Glad Varga – bilan┼ú la sfâr┼čit de an: nou─â legi promulgate, dar ┼či proiecte ini┼úiate anul acesta

Glad Varga – bilan┼ú la sfâr┼čit de an: nou─â legi promulgate, dar ┼či proiecte ini┼úiate anul acesta

Glad Varga ÔÇô bilan┼ú la sf├ór┼čit de an: nou─â legi promulgate, dar ┼či proiecte ini┼úiate anul acesta

Marti, 27 Decembrie, 2022 12:52 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 27 Decembrie, 2022 12:52 Tiparire

Deputatul liberal ar─âdean Glad Varga, vicepre┼čedintele Comisiei pentru anreprenoriat ┼či turism ┼či membru al Comisiei pentru mediu ┼či echilibru ecologic, a f─âcut f─âcut, la final de an, un scurt bilan┼ú al activit─â┼úii pe care a avut-o în Parlament.

„Evenimentele de la începutul anului 2022, venite dup─â doi ani de pandemie, au schimbat întregul context de ac┼úiune la nivel na┼úional ┼či european. R─âzboiul de la grani┼úa României, cu toat─â emo┼úia ┼či solidaritatea generate instantaneu, a f─âcut ca orice declara┼úie politic─â pe alte teme s─â par─â frivol─â. În plus, anul 2022 a fost un an important pentru atragerea fondurilor puse la dispozi┼úie prin Planul Na┼úional de Redresare ┼či Rezilien┼ú─â, cu o pondere mare de apeluri lansate pentru sprijinirea atât a IMM-urilor, cât ┼či a autorit─â┼úilor locale, pentru a face fa┼ú─â provoc─ârilor generate de dependen┼úa energetic─â ┼či de ┼úintele asumate pentru digitalizare ┼či tranzi┼úie verde”, sus┼úine Glad Varga.

În continurea, parlamentarul ar─âdean a ┼úinut s─â vorbeasc─â despre actele normative pe care le-a ini┼úiat sau le-a sus┼úinut, dar ┼či despre dialogul avut cu reprezentan┼úii autorit─â┼úilor publice.

„În aceast─â conjuctur─â, anul acesta, activitatea mea ca deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru mediu ┼či echilibru ecologic ┼či vicepre┼čedinte al Comisiei pentru antreprenoriat ┼či turism s-a concentrat pe dialogul cu reprezentan┼úii autorit─â┼úilor publice cu responsabilit─â┼úi în domeniul energiei, mediului, dezvolt─ârii ┼či lucr─ârilor publice, în vederea medierii ┼či sprijinirii antreprenorilor ┼či reprezentan┼úilor autorit─â┼úilor locale în a în┼úelege ┼či accesa fondurile puse la dispozi┼úie prin diverse programe.

9 dintre legile pe care le-am sus┼úinut ca ini┼úiator sau al─âturi de ini┼úiatorii lor au fost promulgate în 2022, devenind legi în domenii de interes imediat precum mediul, s─ân─âtatea ┼či antreprenoriatul. Vorbim despre:

LEGEA nr.175 din 9 iunie 2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în band─â larg─â, la punct fix, care a creat cadrul legal prin care cet─â┼úenii s─â poat─â beneficia de accesul la aceste servicii într-un mod cât mai facil;

LEGEA nr.72 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obliga┼úii fiscale ┼či pentru modificarea unor acte normative;

LEGEA nr.254 din 20 iulie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ┼či a altor acte normative;

LEGEA nr.265 din 22 iulie 2022 privind registrul comer┼úului ┼či pentru modificarea ┼či completarea altor acte normative cu inciden┼ú─â asupra înregistr─ârii în registrul comertului, care, printre altele, simplific─â ┼či spore┼čte accesibilitatea online a formalit─â┼úilor pentru constituirea unei societ─â┼úi, pentru înregistrare în Registrul Comer┼úului ┼či reglementeaz─â accesul online la informa┼úiile privind societ─â┼úile;

LEGEA nr.180 din 14 iunie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei ┼či biletului la ordin;

LEGEA nr.182 din 17 iunie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului;

LEGEA nr.261 din 21 iulie 2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

LEGEA nr.200 din 7 iulie 2022 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

LEGEA nr.208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 98/2016 privind achizi┼úiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi┼úiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr─âri ┼či concesiunile de servicii, precum ┼či a Legii nr. 101/2016 privind remediile ┼či c─âile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor sectoriale ┼či a contractelor de concesiune de lucr─âri ┼či concesiune de servicii, precum ┼či pentru organizarea ┼či functionarea Consiliului National de Solutionare a Contesta┼úiilor.

