Codurile CAEN care necesită autorizare eliberată de Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad
Codurile CAEN care necesită autorizare eliberată de Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad

Codurile CAEN care necesită autorizare eliberată de Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad

Miercuri, 30 Martie, 2022 16:03 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 30 Martie, 2022 16:03 Tiparire

Direcția Generală Poliția Locală Arad prin Compartimentul Activitate și Control Comercial, atrage atenția agenților economici asupra obligativității acestora de a se autoriza conform prevederilor HCLM 586/2021 privind Regulamentul de desfășurare a activităților economice și al piețelor în municipiul Arad.  

         

Pentru obținerea autorizațiilor, agenții economici care au înscrise aceste coduri CAEN în certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, pentru a depune dosarul de autorizare conform legii.

 

În cazul încălcării dispozițiilor legale, societățile comerciale pot fi sancționate contravențional cu amendă de la 2.000 la 2.500 de lei, existând posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.

 

Coduri CAEN care necesită autorizare conform H.C.L.M. 586/2021:

 

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerț cu alte autovehicule

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7420 - Activități fotografice

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian

8110 - Activități de servicii suport combinate

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă si gradină

9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

9601 - Spălarea si curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare

9603 - Activități de pompe funebre și similare

9604 - Activități de întreținere corporală

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

 

 

Direcția Generală Poliția Locală Arad prin Compartimentul Activitate și Control Comercial, atrage atenția agenților economici asupra obligativității acestora de a se autoriza conform prevederilor HCLM 586/2021 privind Regulamentul de desfășurare a activităților economice și al piețelor în municipiul Arad.  

         

Pentru obținerea autorizațiilor, agenții economici care au înscrise aceste coduri CAEN în certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, pentru a depune dosarul de autorizare conform legii.

 

În cazul încălcării dispozițiilor legale, societățile comerciale pot fi sancționate contravențional cu amendă de la 2.000 la 2.500 de lei, existând posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.

 

Coduri CAEN care necesită autorizare conform H.C.L.M. 586/2021:

 

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerț cu alte autovehicule

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7420 - Activități fotografice

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian

8110 - Activități de servicii suport combinate

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă si gradină

9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

9601 - Spălarea si curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare

9603 - Activități de pompe funebre și similare

9604 - Activități de întreținere corporală

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

 

 

Stiri asemanatoare

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

Joi, 28 Aprilie, 2022 14:19

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

În contextul viitoarei Președinții a Uniunii Europene pe care o va prelua Cehia, Grupul Partidului Popular European are o reuniune extraordinară la Praga.   „Alături de col ...

Hepatita misterioasă a ajuns și în România. Fetiță de 5 ani, suspectă de hepatită severă de cauză necunoscută. Ea nu a călătorit în străinătate

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 09:56

Hepatita misterioasă a ajuns și în România. Fetiță de 5 ani, suspectă de hepatită severă de cauză necunoscută. Ea nu a călătorit în străinătate

În România a fost raportat până acum un caz al unei fetițe în vârstă de 5 ani, cu simptomatologie de hepatită de cauză necunoscută. Este internată la un spita ...

Un tânăr drogat și-a făcut mașina praf într-un cap de pod din Vladimirescu

Joi, 28 Aprilie, 2022 11:07

Un tânăr drogat și-a făcut mașina praf într-un cap de pod din Vladimirescu

În noaptea de 27/28 aprilie a.c., în jurul orei 01.50, a avut loc un accident rutier ușor pe  D.N.7, în comuna Vladimirescu.   Din cercetări a reieșit că un t&ac ...

Primăria Arad a primit anul acesta 28 de milioane de lei pentru termoficare de la Guvern

Joi, 28 Aprilie, 2022 15:27

Primăria Arad a primit anul acesta 28 de milioane de lei pentru termoficare de la Guvern

Arădenii au beneficiat de căldură și apă caldă în această iarnă cu sprijinul Guvernului. Deputatul PNL Sergiu Bîlcea a amintit într-o conferință de presă că orașul ...

Poliția Locală a monitorizat timp de o lună platformele de depozitare a gunoiului din Arad

Joi, 28 Aprilie, 2022 08:28

Poliția Locală a monitorizat timp de o lună platformele de depozitare a gunoiului din Arad

În perioada 15 martie -15 aprilie 2022, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au desfășurat acțiuni de monitorizare a platformelor gospodărești de pe raza municip ...

