S-au stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pentru Ziua îndrăgostiților, 1 și 8 martie în municipiu

S-au stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pentru Ziua îndrăgostiților, 1 și 8 martie în municipiu

S-au stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pentru Ziua îndrăgostiților, 1 și 8 martie în municipiu

Luni, 24 Ianuarie, 2022 14:14 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Luni, 24 Ianuarie, 2022 14:14 Tiparire

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:

-mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;

-nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

-suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:

1.B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) - 8 locuri 
  

2.B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul ”Emma”)  - 4 locuri                         


3.B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Bratianu (Bl. 35 până la nr. 33)  - 4 locuri 

                                                     

4.B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri


5.B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) - 10 locuri                     

6.B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)  - 10 locuri     
                                                                                                                                     

7.Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)   - 3 locuri       
                                                                                                                           

8.Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                               

9.Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   -  5 locuri                                                              


10.P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 10 locuri


11.P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand” 
şi  ING Bank)- 5 locuri    


12.Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”) - 10 locuri                                                                                                                                 

13. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul

dinspre ”Kebab House” - 10 locuri                                                                                                                    

14.Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”- 5 locuri                                      


Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform art. 1, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.

 
Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 
Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, astfel:

 

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de depunere a cererilor: 25.01.2022 – 31.01.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 12.02.2022 – 14.02.2022


pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de depunere a cererilor: 07.02.2022 - 11.02.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2022 - 02.03.2022 


pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de depunere a cererilor: 14.02.2022 - 18.02.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2022 - 09.03.2022                         

 

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 
Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

-cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 
-copie buletin de identitate sau carte de identitate;

 
-copie Atestat de producător (vizat la zi);

 
-acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

 
-procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

 

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:

-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

-este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

-activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.


             
În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept.

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:

-mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;

-nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

-suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:

1.B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) - 8 locuri 
  

2.B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul ”Emma”)  - 4 locuri                         


3.B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Bratianu (Bl. 35 până la nr. 33)  - 4 locuri 

                                                     

4.B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri


5.B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) - 10 locuri                     

6.B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)  - 10 locuri     
                                                                                                                                     

7.Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)   - 3 locuri       
                                                                                                                           

8.Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                               

9.Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   -  5 locuri                                                              


10.P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 10 locuri


11.P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand” 
şi  ING Bank)- 5 locuri    


12.Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”) - 10 locuri                                                                                                                                 

13. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul

dinspre ”Kebab House” - 10 locuri                                                                                                                    

14.Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”- 5 locuri                                      


Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform art. 1, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.

 
Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 
Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, astfel:

 

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de depunere a cererilor: 25.01.2022 – 31.01.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 12.02.2022 – 14.02.2022


pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de depunere a cererilor: 07.02.2022 - 11.02.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2022 - 02.03.2022 


pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de depunere a cererilor: 14.02.2022 - 18.02.2022

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2022 - 09.03.2022                         

 

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 
Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

-cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 
-copie buletin de identitate sau carte de identitate;

 
-copie Atestat de producător (vizat la zi);

 
-acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

 
-procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

 

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:

-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

-este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

-activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.


             
În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept.

Stiri asemanatoare

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

Joi, 28 Aprilie, 2022 14:19

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

În contextul viitoarei Președinții a Uniunii Europene pe care o va prelua Cehia, Grupul Partidului Popular European are o reuniune extraordinară la Praga.   „Alături de col ...

Hepatita misterioasă a ajuns și în România. Fetiță de 5 ani, suspectă de hepatită severă de cauză necunoscută. Ea nu a călătorit în străinătate

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 09:56

Hepatita misterioasă a ajuns și în România. Fetiță de 5 ani, suspectă de hepatită severă de cauză necunoscută. Ea nu a călătorit în străinătate

În România a fost raportat până acum un caz al unei fetițe în vârstă de 5 ani, cu simptomatologie de hepatită de cauză necunoscută. Este internată la un spita ...

Un tânăr drogat și-a făcut mașina praf într-un cap de pod din Vladimirescu

Joi, 28 Aprilie, 2022 11:07

Un tânăr drogat și-a făcut mașina praf într-un cap de pod din Vladimirescu

În noaptea de 27/28 aprilie a.c., în jurul orei 01.50, a avut loc un accident rutier ușor pe  D.N.7, în comuna Vladimirescu.   Din cercetări a reieșit că un t&ac ...

Primăria Arad a primit anul acesta 28 de milioane de lei pentru termoficare de la Guvern

Joi, 28 Aprilie, 2022 15:27

Primăria Arad a primit anul acesta 28 de milioane de lei pentru termoficare de la Guvern

Arădenii au beneficiat de căldură și apă caldă în această iarnă cu sprijinul Guvernului. Deputatul PNL Sergiu Bîlcea a amintit într-o conferință de presă că orașul ...