Dintre acestea, Legea nr.254/2022 r─âmâne de referint─â pentru activitatea mea din acest an, prin prisma prevederilor sale care contribuie la îndeplinirea obiectivelor pe care mi le-am propus la începutul mandatului actual ┼či anume acela de a sus┼úine promovarea energiei verzi. Astfel, pe terenurile agricole de clasa III-a, a IV-a ╚Öi a V-a de calitate, având categoria de folosin╚Ť─â arabil, p─â╚Öune, vii ╚Öi livezi, precum ╚Öi pe cele amenajate cu lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťiri funciare, situate în extravilan, în baza autoriza╚Ťiei de construire ╚Öi a aprob─ârii scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate investi┼úii specifice producerii de energie electric─â din surse regenerabile: capacit─â╚Ťi de produc╚Ťie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomas─â, biolichide ╚Öi biogaz, unit─â┼úi de stocare a electricit─â╚Ťii, sta╚Ťii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafa╚Ť─â de maximum 50 ha”, afirm─â deputatul.

În încheiere, acesta a f─âcut referire ┼či la dou─â dintre proiectele ini┼úiate anul acesta.

„În ceea ce prive┼čte proiectele de lege ini┼úiate anul acesta ┼či care se afl─â în procedura parlamentar─â, ┼úin s─â men┼úionez dou─â dintre ele.

Primul se refer─â la simplificarea punerii în practic─â a investi┼úiilor în capacit─â┼úi de producere energiei din surse regenerabile (eoliene, solare). Astfel, Propunerea legislativ─â pentru modificarea ╚Öi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ╚Öi urbanismului ╚Öi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc╚Ťii ╚Öi a altor acte normative prevede ca dreptul de construire s─â se acorde ╚Öi în lipsa documenta┼úiilor de amenajare a teritoriului ┼či de urbanism aprobate pentru lucr─âri de construire a capacit─â┼úilor de producere a energiei electrice ┼či a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul ╚Öi extravilanul localit─â╚Ťilor, inclusiv sta╚Ťii de transformare, cabluri ╚Öi instala╚Ťiile pentru racordarea acestora la re╚Ťeaua electric─â de interes public.

Al doilea prive┼čte modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât persoanele care au tr─âit neîntrerupt timp de 30 de ani în Arad, Vladimirescu, Horia, Cicir ╚Öi Mândruloc s─â beneficieze de pensionarea anticipat─â cu doi ani, f─âr─â penalizare, din cauza expunerii la poluarea generat─â de Combinatul Chimic Vladimirescu”, a încheiat Glad Varga.

 


Deputatul liberal ar─âdean Glad Varga, vicepre┼čedintele Comisiei pentru anreprenoriat ┼či turism ┼či membru al Comisiei pentru mediu ┼či echilibru ecologic, a f─âcut f─âcut, la final de an, un scurt bilan┼ú al activit─â┼úii pe care a avut-o în Parlament.

„Evenimentele de la începutul anului 2022, venite dup─â doi ani de pandemie, au schimbat întregul context de ac┼úiune la nivel na┼úional ┼či european. R─âzboiul de la grani┼úa României, cu toat─â emo┼úia ┼či solidaritatea generate instantaneu, a f─âcut ca orice declara┼úie politic─â pe alte teme s─â par─â frivol─â. În plus, anul 2022 a fost un an important pentru atragerea fondurilor puse la dispozi┼úie prin Planul Na┼úional de Redresare ┼či Rezilien┼ú─â, cu o pondere mare de apeluri lansate pentru sprijinirea atât a IMM-urilor, cât ┼či a autorit─â┼úilor locale, pentru a face fa┼ú─â provoc─ârilor generate de dependen┼úa energetic─â ┼či de ┼úintele asumate pentru digitalizare ┼či tranzi┼úie verde”, sus┼úine Glad Varga.

În continurea, parlamentarul ar─âdean a ┼úinut s─â vorbeasc─â despre actele normative pe care le-a ini┼úiat sau le-a sus┼úinut, dar ┼či despre dialogul avut cu reprezentan┼úii autorit─â┼úilor publice.

„În aceast─â conjuctur─â, anul acesta, activitatea mea ca deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru mediu ┼či echilibru ecologic ┼či vicepre┼čedinte al Comisiei pentru antreprenoriat ┼či turism s-a concentrat pe dialogul cu reprezentan┼úii autorit─â┼úilor publice cu responsabilit─â┼úi în domeniul energiei, mediului, dezvolt─ârii ┼či lucr─ârilor publice, în vederea medierii ┼či sprijinirii antreprenorilor ┼či reprezentan┼úilor autorit─â┼úilor locale în a în┼úelege ┼či accesa fondurile puse la dispozi┼úie prin diverse programe.

