Înscrierea elevilor în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 – 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

Înscrierea elevilor în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 – 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

├Änscrierea elevilor ├«n ├«nv─â┼ú─âm├óntul primar pentru anul ╚Öcolar 2023 ÔÇô 2024. Condi╚Ťii, calendar ╚Öi acte necesare

Vineri, 10 Martie, 2023 08:53 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 10 Martie, 2023 08:53 Tiparire

Calendarul înscrierii în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ┼čcolar 2023-2024 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023 ╚Öi aprobat prin ordinul Ministerului Educa┼úiei nr. 3.704 din 17 februarie 2023. Num─ârul de locuri alocat, prin cifra de ┼čcolarizare, pentru clasa preg─âtitoare în înv─â┼ú─âmântul de stat, este mai mare sau egal cu num─ârul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe înv─â┼ú─âmântul primar, asigurându-se, astfel, ┼čcolarizarea tuturor copiilor.

 

Condi┼úii de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar prev─âzute de metodologie sunt:

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân─â la data de 31 august 2023 inclusiv, au obliga┼úia de a înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar în clasa preg─âtitoare;

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv, pot s─â î┼či înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar, în clasa preg─âtitoare, dac─â nivelul lor de dezvoltare este corespunz─âtor. Astfel:

 

- În situa┼úia copiilor care au frecventat gr─âdini┼úa, înscrierea în clasa preg─âtitoare se face la solicitarea scris─â a p─ârin┼úilor, în baza recomand─ârii eliberate de unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar. Solicitarea de eliberare a recomand─ârii prev─âzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depus─â direct la unitatea de înv─â┼ú─âmânt sau transmis─â prin po┼čt─â/mijloace electronice, în perioada 5-26 aprilie 2023. La solicitarea p─ârintelui, unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar poate transmite recomandarea ┼či prin po┼čt─â cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 

- În situa┼úia copiilor care nu au frecventat gr─âdini┼úa sau care s-au întors din str─âin─âtate, evaluarea dezvolt─ârii copiilor, se efectueaz─â de c─âtre centrele jude┼úene de resurse ┼či asisten┼ú─â educa┼úional─â (CJRAE) în perioada 5-26 aprilie 2023.

 

Calendarul înscrierilor:

 

Înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, înso┼úit─â de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin po┼čt─â sau se poate depune la secretariatul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele dore┼čte înscrierea copilului, în perioada prev─âzut─â de calendar.

 

În situa┼úia complet─ârii online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin po┼čt─â, p─ârintele va transmite unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt declara┼úia-tip pe propria r─âspundere, prev─âzut─â în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informa┼úiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa preg─âtitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie ┼či se realizeaz─â la unitatea de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele solicit─â înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice ┼či const─â în compararea datelor introduse în aplica┼úia informatic─â cu documentele transmise de c─âtre p─ârinte.

 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate ┼či online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibil─â pe site-ul ISJ începând cu data de 3 mai 2023). Completarea cererii de înscriere online nu garanteaz─â înscrierea copilului în unitatea de înv─â┼ú─âmânt ┼či nu elimin─â obligativitatea p─ârintelui de a se prezenta la unitatea de înv─â┼ú─âmânt unde dore┼čte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea valid─ârii acestuia.

 

Completarea ┼či depunerea cererilor va avea loc în dou─â etape. La etapa a doua particip─â doar cei care nu au fost cuprin┼či într-o unitate de înv─â┼ú─âmânt dup─â prima etap─â.

 

 1. A.    Prima etap─â de înscriere are loc în perioada 3 – 18 mai 2023, de luni pân─â joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 31 mai 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-ul inspectoratului ┼čcolar lista copiilor înmatricula┼úi dup─â prima etap─â ┼či num─ârul de locuri r─âmase libere.

