Aradul indisciplinat sau exces de zel!? Răspunsul îl veți dibui probabil în cearceaful de fraze de mai jos. 18 mii de amenzi de peste 7 milioane de lei aplicate de către polițiștii locali în 2022
Aradul indisciplinat sau exces de zel!? Răspunsul îl veți dibui probabil în cearceaful de fraze de mai jos. 18 mii de amenzi de peste 7 milioane de lei aplicate de către polițiștii locali în 2022

Aradul indisciplinat sau exces de zel!? Răspunsul îl veți dibui probabil în cearceaful de fraze de mai jos. 18 mii de amenzi de peste 7 milioane de lei aplicate de către polițiștii locali în 2022

Marti, 10 Ianuarie, 2023 15:23 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 10 Ianuarie, 2023 15:23 Tiparire

18.061 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.031.014,5 lei au fost aplicate în cursul anului 2022 de către polițiștii locali arădeni, în temeiul atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare.

 

În topul faptelor contravenționale s-au aflat în anul 2022 cele privind circulația pe drumurile publice. Astfel, în decursul anului, pe linia circulației rutiere s-au întocmit 8.470 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în principal pentru oprire și staționare interzisă (OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice având Regulament de aplicare aprobat prin HG nr.1391/2006). Dintre acestea, au fost identificate 3.034 situații de oprire în zone marcate cu indicatorul ”Oprire interzisă”, precum și pe trotuar (753), în stațiile de autobuz (482), în arealul trecerilor de pietoni (369 cazuri), precum și în alte locuri nepermise (595), conform reglementărilor legale (piste de bicicletă, stații de taxi, linii de tramvai sau intersecții).  Totodată a fost supravegheată și circulația în zone marcate cu ”Acces interzis”, precum și oprirea pe banda de circulație,       aplicându-se 673 procese-verbale. Staționarea în locurile interzise a fost sancționată în 2.495 situații. Nu mai puțin de 1952 procese verbale au fost încheiate șoferilor care au ales să staționeze anul trecut pe  pistele de biciclete.

 

Tot în domeniul circulației pe drumurile publice, în anul 2022 au fost supravegheați și ceilalți participanți la trafic, inclusiv pietonii. Astfel, pentru încălcarea normelor care vizează pietonii/bicicliștii/pasagerii pe trotinete/tracțiune animală, s-au aplicat 69 sancțiuni.

 

Sumele reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale din domeniul circulației pe drumurile publice în anul 2022 sunt de 2.280.085 lei, având cea mai mare pondere în structura faptelor contravenționale penalizate.

 

În ceea ce privește aplicarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, aprobat prin HCLM Arad nr.303/2016, încălcarea acestuia a determinat aplicarea a 708 sancțiuni, suma stabilită fiind de 705.200 lei.

 

În exercitarea atribuțiilor încredințate în baza reglementărilor legale, polițiștii locali au urmărit și modul de respectare a altor acte normative, sancțiunile aplicate fiind:

 

-109 procese verbale, valoarea amenzilor 131.000 lei (Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap);

 

-381 sancțiuni, în sumă de 89.450 lei (HCLM Arad 510/2019 HCLM 510/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către S.C. RECONS SA Arad).

 

În domeniul ordinii publice, polițiștii locali au acționat în permanență conform atribuțiilor specifice, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă normele legale, cele mai multe amenzi aplicându-se pentru situațiile prevăzute de Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Pe parcursul anului 2022, au fost sancționate 3.037 de fapte care încalcă normele mai sus menționate, însumând 971.615 lei, cele mai multe procese-verbale (1.044) întocmindu-se pentru apelarea în mod repetat la mila publicului, urmată de atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale pentru a obține foloase materiale (839), respectiv consumul de băuturi alcoolice în locuri publice (639). Au mai fost sancționate și persoane care au săvârșit în public fapte, acte sau gesturi obscene, au solicitat intervenția organelor specializate fără motiv întemeiat, au lăsat în libertate ori fără supraveghere animale care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, au provocat ori au participat efectiv la scandal în locuri sau localuri publice, au tulburat liniștea locuitorilor și locatarilor, au refuzat să se legitimeze în fața organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice, împiedicându-le să-și exercite sarcinile de serviciu, au îndemnat minorii la săvârșirea unor contravenții (515 situații).