9 dintre legile pe care le-am sus┼úinut ca ini┼úiator sau al─âturi de ini┼úiatorii lor au fost promulgate în 2022, devenind legi în domenii de interes imediat precum mediul, s─ân─âtatea ┼či antreprenoriatul. Vorbim despre:

LEGEA nr.175 din 9 iunie 2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în band─â larg─â, la punct fix, care a creat cadrul legal prin care cet─â┼úenii s─â poat─â beneficia de accesul la aceste servicii într-un mod cât mai facil;

LEGEA nr.72 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obliga┼úii fiscale ┼či pentru modificarea unor acte normative;

LEGEA nr.254 din 20 iulie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ┼či a altor acte normative;

LEGEA nr.265 din 22 iulie 2022 privind registrul comer┼úului ┼či pentru modificarea ┼či completarea altor acte normative cu inciden┼ú─â asupra înregistr─ârii în registrul comertului, care, printre altele, simplific─â ┼či spore┼čte accesibilitatea online a formalit─â┼úilor pentru constituirea unei societ─â┼úi, pentru înregistrare în Registrul Comer┼úului ┼či reglementeaz─â accesul online la informa┼úiile privind societ─â┼úile;

LEGEA nr.180 din 14 iunie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei ┼či biletului la ordin;

LEGEA nr.182 din 17 iunie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului;

LEGEA nr.261 din 21 iulie 2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

LEGEA nr.200 din 7 iulie 2022 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

LEGEA nr.208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 98/2016 privind achizi┼úiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi┼úiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr─âri ┼či concesiunile de servicii, precum ┼či a Legii nr. 101/2016 privind remediile ┼či c─âile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor sectoriale ┼či a contractelor de concesiune de lucr─âri ┼či concesiune de servicii, precum ┼či pentru organizarea ┼či functionarea Consiliului National de Solutionare a Contesta┼úiilor.

Dintre acestea, Legea nr.254/2022 r─âmâne de referint─â pentru activitatea mea din acest an, prin prisma prevederilor sale care contribuie la îndeplinirea obiectivelor pe care mi le-am propus la începutul mandatului actual ┼či anume acela de a sus┼úine promovarea energiei verzi. Astfel, pe terenurile agricole de clasa III-a, a IV-a ╚Öi a V-a de calitate, având categoria de folosin╚Ť─â arabil, p─â╚Öune, vii ╚Öi livezi, precum ╚Öi pe cele amenajate cu lucr─âri de îmbun─ât─â╚Ťiri funciare, situate în extravilan, în baza autoriza╚Ťiei de construire ╚Öi a aprob─ârii scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate investi┼úii specifice producerii de energie electric─â din surse regenerabile: capacit─â╚Ťi de produc╚Ťie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomas─â, biolichide ╚Öi biogaz, unit─â┼úi de stocare a electricit─â╚Ťii, sta╚Ťii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafa╚Ť─â de maximum 50 ha”, afirm─â deputatul.

În încheiere, acesta a f─âcut referire ┼či la dou─â dintre proiectele ini┼úiate anul acesta.

„În ceea ce prive┼čte proiectele de lege ini┼úiate anul acesta ┼či care se afl─â în procedura parlamentar─â, ┼úin s─â men┼úionez dou─â dintre ele.

Primul se refer─â la simplificarea punerii în practic─â a investi┼úiilor în capacit─â┼úi de producere energiei din surse regenerabile (eoliene, solare). Astfel, Propunerea legislativ─â pentru modificarea ╚Öi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ╚Öi urbanismului ╚Öi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc╚Ťii ╚Öi a altor acte normative prevede ca dreptul de construire s─â se acorde ╚Öi în lipsa documenta┼úiilor de amenajare a teritoriului ┼či de urbanism aprobate pentru lucr─âri de construire a capacit─â┼úilor de producere a energiei electrice ┼či a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul ╚Öi extravilanul localit─â╚Ťilor, inclusiv sta╚Ťii de transformare, cabluri ╚Öi instala╚Ťiile pentru racordarea acestora la re╚Ťeaua electric─â de interes public.

Al doilea prive┼čte modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât persoanele care au tr─âit neîntrerupt timp de 30 de ani în Arad, Vladimirescu, Horia, Cicir ╚Öi Mândruloc s─â beneficieze de pensionarea anticipat─â cu doi ani, f─âr─â penalizare, din cauza expunerii la poluarea generat─â de Combinatul Chimic Vladimirescu”, a încheiat Glad Varga.