 

 1. B.     A doua etap─â de înscriere are loc în perioada 6 - 12 iunie 2023. Dac─â, dup─â prima etap─â, copiii nu sunt cuprin┼či în nicio unitate de înv─â┼ú─âmânt, p─ârin┼úii vor completa o nou─â cerere de înscriere, repartizarea urmând s─â se realizeze pe locurile r─âmase disponibile dup─â prima etap─â. În 15 iunie 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-urile inspectorarelor ┼čcolare lista copiilor înscri┼či dup─â a doua etap─â.

 

P─ârintele poate opta pentru înscrierea la ┼čcoala de circumscrip┼úie sau pentru o unitate de înv─â┼ú─âmânt, alta decât ┼čcoala de circumscrip┼úie: în aceast─â situa┼úie, copilul este înscris în limita locurilor libere ┼či, dac─â este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale ┼či, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. P─ârintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la ┼čcoala de circumscrip┼úie s─â fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de înv─â┼ú─âmânt pentru care p─ârintele a f─âcut op┼úiunea, din lips─â de locuri libere.

 

Exist─â criterii de departajare pe care ┼čcolile le vor aplica dac─â num─ârul de copii este mai mare decât num─ârul de locuri libere, pentru copiii proveni┼úi din alt─â circumscrip┼úie ┼čcolar─â:

 

-Criterii generale de departajare: existen┼úa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de ambii p─ârin┼úi sau provine de la o cas─â de copii/un centru de plasament/plasament familial; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de un singur p─ârinte; existen┼úa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv─â┼ú─âmânt respectiv─â.

 

-Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate dup─â criteriile generale ┼či numai dac─â acestea nu reu┼česc s─â fac─â departajarea între copii, cu excep┼úia situa┼úiilor prev─âzute de Metodologie. Sunt elaborate de c─âtre fiecare unitate de înv─â┼ú─âmânt în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de c─âtre p─ârin┼úi/tutori legali ┼či nu pot fi discriminatorii.

 

Actele necesare pentru înscriere

 

 • Cerere-tip de înscriere (disponibil─â începând din 3 mai 2023)
 • Copie ┼či original dup─â actul de identitate al p─ârintelui/tutorelui legal; p─ârin┼úii divor┼úa┼úi depun la înscriere ┼či hot─ârârea judec─âtoreasc─â definitiv─â din care rezult─â modul în care se exercit─â autoritatea p─ârinteasc─â ┼či unde a fost stabilit─â locuin┼úa minorului
 • Copie ┼či original al certificatului de na┼čtere al copilului
 • Copie a documentului care atest─â dezvoltarea corespunz─âtoare pentru parcurgerea clasei preg─âtitoare (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care s─â ateste îndeplinirea criteriilor generale ┼či/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte preciz─âri:

 

În vederea repartiz─ârii elevilor în clasele preg─âtitoare pentru anul ┼čcolar 2023-2024 în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt din jude┼úul Arad, se aplic─â prevederile procedurii de repartizare a copiilor în clasele preg─âtitoare prin tragere la sor┼úi în prezen┼úa p─ârin┼úilor ┼či membrilor comisiilor de înscriere din ┼čcoal─â, dup─â finalizarea etapelor de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

În perioada urm─âtoare, în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt pre┼čcolar vor avea loc întâlniri de informare ┼či consiliere a p─ârin┼úilor copiilor din gr─âdini┼úe cu privire la înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar 2023-2024.

 

Alte informa╚Ťii referitoare la înscriere, circumscrip┼úiile ┼čcolare, planul de ┼čcolarizare, respectiv num─ârul de clase preg─âtitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de c─âtre CJRAE, precum ┼či baza de date cu adresele unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt din municipiul ┼či jude┼úul Arad vor fi afi┼čate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro ┼či pe site-urile ┼či la sediul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, în data de 30 martie 2023.