 

În demersul poliției locale de prevenire și combatere a faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cât și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică pe raza orașului, s-au aplicat în anul 2022, 485 amenzi contravenționale pentru nerespectarea normelor prevăzute de HCLM nr.208/2011, HCLM nr.586/2021, Legea nr.101/2006, Legea nr. 211/2011, Legea nr.349/2002, Legea nr.55/2020, HCLM nr.16/2008, HCLM nr.70/2012, HCLM nr. 254/2017, Legea nr.103/1992, Legea nr.38/2003,  însumând 104.100 lei.

 

În domeniul protecției mediului, pe tot parcursul anului 2022, polițiștii locali cu atribuții specifice au desfășurat multiple acțiuni de control privind respectarea regulilor privind salubrizarea menajeră și a domeniului public, în acest sens întocmind 1.025 procese-verbale, cu amenzi însumând 1.067.200 lei. Dintre acestea, 302 procese-verbale de constatare a contravenției (228.100 lei) au fost întocmite pentru nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad. Referitor la activitatea de gestionare a deșeurilor, aceasta este reglementată de OUG 92/2021, abandonarea deșeurilor pe domeniul public fiind încadrată în sfera faptelor contravenționale și sancționată în mod corespunzător, cu 10 amenzi însumând 222.000 lei. În ceea ce privește nerespectarea normelor privind protecția mediului, pentru încălcarea OUG 195/2005, s-au aplicat 24 amenzi contravenționale pentru deținerea unor terenuri private insalubre, reprezentând 278.000 lei. Biroul Protecția Mediului a sancționat și încălcarea normelor legale privind administrarea spațiilor verzi, respectiv a reglementărilor locale privind gospodărirea municipiului, cu 503 sancțiuni, însumând 203.600 lei. S-au mai aplicat 20 de amenzi însumând 14.000 lei pentru nerespectarea Legii nr.62/2018 privind combaterea ambroziei, respectiv s-au întocmit 166 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în sumă de 121.500 lei, pentru încălcarea prevederilor HCLM nr.162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.

 

În intervalul orar 16:00-8:00, contravențiile în domeniul protecției mediului sunt constatate și sancționate de polițiștii locali cu atribuții de ordine publică. Astfel, pentru încălcarea legislației specifice gospodăririi municipiului, au fost aplicate în intervalul orar menționat, 826 amenzi însumând 369.967,50 lei. În vederea menținerii curățeniei orașului, polițiștii locali organizează atât activități preventive, cât și acțiuni sancționatorii, inclusiv avertisment verbal sau scris, urmărind familiarizarea cetățenilor cu normele europene privind salubrizarea, colectarea selectivă și protecția mediului.

 

În sfera controlului comercial, în anul 2022, polițiștii locali cu atribuții specifice s-au axat pe prevenție, din cele 816 procese-verbale aplicate, 554 reprezintă avertismente scrise, agenții economici fiind la prima abatere, iar în situația a 262 societăți s-au aplicat amenzi însumând 611.277 lei.

 

Majoritatea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor s-au întocmit pentru nerespectarea Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor, aprobat prin HCLM Arad nr.586/2021. Prin acțiuni succesive de control, ulterior avertismentelor formulate, polițiștii cu atribuții de control comercial au impulsionat intrarea în legalitate a agenților economici, cu precădere a celor ce dețin terase în perioada sezonului estival.

 

În zona de evidența persoanelor s-a urmărit în special clarificarea situației locative, actualizarea domiciliului/reședinței la adresa la care persoanele locuiesc în fapt, respectiv punerea în legalitate a cetățenilor cu domiciliul și reședința în municipiul Arad. În acest sens s-a intensificat colaborarea cu responsabilii cărților de imobile, respectiv SPCLEP Arad, în scopul identificării persoanelor prezente fără acte legale pe raza municipiului Arad. S-au verificat 1.258 cărți de imobil. Efectul nedorit a fost identificarea de către polițiștii locali a 6.364 persoane care locuiesc în municipiul Arad fără actualizarea în actul de identitate a domiciliului ori reședinței. Dintre acestea au fost sancționate (conform OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români) 1.872 persoane care locuiesc fără forme legale în municipiul Arad și care nu au dat curs notificării de a lua legătura cu agenții constatatori, în vederea clarificării aspectelor privind adresa de domiciliu ori reședință. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor au amendat 7 asociații de proprietari pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor prevăzute de Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Totalul amenzilor aplicate cumulează 184.420 lei. Polițiștii locali din cadrul BEP au acționat în sensul creării condițiilor (colaborarea cu SPCLEP Arad, informarea cetățenilor) pentru soluționarea cazurilor de întârziere a solicitării întocmirii ori actualizării actelor de identitate expirate.