 


Stiri asemanatoare

Președintele american Joe Biden a efectuat o vizită surpriză la Kiev

Marti, 21 Februarie, 2023 08:43

Președintele american Joe Biden a efectuat o vizită surpriză la Kiev

Pre╚Öedintele american Joe Biden a mers luni, 20 februarie, la Kiev, unde s-a întâlnit cu pre╚Öedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, într-o vizit─â surpriz─â.   Este prim ...

T├ón─âr─â de 28 de ani beat─â la volan prin Arad. Mul╚Ťime de infrac╚Ťiuni rutiere la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

T├ón─âr─â de 28 de ani beat─â la volan prin Arad. Mul╚Ťime de infrac╚Ťiuni rutiere la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, poli╚Ťi╚Ötii Sec╚Ťiei 8 S─âvâr╚Öin au depistat un b─ârbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ie╚Öir ...

Incendiu la o hal─â de productie pele╚Ťi ├«n cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hal─â de productie pele╚Ťi ├«n cartierul Gai

Duminic─â seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Deta╚Öamentului Arad au intervenit cu dou─â autospeciale de lucru cu ap─â ╚Öi spum─â, o autospecial─â pentru salvare la în─ ...

O t├ón─âr─â de 20 de ani s-a sinucis din cauz─â c─â p─ârin╚Ťii iubitului nu o pl─âceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O t├ón─âr─â de 20 de ani s-a sinucis din cauz─â c─â p─ârin╚Ťii iubitului nu o pl─âceau

O tân─âr─â de 20 de ani a murit sâmb─ât─â, 28 ianuarie, dup─â ce ar fi c─âzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu ma╚Öina ├«n cl─âdirea de la intersec╚Ťia str─âzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu ma╚Öina ├«n cl─âdirea de la intersec╚Ťia str─âzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a p─âtruns &i ...

Este disponibil─â aplica╚Ťia pentru mobil Ghi╚Öeul.ro pentru plata online a taxelor ╚Öi impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibil─â aplica╚Ťia pentru mobil Ghi╚Öeul.ro pentru plata online a taxelor ╚Öi impozitelor

Digitalizarea ╚Öi reducerea birocra╚Ťiei sunt ╚Ťinte obligatorii pentru Guvern, consider─â deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie s─â folosim mijloac ...

6 tramvaie noi ╚Öi 45 de sta╚Ťii de re├«nc─ârcare pentru vehicule electrice prin proiectul ÔÇŁMobilitate urban─â durabil─â ÔÇô tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul AradÔÇŁ

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi ╚Öi 45 de sta╚Ťii de re├«nc─ârcare pentru vehicule electrice prin proiectul ÔÇŁMobilitate urban─â durabil─â ÔÇô tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul AradÔÇŁ

 Comunicat de pres─â    „Mobilitate urban─â durabil─â – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continu─â pentru m ...

104 ani de la infiin╚Ťarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la infiin╚Ťarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii ar─âdeni aniverseaz─â 104 ani de la înfiin╚Ťare ca structur─â pe teritoriul jude╚Ťului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa Rom├óniei ╚Öi promovarea anul viitor ├«n Superlig─â, noile obiective ale ÔÇŁB─âtr├ónei DoamneÔÇŁ. Matineul din ce ├«n ce mai aproape. UTA ÔÇô Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa Rom├óniei ╚Öi promovarea anul viitor ├«n Superlig─â, noile obiective ale ÔÇŁB─âtr├ónei DoamneÔÇŁ. Matineul din ce ├«n ce mai aproape. UTA ÔÇô Mioveni 1 - 2

Ierta╚Ťi-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câ╚Ötigate pentru a-╚Öi adjudeca Cupa României ╚Öi din p─âcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Lauren┼úiu Muntean, candidatul care mai are un ÔÇťhopÔÇŁ de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Lauren┼úiu Muntean, candidatul care mai are un ÔÇťhopÔÇŁ de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Lauren┼úiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Genera╚Ťia Tân─âr─â” a fost desemnat câ╚Ötig─âtorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desf─â┼čurat─â în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fi╚Öelor de analiz─â ╚Öi determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmb─ât─â dup─â-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea ar─âdean─â  Sintea Mare spre Chi╚Öineu-Cri╚Ö. În incidental ruti ...

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversa┼úii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la ├«nceperea construc╚Ťiei ÔÇŁCet─â╚Ťii AraduluiÔÇŁ. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversa┼úiile noastre cu trecutul, nu putem s─â trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblem─â: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortifica┼úii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site folose┼čte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.