 

De asemenea, pentru orice informa┼úii referitoare la înscrierea în clasa preg─âtitoare, ISJ Arad a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni pân─â vineri, care va func┼úiona pe perioada 30 martie –  15 iunie 2023, la care p─ârin┼úii ┼či alte persoane interesate pot ob┼úine, gratuit, informa┼úii referitoare la înscrierea copiilor în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

Biroul de pres─â al ISJ Arad

foto: arhiv─â

Calendarul înscrierii în înv─â┼ú─âmântul primar pentru anul ┼čcolar 2023-2024 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023 ╚Öi aprobat prin ordinul Ministerului Educa┼úiei nr. 3.704 din 17 februarie 2023. Num─ârul de locuri alocat, prin cifra de ┼čcolarizare, pentru clasa preg─âtitoare în înv─â┼ú─âmântul de stat, este mai mare sau egal cu num─ârul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe înv─â┼ú─âmântul primar, asigurându-se, astfel, ┼čcolarizarea tuturor copiilor.

 

Condi┼úii de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar prev─âzute de metodologie sunt:

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân─â la data de 31 august 2023 inclusiv, au obliga┼úia de a înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar în clasa preg─âtitoare;

 

- P─ârin┼úii, ai c─âror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv, pot s─â î┼či înscrie copiii în înv─â┼ú─âmântul primar, în clasa preg─âtitoare, dac─â nivelul lor de dezvoltare este corespunz─âtor. Astfel:

 

- În situa┼úia copiilor care au frecventat gr─âdini┼úa, înscrierea în clasa preg─âtitoare se face la solicitarea scris─â a p─ârin┼úilor, în baza recomand─ârii eliberate de unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar. Solicitarea de eliberare a recomand─ârii prev─âzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depus─â direct la unitatea de înv─â┼ú─âmânt sau transmis─â prin po┼čt─â/mijloace electronice, în perioada 5-26 aprilie 2023. La solicitarea p─ârintelui, unitatea de înv─â┼ú─âmânt cu nivel pre┼čcolar poate transmite recomandarea ┼či prin po┼čt─â cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 

- În situa┼úia copiilor care nu au frecventat gr─âdini┼úa sau care s-au întors din str─âin─âtate, evaluarea dezvolt─ârii copiilor, se efectueaz─â de c─âtre centrele jude┼úene de resurse ┼či asisten┼ú─â educa┼úional─â (CJRAE) în perioada 5-26 aprilie 2023.

 

Calendarul înscrierilor:

 

Înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, înso┼úit─â de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin po┼čt─â sau se poate depune la secretariatul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele dore┼čte înscrierea copilului, în perioada prev─âzut─â de calendar.

 

În situa┼úia complet─ârii online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin po┼čt─â, p─ârintele va transmite unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt declara┼úia-tip pe propria r─âspundere, prev─âzut─â în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informa┼úiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa preg─âtitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie ┼či se realizeaz─â la unitatea de înv─â┼ú─âmânt la care p─ârintele solicit─â înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice ┼či const─â în compararea datelor introduse în aplica┼úia informatic─â cu documentele transmise de c─âtre p─ârinte.

 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate ┼či online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibil─â pe site-ul ISJ începând cu data de 3 mai 2023). Completarea cererii de înscriere online nu garanteaz─â înscrierea copilului în unitatea de înv─â┼ú─âmânt ┼či nu elimin─â obligativitatea p─ârintelui de a se prezenta la unitatea de înv─â┼ú─âmânt unde dore┼čte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea valid─ârii acestuia.

 

Completarea ┼či depunerea cererilor va avea loc în dou─â etape. La etapa a doua particip─â doar cei care nu au fost cuprin┼či într-o unitate de înv─â┼ú─âmânt dup─â prima etap─â.

 

 1. A.    Prima etap─â de înscriere are loc în perioada 3 – 18 mai 2023, de luni pân─â joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 31 mai 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-ul inspectoratului ┼čcolar lista copiilor înmatricula┼úi dup─â prima etap─â ┼či num─ârul de locuri r─âmase libere.