 

Totodată, la solicitarea conducerii școlilor, polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor, însoțiți de polițiștii locali cu atribuții de ordine publică, au efectuat verificări la domiciliul copiilor care au abandonat cursurile, comunicând unităților școlare motivele pentru care au ales să nu frecventeze orele. De asemenea, s-a procedat la notificarea părinților privind obligativitatea trimiterii copiilor minori la școală, respectiv s-a adus la cunoștința acestora că nerespectarea celor menționate se sancționează.

 

În ceea ce privește disciplina în construcții, în cadrul aplicării dispozițiilor Legii nr.50/1991 s-a pus accent pe verificarea autorizării lucrărilor de construcții și a respectării conformității autorizațiilor. La construcțiile amplasate în zone de protecție a monumentelor, respectiv în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, în cazul intervențiilor neautorizate sau în cazul nerespectării autorizației de construire, fapta intră sub incidența procedurilor penale. În anul 2022, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal a întocmit 229 procese-verbale de contravenție, cu sancțiuni în cuantum de 375.700 lei și un număr de 26 sesizări penale. În cadrul aplicării dispozițiilor HCLM 236/2020 s-a pus accent pe verificarea avizării lucrărilor de săpătură de pe domeniul public și respectarea termenului și condițiilor prevăzute în aviz. Pentru încălcarea normelor legale, s-au aplicat 34 sancțiuni însumând 54.500 lei. Referitor la aplicarea dispozițiilor Legii nr.185/2013, s-a urmărit obținerea avizelor de publicitate pentru plasarea mijloacelor publicitare amplasate pe domeniul UAT, cât și realizarea unui aspect îngrijit al vitrinelor din oraș. Nerespectarea normelor legale a determinat 62 de sancțiuni totalizând 86.500 lei.

18.061 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.031.014,5 lei au fost aplicate în cursul anului 2022 de către polițiștii locali arădeni, în temeiul atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare.

 

În topul faptelor contravenționale s-au aflat în anul 2022 cele privind circulația pe drumurile publice. Astfel, în decursul anului, pe linia circulației rutiere s-au întocmit 8.470 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în principal pentru oprire și staționare interzisă (OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice având Regulament de aplicare aprobat prin HG nr.1391/2006). Dintre acestea, au fost identificate 3.034 situații de oprire în zone marcate cu indicatorul ”Oprire interzisă”, precum și pe trotuar (753), în stațiile de autobuz (482), în arealul trecerilor de pietoni (369 cazuri), precum și în alte locuri nepermise (595), conform reglementărilor legale (piste de bicicletă, stații de taxi, linii de tramvai sau intersecții).  Totodată a fost supravegheată și circulația în zone marcate cu ”Acces interzis”, precum și oprirea pe banda de circulație,       aplicându-se 673 procese-verbale. Staționarea în locurile interzise a fost sancționată în 2.495 situații. Nu mai puțin de 1952 procese verbale au fost încheiate șoferilor care au ales să staționeze anul trecut pe  pistele de biciclete.

 

Tot în domeniul circulației pe drumurile publice, în anul 2022 au fost supravegheați și ceilalți participanți la trafic, inclusiv pietonii. Astfel, pentru încălcarea normelor care vizează pietonii/bicicliștii/pasagerii pe trotinete/tracțiune animală, s-au aplicat 69 sancțiuni.

 

Sumele reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale din domeniul circulației pe drumurile publice în anul 2022 sunt de 2.280.085 lei, având cea mai mare pondere în structura faptelor contravenționale penalizate.

 

În ceea ce privește aplicarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, aprobat prin HCLM Arad nr.303/2016, încălcarea acestuia a determinat aplicarea a 708 sancțiuni, suma stabilită fiind de 705.200 lei.