Revenire spectaculoasă și victorie a fetelor miercuri seara în sala Sporturilor din Arad. 2-2 scor general, meciul decisiv va fi la Sfântu Gheorghe

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 23:15

Revenire spectaculoasă și victorie a fetelor miercuri seara în sala Sporturilor din Arad. 2-2 scor general, meciul decisiv va fi la  Sfântu Gheorghe

Chiar dacă e greu de crezut, în meciul patru al finalei Ligii Națioanle de Baschet Feminin, dintre FCC Baschet UAV Arad și Sepsi Sfântu Gheorghe, Sala Sporturilor „Victoria&r ...

Primăria are deschise 20 de șantiere, investiții de 544 milioane de lei. Lista investițiilor la care se lucrează în Arad

Joi, 28 Aprilie, 2022 17:18

Primăria are deschise 20 de șantiere, investiții de 544 milioane de lei. Lista investițiilor la care se lucrează în Arad

Lazăr Faur, viceprimarul Aradului, a prezentat situația investițiilor în derulare în municipiul Arad.   „Am vorbit despre proiectele de viitor, acum prezentăm lucrăr ...

Campionii mondiali ai roboticii au revenit acasă

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 15:57

Campionii mondiali ai roboticii au revenit acasă

Echipa Delta Force de la Liceul Național de Informatică din Arad a scris istorie la Campionatul Mondial de Robotică din Houston (SUA). Tinerii arădeni sunt marii câștigători ai compet ...

A ajuns în șanț pe Arad-Șiria

Joi, 13 Ianuarie, 2022 11:07

A ajuns în șanț pe Arad-Șiria

În această dimineață în jurul orei 7.30, a avut loc un accident rutier ușor pe D.J.709 în afara localității Horia.   Din cercetări a reieșit că un bărbat de 62 ...

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

Joi, 28 Aprilie, 2022 14:19

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

În contextul viitoarei Președinții a Uniunii Europene pe care o va prelua Cehia, Grupul Partidului Popular European are o reuniune extraordinară la Praga.   „Alături de col ...

Program citire apometre săptămâna 17 - 21.01.2022

Miercuri, 19 Ianuarie, 2022 11:11

Program citire apometre săptămâna 17 - 21.01.2022

Marți 18.01.2022  Poetului, Ursului, Plopilor, Tribunul  Andreica, Secerei, Stupilor, Făt Frumos, Aleea Saturn, Turdei, Jiului, Oltului, Agricultorilor, Timișului, Retezat, Albinelor ...

România va avea primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa. Cum funcționează tehnologia de ultimă generație SMR

Joi, 28 Aprilie, 2022 09:05

România va avea primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa. Cum funcționează tehnologia de ultimă generație SMR

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că România va fi prima țară din Europa care va avea o centrală cu SMR - reactor modular cu fisiune nucleară de mici dimensiuni.   ...

Manifestări organizate la Arad cu ocazia sărbătoririi zilei forțelor terestre

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 17:34

Manifestări organizate la Arad cu ocazia sărbătoririi 
zilei forțelor terestre

Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” organizează, în zilele de 28 și 30 aprilie, o serie de activități dedicate sărbătoririi celei mai numeroase categorii de f ...

Vizita prim-ministrului României Nicolae-Ionel Ciucă la Kiev. România va sprijini în continuare Ucraina

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 12:42

Vizita prim-ministrului României Nicolae-Ionel Ciucă la Kiev. România va sprijini în continuare Ucraina

Prim-ministrul României Nicolae-Ionel Ciucă a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizită de lucru în Ucraina, la Kiev, pe parcursul căreia a fost însoțit de președintele Camere ...

La 1 februarie, expiră certificatul digital de călătorie în UE pentru cei care nu și-au făcut doza booster în 9 luni de la rapel

Luni, 24 Ianuarie, 2022 18:43

La 1 februarie, expiră certificatul digital de călătorie în UE pentru cei care nu și-au făcut doza booster în 9 luni de la rapel

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat, la Europa FM, că persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui să-și facă doza booster p ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.