 

 1. B.     A doua etap─â de înscriere are loc în perioada 6 - 12 iunie 2023. Dac─â, dup─â prima etap─â, copiii nu sunt cuprin┼či în nicio unitate de înv─â┼ú─âmânt, p─ârin┼úii vor completa o nou─â cerere de înscriere, repartizarea urmând s─â se realizeze pe locurile r─âmase disponibile dup─â prima etap─â. În 15 iunie 2023 se va afi┼ča în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt ┼či pe site-urile inspectorarelor ┼čcolare lista copiilor înscri┼či dup─â a doua etap─â.

 

P─ârintele poate opta pentru înscrierea la ┼čcoala de circumscrip┼úie sau pentru o unitate de înv─â┼ú─âmânt, alta decât ┼čcoala de circumscrip┼úie: în aceast─â situa┼úie, copilul este înscris în limita locurilor libere ┼či, dac─â este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale ┼či, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. P─ârintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la ┼čcoala de circumscrip┼úie s─â fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de înv─â┼ú─âmânt pentru care p─ârintele a f─âcut op┼úiunea, din lips─â de locuri libere.

 

Exist─â criterii de departajare pe care ┼čcolile le vor aplica dac─â num─ârul de copii este mai mare decât num─ârul de locuri libere, pentru copiii proveni┼úi din alt─â circumscrip┼úie ┼čcolar─â:

 

-Criterii generale de departajare: existen┼úa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de ambii p─ârin┼úi sau provine de la o cas─â de copii/un centru de plasament/plasament familial; existen┼úa unui document care dovede┼čte c─â este orfan de un singur p─ârinte; existen┼úa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv─â┼ú─âmânt respectiv─â.

 

-Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate dup─â criteriile generale ┼či numai dac─â acestea nu reu┼česc s─â fac─â departajarea între copii, cu excep┼úia situa┼úiilor prev─âzute de Metodologie. Sunt elaborate de c─âtre fiecare unitate de înv─â┼ú─âmânt în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de c─âtre p─ârin┼úi/tutori legali ┼či nu pot fi discriminatorii.

 

Actele necesare pentru înscriere

 

 • Cerere-tip de înscriere (disponibil─â începând din 3 mai 2023)
 • Copie ┼či original dup─â actul de identitate al p─ârintelui/tutorelui legal; p─ârin┼úii divor┼úa┼úi depun la înscriere ┼či hot─ârârea judec─âtoreasc─â definitiv─â din care rezult─â modul în care se exercit─â autoritatea p─ârinteasc─â ┼či unde a fost stabilit─â locuin┼úa minorului
 • Copie ┼či original al certificatului de na┼čtere al copilului
 • Copie a documentului care atest─â dezvoltarea corespunz─âtoare pentru parcurgerea clasei preg─âtitoare (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care s─â ateste îndeplinirea criteriilor generale ┼či/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte preciz─âri:

 

În vederea repartiz─ârii elevilor în clasele preg─âtitoare pentru anul ┼čcolar 2023-2024 în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt din jude┼úul Arad, se aplic─â prevederile procedurii de repartizare a copiilor în clasele preg─âtitoare prin tragere la sor┼úi în prezen┼úa p─ârin┼úilor ┼či membrilor comisiilor de înscriere din ┼čcoal─â, dup─â finalizarea etapelor de înscriere în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

În perioada urm─âtoare, în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt pre┼čcolar vor avea loc întâlniri de informare ┼či consiliere a p─ârin┼úilor copiilor din gr─âdini┼úe cu privire la înscrierea în înv─â┼ú─âmântul primar 2023-2024.

 

Alte informa╚Ťii referitoare la înscriere, circumscrip┼úiile ┼čcolare, planul de ┼čcolarizare, respectiv num─ârul de clase preg─âtitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de c─âtre CJRAE, precum ┼či baza de date cu adresele unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt din municipiul ┼či jude┼úul Arad vor fi afi┼čate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro ┼či pe site-urile ┼či la sediul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, în data de 30 martie 2023.

