ╚Öi din p─âcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Lauren┼úiu Muntean, candidatul care mai are un ÔÇťhopÔÇŁ de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Lauren┼úiu Muntean, candidatul care mai are un ÔÇťhopÔÇŁ de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Lauren┼úiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Genera╚Ťia Tân─âr─â” a fost desemnat câ╚Ötig─âtorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desf─â┼čurat─â în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fi╚Öelor de analiz─â ╚Öi determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmb─ât─â dup─â-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea ar─âdean─â  Sintea Mare spre Chi╚Öineu-Cri╚Ö. În incidental ruti ...

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversa┼úiile noastre cu trecutul, nu putem s─â trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblem─â: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortifica┼úii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site folose┼čte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.