 

În exercitarea atribuțiilor încredințate în baza reglementărilor legale, polițiștii locali au urmărit și modul de respectare a altor acte normative, sancțiunile aplicate fiind:

 

-109 procese verbale, valoarea amenzilor 131.000 lei (Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap);

 

-381 sancțiuni, în sumă de 89.450 lei (HCLM Arad 510/2019 HCLM 510/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către S.C. RECONS SA Arad).

 

În domeniul ordinii publice, polițiștii locali au acționat în permanență conform atribuțiilor specifice, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă normele legale, cele mai multe amenzi aplicându-se pentru situațiile prevăzute de Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Pe parcursul anului 2022, au fost sancționate 3.037 de fapte care încalcă normele mai sus menționate, însumând 971.615 lei, cele mai multe procese-verbale (1.044) întocmindu-se pentru apelarea în mod repetat la mila publicului, urmată de atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale pentru a obține foloase materiale (839), respectiv consumul de băuturi alcoolice în locuri publice (639). Au mai fost sancționate și persoane care au săvârșit în public fapte, acte sau gesturi obscene, au solicitat intervenția organelor specializate fără motiv întemeiat, au lăsat în libertate ori fără supraveghere animale care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, au provocat ori au participat efectiv la scandal în locuri sau localuri publice, au tulburat liniștea locuitorilor și locatarilor, au refuzat să se legitimeze în fața organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice, împiedicându-le să-și exercite sarcinile de serviciu, au îndemnat minorii la săvârșirea unor contravenții (515 situații).

 

În demersul poliției locale de prevenire și combatere a faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cât și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică pe raza orașului, s-au aplicat în anul 2022, 485 amenzi contravenționale pentru nerespectarea normelor prevăzute de HCLM nr.208/2011, HCLM nr.586/2021, Legea nr.101/2006, Legea nr. 211/2011, Legea nr.349/2002, Legea nr.55/2020, HCLM nr.16/2008, HCLM nr.70/2012, HCLM nr. 254/2017, Legea nr.103/1992, Legea nr.38/2003,  însumând 104.100 lei.

 

În domeniul protecției mediului, pe tot parcursul anului 2022, polițiștii locali cu atribuții specifice au desfășurat multiple acțiuni de control privind respectarea regulilor privind salubrizarea menajeră și a domeniului public, în acest sens întocmind 1.025 procese-verbale, cu amenzi însumând 1.067.200 lei. Dintre acestea, 302 procese-verbale de constatare a contravenției (228.100 lei) au fost întocmite pentru nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad. Referitor la activitatea de gestionare a deșeurilor, aceasta este reglementată de OUG 92/2021, abandonarea deșeurilor pe domeniul public fiind încadrată în sfera faptelor contravenționale și sancționată în mod corespunzător, cu 10 amenzi însumând 222.000 lei. În ceea ce privește nerespectarea normelor privind protecția mediului, pentru încălcarea OUG 195/2005, s-au aplicat 24 amenzi contravenționale pentru deținerea unor terenuri private insalubre, reprezentând 278.000 lei. Biroul Protecția Mediului a sancționat și încălcarea normelor legale privind administrarea spațiilor verzi, respectiv a reglementărilor locale privind gospodărirea municipiului, cu 503 sancțiuni, însumând 203.600 lei. S-au mai aplicat 20 de amenzi însumând 14.000 lei pentru nerespectarea Legii nr.62/2018 privind combaterea ambroziei, respectiv s-au întocmit 166 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în sumă de 121.500 lei, pentru încălcarea prevederilor HCLM nr.162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.

 

În intervalul orar 16:00-8:00, contravențiile în domeniul protecției mediului sunt constatate și sancționate de polițiștii locali cu atribuții de ordine publică. Astfel, pentru încălcarea legislației specifice gospodăririi municipiului, au fost aplicate în intervalul orar menționat, 826 amenzi însumând 369.967,50 lei. În vederea menținerii curățeniei orașului, polițiștii locali organizează atât activități preventive, cât și acțiuni sancționatorii, inclusiv avertisment verbal sau scris, urmărind familiarizarea cetățenilor cu normele europene privind salubrizarea, colectarea selectivă și protecția mediului.