 

De asemenea, pentru orice informa┼úii referitoare la înscrierea în clasa preg─âtitoare, ISJ Arad a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni pân─â vineri, care va func┼úiona pe perioada 30 martie –  15 iunie 2023, la care p─ârin┼úii ┼či alte persoane interesate pot ob┼úine, gratuit, informa┼úii referitoare la înscrierea copiilor în înv─â┼ú─âmântul primar.

 

Biroul de pres─â al ISJ Arad

foto: arhiv─â

Stiri asemanatoare

Umilin╚Ť─â la adresa elevilor care ├«nva╚Ť─â. 450 de lei at├ót pentru cei de 10, dar ╚Öi pentru cei de 2 (doi). Burs─â de merit pentru aproape 8.500 de elevi cu medii mai mici de 5. Peste 150 au medii mai mici de 2

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 12:27

Umilin╚Ť─â la adresa elevilor care ├«nva╚Ť─â. 450 de lei at├ót pentru cei de 10, dar ╚Öi pentru cei de 2 (doi). Burs─â de merit pentru aproape 8.500 de elevi cu medii mai mici de 5. Peste 150 au medii mai mici de 2

Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau burs─â de merit, potrivit Ministerului Educa╚Ťiei. Concret, este vorba de 8.494 de elevi care se afl─â în aceast─â situa╚Ťie. Dintre ace╚ ...

Pentru a face economii, Guvernul României vrea să interzică târgurile de Crăciun și concertele din această iarnă. Ce alte cheltuieli se limitează

Vineri, 27 Octombrie, 2023 12:28

Pentru a face economii, Guvernul României vrea să interzică târgurile de Crăciun și concertele din această iarnă. Ce alte cheltuieli se limitează

Guvernul vrea s─â limiteze cheltuielile f─âcute de administra╚Ťiile locale la sfâr╚Öit de an pentru a ╚Ťine sub control deficitul bugetar, potrivit unui proiect de Ordonan╚Ť─â de Urgen╚Ť─â ...

Zilele Armatei României sărbătorite la Arad

Sambata, 21 Octombrie, 2023 17:45

Zilele Armatei României sărbătorite la Arad

Batalionul 191 Infanterie ,,Colonel Radu Golescu" organizeaz─â în perioada 23-25 octombrie 2023, o serie de activit─â╚Ťi dedicate s─ârb─âtoririi Zilei Armatei României. În peri ...

Comuna Buteni va rămâne fără curent electric

Vineri, 27 Octombrie, 2023 15:59

Comuna Buteni va rămâne fără curent electric

E-Distribu┼úie Banat a redus pe cât posibil num─ârul întreruperilor programate pentru buna administrare ╚Öi func╚Ťionare a re╚Ťelei de distribu╚Ťie a energiei electrice, pentru a mini ...

Nici magazinele Lidl nu au sc─âpat f─âr─â verific─ârile celor de la Protec╚Ťia Consumatorului. Au fost aplicate amenzi de aproape 400.000 de lei pentru deficien╚Ťele┬áconstatate

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:29

Nici magazinele Lidl nu au sc─âpat f─âr─â verific─ârile celor de la Protec╚Ťia Consumatorului. Au fost aplicate amenzi de aproape 400.000 de lei pentru deficien╚Ťele┬áconstatate

Comisariatul Jude╚Ťean pentru Protec╚Ťia Consumatorilor (CJPC) Arad a  desf─â╚Öurat,   o serie de ac╚Ťiuni de  control de  verificarea prevederilor legale  privind p ...

Kaufland își continuă expansiunea și vrea să ajungă la 200 de hipermarketuri în România până în 2025

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:56

Kaufland își continuă expansiunea și vrea să ajungă la 200 de hipermarketuri în România până în 2025

Retailerul german Kaufland ┼úinte┼čte s─â ating─â borna de 200 de hipermarketuri pe pia┼úa local─â pân─â în 2025, de la 171 de unit─â┼úi în prezent, ritmul de dezvoltare fiind u ...