Poliția Locală a monitorizat timp de o lună platformele de depozitare a gunoiului din Arad

Joi, 28 Aprilie, 2022 08:28

Poliția Locală a monitorizat timp de o lună platformele de depozitare a gunoiului din Arad

În perioada 15 martie -15 aprilie 2022, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au desfășurat acțiuni de monitorizare a platformelor gospodărești de pe raza municip ...

Revenire spectaculoasă și victorie a fetelor miercuri seara în sala Sporturilor din Arad. 2-2 scor general, meciul decisiv va fi la Sfântu Gheorghe

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 23:15

Revenire spectaculoasă și victorie a fetelor miercuri seara în sala Sporturilor din Arad. 2-2 scor general, meciul decisiv va fi la  Sfântu Gheorghe

Chiar dacă e greu de crezut, în meciul patru al finalei Ligii Națioanle de Baschet Feminin, dintre FCC Baschet UAV Arad și Sepsi Sfântu Gheorghe, Sala Sporturilor „Victoria&r ...

Primăria are deschise 20 de șantiere, investiții de 544 milioane de lei. Lista investițiilor la care se lucrează în Arad

Joi, 28 Aprilie, 2022 17:18

Primăria are deschise 20 de șantiere, investiții de 544 milioane de lei. Lista investițiilor la care se lucrează în Arad

Lazăr Faur, viceprimarul Aradului, a prezentat situația investițiilor în derulare în municipiul Arad.   „Am vorbit despre proiectele de viitor, acum prezentăm lucrăr ...

Campionii mondiali ai roboticii au revenit acasă

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 15:57

Campionii mondiali ai roboticii au revenit acasă

Echipa Delta Force de la Liceul Național de Informatică din Arad a scris istorie la Campionatul Mondial de Robotică din Houston (SUA). Tinerii arădeni sunt marii câștigători ai compet ...

A ajuns în șanț pe Arad-Șiria

Joi, 13 Ianuarie, 2022 11:07

A ajuns în șanț pe Arad-Șiria

În această dimineață în jurul orei 7.30, a avut loc un accident rutier ușor pe D.J.709 în afara localității Horia.   Din cercetări a reieșit că un bărbat de 62 ...

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

Joi, 28 Aprilie, 2022 14:19

Grupul Popular European (PPE), reuniune extraordinară la Praga

În contextul viitoarei Președinții a Uniunii Europene pe care o va prelua Cehia, Grupul Partidului Popular European are o reuniune extraordinară la Praga.   „Alături de col ...

Program citire apometre săptămâna 17 - 21.01.2022

Miercuri, 19 Ianuarie, 2022 11:11

Program citire apometre săptămâna 17 - 21.01.2022

Marți 18.01.2022  Poetului, Ursului, Plopilor, Tribunul  Andreica, Secerei, Stupilor, Făt Frumos, Aleea Saturn, Turdei, Jiului, Oltului, Agricultorilor, Timișului, Retezat, Albinelor ...

România va avea primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa. Cum funcționează tehnologia de ultimă generație SMR

Joi, 28 Aprilie, 2022 09:05

România va avea primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa. Cum funcționează tehnologia de ultimă generație SMR

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că România va fi prima țară din Europa care va avea o centrală cu SMR - reactor modular cu fisiune nucleară de mici dimensiuni.   ...

Manifestări organizate la Arad cu ocazia sărbătoririi zilei forțelor terestre

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 17:34

Manifestări organizate la Arad cu ocazia sărbătoririi 
zilei forțelor terestre

Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” organizează, în zilele de 28 și 30 aprilie, o serie de activități dedicate sărbătoririi celei mai numeroase categorii de f ...

Vizita prim-ministrului României Nicolae-Ionel Ciucă la Kiev. România va sprijini în continuare Ucraina

Miercuri, 27 Aprilie, 2022 12:42

Vizita prim-ministrului României Nicolae-Ionel Ciucă la Kiev. România va sprijini în continuare Ucraina

Prim-ministrul României Nicolae-Ionel Ciucă a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizită de lucru în Ucraina, la Kiev, pe parcursul căreia a fost însoțit de președintele Camere ...

La 1 februarie, expiră certificatul digital de călătorie în UE pentru cei care nu și-au făcut doza booster în 9 luni de la rapel

Luni, 24 Ianuarie, 2022 18:43

La 1 februarie, expiră certificatul digital de călătorie în UE pentru cei care nu și-au făcut doza booster în 9 luni de la rapel

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat, la Europa FM, că persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui să-și facă doza booster p ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.