 

În sfera controlului comercial, în anul 2022, polițiștii locali cu atribuții specifice s-au axat pe prevenție, din cele 816 procese-verbale aplicate, 554 reprezintă avertismente scrise, agenții economici fiind la prima abatere, iar în situația a 262 societăți s-au aplicat amenzi însumând 611.277 lei.

 

Majoritatea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor s-au întocmit pentru nerespectarea Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor, aprobat prin HCLM Arad nr.586/2021. Prin acțiuni succesive de control, ulterior avertismentelor formulate, polițiștii cu atribuții de control comercial au impulsionat intrarea în legalitate a agenților economici, cu precădere a celor ce dețin terase în perioada sezonului estival.

 

În zona de evidența persoanelor s-a urmărit în special clarificarea situației locative, actualizarea domiciliului/reședinței la adresa la care persoanele locuiesc în fapt, respectiv punerea în legalitate a cetățenilor cu domiciliul și reședința în municipiul Arad. În acest sens s-a intensificat colaborarea cu responsabilii cărților de imobile, respectiv SPCLEP Arad, în scopul identificării persoanelor prezente fără acte legale pe raza municipiului Arad. S-au verificat 1.258 cărți de imobil. Efectul nedorit a fost identificarea de către polițiștii locali a 6.364 persoane care locuiesc în municipiul Arad fără actualizarea în actul de identitate a domiciliului ori reședinței. Dintre acestea au fost sancționate (conform OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români) 1.872 persoane care locuiesc fără forme legale în municipiul Arad și care nu au dat curs notificării de a lua legătura cu agenții constatatori, în vederea clarificării aspectelor privind adresa de domiciliu ori reședință. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor au amendat 7 asociații de proprietari pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor prevăzute de Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Totalul amenzilor aplicate cumulează 184.420 lei. Polițiștii locali din cadrul BEP au acționat în sensul creării condițiilor (colaborarea cu SPCLEP Arad, informarea cetățenilor) pentru soluționarea cazurilor de întârziere a solicitării întocmirii ori actualizării actelor de identitate expirate.

 

Totodată, la solicitarea conducerii școlilor, polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor, însoțiți de polițiștii locali cu atribuții de ordine publică, au efectuat verificări la domiciliul copiilor care au abandonat cursurile, comunicând unităților școlare motivele pentru care au ales să nu frecventeze orele. De asemenea, s-a procedat la notificarea părinților privind obligativitatea trimiterii copiilor minori la școală, respectiv s-a adus la cunoștința acestora că nerespectarea celor menționate se sancționează.

 

În ceea ce privește disciplina în construcții, în cadrul aplicării dispozițiilor Legii nr.50/1991 s-a pus accent pe verificarea autorizării lucrărilor de construcții și a respectării conformității autorizațiilor. La construcțiile amplasate în zone de protecție a monumentelor, respectiv în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, în cazul intervențiilor neautorizate sau în cazul nerespectării autorizației de construire, fapta intră sub incidența procedurilor penale. În anul 2022, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal a întocmit 229 procese-verbale de contravenție, cu sancțiuni în cuantum de 375.700 lei și un număr de 26 sesizări penale. În cadrul aplicării dispozițiilor HCLM 236/2020 s-a pus accent pe verificarea avizării lucrărilor de săpătură de pe domeniul public și respectarea termenului și condițiilor prevăzute în aviz. Pentru încălcarea normelor legale, s-au aplicat 34 sancțiuni însumând 54.500 lei. Referitor la aplicarea dispozițiilor Legii nr.185/2013, s-a urmărit obținerea avizelor de publicitate pentru plasarea mijloacelor publicitare amplasate pe domeniul UAT, cât și realizarea unui aspect îngrijit al vitrinelor din oraș. Nerespectarea normelor legale a determinat 62 de sancțiuni totalizând 86.500 lei.

Stiri asemanatoare

Președintele american Joe Biden a efectuat o vizită surpriză la Kiev

Marti, 21 Februarie, 2023 08:43

Președintele american Joe Biden a efectuat o vizită surpriză la Kiev

Președintele american Joe Biden a mers luni, 20 februarie, la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, într-o vizită surpriză.   Este prim ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Laurenţiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Generația Tânără” a fost desemnat câștigătorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.