Pe strada Orizontului se vor efectua lucrări pentru montarea contoarelor inteligente în 1 noiembrie

Marti, 31 Octombrie, 2023 19:17

Pe strada Orizontului se vor efectua lucrări pentru montarea contoarelor inteligente în 1 noiembrie

Compania de Ap─â Arad anun╚Ť─â c─â miercuri, 01.11.2023, în intervalul orar 08:30- 15:30, furnizarea apei potabile va fi întrerupt─â pe str. Orizontului - pentru lucr─âri de schimbare ...

Guvernul a aprobat ordonan╚Ťa privind salariul de baz─â minim ├«n construc╚Ťii ╚Öi agricultur─â. Salariile nete r─âm├ón neschimbate dup─â re┼úinerea CASS

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:11

Guvernul a aprobat ordonan╚Ťa privind salariul de baz─â minim ├«n construc╚Ťii ╚Öi agricultur─â. Salariile nete r─âm├ón neschimbate dup─â re┼úinerea CASS

Guvernul a aprobat, în ╚Öedin╚Ťa de mar╚Ťi, 31 octombrie, ordonan╚Ťa privind stabilirea salariului de baz─â minim brut în construc╚Ťii, sectorul agricol ╚Öi industria alimentar─â. &n ...

├Äntreruperi de curent electric programate ├«ntre 31 octombrie ÔÇô 3 noiembrie

Joi, 26 Octombrie, 2023 17:21

├Äntreruperi de curent electric programate ├«ntre 31 octombrie ÔÇô 3 noiembrie

E-Distribu┼úie Banat a redus pe cât posibil num─ârul întreruperilor programate pentru buna administrare ╚Öi func╚Ťionare a re╚Ťelei de distribu╚Ťie a energiei electrice, pentru a mini ...

Programul de citire al contoarelor de apă rece începând cu 30 octombrie

Vineri, 27 Octombrie, 2023 15:46

Programul de citire al contoarelor de apă rece începând cu 30 octombrie

Luni 30.10.2023: Liviu Rebreanu, P─âdurii, Bodrogului, Condurasilor, Clujului, Oituz, Voinicilor,  Zona Ind. Vest, Insula Mure╚Ö, (Asocia╚Ťiile de proprietari de pe str─âzile): Zona Ind. Ves ...

Gheorghe Seculici: S-a inaugurat o nouă clădire de birouri în Arad

Marti, 31 Octombrie, 2023 19:11

Gheorghe Seculici: S-a inaugurat o nouă clădire de birouri în Arad

Compania Panduit continu─â s─â investeasc─â ╚Öi s─â se dezvolte în jude╚Ťul Arad. Membr─â a Camerei de Comer╚Ť ╚Öi o prezen╚Ť─â constant─â în Topul Firmelor, Panduit este un reper &ic ...

Coad─â de sute de metri pentru expozi╚Ťia Br├óncu╚Öi de la Timi╚Öoara

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 13:42

Coad─â de sute de metri pentru expozi╚Ťia Br├óncu╚Öi de la Timi╚Öoara

Ini╚Ťiativa organizatorilor expozi╚Ťiei Brâncu╚Öi de la Timi╚Öoara, de a l─âsa intrarea liber─â în prima miercuri a fiec─ârei luni, se bucur─â de succes.   Astfel, ast─âzi ...

Programul de citire al contoarelor de apă rece în perioada 23-27 octombrie

Sambata, 21 Octombrie, 2023 00:09

Programul de citire al contoarelor de apă rece în perioada 23-27 octombrie

Luni, 23.10.2023 : Aleea Rasarit, P-ta Sporturilor, Aleea Calimanesti,Calea Iuliu Maniu, Podgoriei, Vasile Alecsandri, Voltaire, Ilarie Chendi, Slacz Gyula, Marasesti, Octavian Goga, Bella B ...

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversa┼úiile noastre cu trecutul, nu putem s─â trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblem─â: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortifica┼úii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site folose┼čte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.