Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare
Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare

Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare

Vineri, 22 Ianuarie, 2021 18:59 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 22 Ianuarie, 2021 18:59 Tiparire

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu produse specifice Zilelor de 1 și 8 Martie. Este vorba despre 106 locații, în marea lor majoritate cunoscute arădenilor.

Acestea sunt următoarele:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A)  - 8  locuri        

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri

 

B-dul Revoluţiei intersecția cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 de la intrarea în Banca Comercială Română până la nr. 33)  -  5 locuri                                                                                        

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 10 locuri                   

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească) -10 locuri

 

Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)  - 2 locuri;                                                                                                                                                                     

 

Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                             

 

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   - 5 locuri                                                         

 

P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 8 locuri

 

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu, nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       și  ING Bank )  - 5 locuri                                                                                                                 

 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)  - 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre ”Kebab House”) - 10 locuri    

 

Piața Gării (între alimentara ”Alcarom” și magazinul ”Daspi”) – 10 locuri                                

 

Cartier Alfa (Bl. 38, intersecția str. Barbu Lăutaru cu str. A. Suciu)  - 5 locuri.                         

 

Pentru toate locațiile, mobilierul stradal va fi compus din: o masă, un șevalet,

un scaun, o umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil. Nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

 

Suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente.

 

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca celor care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 

Cererile de participare se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 22.01.2021.   

 

Perioadele de ocupare a domeniului public vor fi următoarele:

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de ocupare a domeniului public: 13.02.2021 – 15.02.2021;

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2021 - 02.03.2021; 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2021 - 09.03.2021.                     

 

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.           

 

Comerțul ambulant se va desfășura în anumite condiții:

 

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;

se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

 

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu produse specifice Zilelor de 1 și 8 Martie. Este vorba despre 106 locații, în marea lor majoritate cunoscute arădenilor.

Acestea sunt următoarele:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A)  - 8  locuri        

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri

 

B-dul Revoluţiei intersecția cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 de la intrarea în Banca Comercială Română până la nr. 33)  -  5 locuri                                                                                        

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 10 locuri                   

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească) -10 locuri

 

Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)  - 2 locuri;                                                                                                                                                                     

 

Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                             

 

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   - 5 locuri                                                         

 

P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 8 locuri

 

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu, nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       și  ING Bank )  - 5 locuri                                                                                                                 

 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)  - 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre ”Kebab House”) - 10 locuri    

 

Piața Gării (între alimentara ”Alcarom” și magazinul ”Daspi”) – 10 locuri                                

 

Cartier Alfa (Bl. 38, intersecția str. Barbu Lăutaru cu str. A. Suciu)  - 5 locuri.                         

 

Pentru toate locațiile, mobilierul stradal va fi compus din: o masă, un șevalet,

un scaun, o umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil. Nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

 

Suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente.

 

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca celor care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 

Cererile de participare se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 22.01.2021.   

 

Perioadele de ocupare a domeniului public vor fi următoarele:

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de ocupare a domeniului public: 13.02.2021 – 15.02.2021;

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2021 - 02.03.2021; 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2021 - 09.03.2021.                     

 

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.           

 

Comerțul ambulant se va desfășura în anumite condiții:

 

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;

se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

 

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Stiri asemanatoare

ABONARE LA NEWSLETTER

Introduceti adresa dvs de email:
   

Lucările la noul magazin IKEA de lângă Timişoara ar putea începe în câteva luni

Luni, 01 Martie, 2021 07:42

Lucările la noul magazin IKEA de lângă Timişoara ar putea începe în câteva luni

Primăriei Dumbrăvița a publiucat pe pagina de internet la sfârşitul lunii februarie, proiectul de hotărâre referitor la Planul Urbanistic Zonal pentru viitorul magazin Ikea, care ...

Locurile de veci „la negru” deşi sunt amenajate şi cu actele “la zi” au preţul “uşor negociabil”

Duminica, 28 Februarie, 2021 10:51

Locurile de veci „la negru” deşi sunt amenajate şi cu actele “la zi” au preţul “uşor negociabil”

Un anunț de pe Facebook, prin intermediul căruia este pus la vânzare un loc de veci la cimitirul Eternitatea, a stârnit zeci de comentarii ironice, unele chiar răutăcioase.Treaba ...

Bilanţ Pandemie 28 februarie: Suntem la un pas de scenariul roşu în municipiu!

Duminica, 28 Februarie, 2021 16:28

Bilanţ Pandemie 28 februarie: Suntem la un pas de scenariul roşu în municipiu!

Autorităţile au anunţat noul bilanţ pentru judeţul Arad înregistrat în  ultimele 24 de ore, 74 de noi cazuri  de persoane infectate cu SARS – CoV &ndash ...

Percheziții la 8 persoane bănuite de braconaj cinegetic

Duminica, 28 Februarie, 2021 18:27

Percheziții la 8 persoane bănuite de braconaj cinegetic

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Poliției Oraș Chișineu-Criș, Secția 3 Rurală, Serviciul Criminalistic, cu sprijinul luptători ...

Un suflet nou n-a mai aşteptat maternitatea, s-a născut pe DN7 într-o autospecială SMURD

Duminica, 28 Februarie, 2021 10:23

Un suflet nou n-a mai aşteptat maternitatea, s-a născut pe DN7 într-o autospecială SMURD

S-a născut pe DN 7, la ora 17.40 de minute în autospeciala SMURD a Punctului de lucru Nădlac din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, are 3200 de grame, se numește Alexandra Mirela ...

A rămas și fără carte și fără funcție. Primărița de Gurahonț, Ana Moțica a rămas pe drumuri

Vineri, 26 Februarie, 2021 21:35

A rămas și fără carte și fără funcție. Primărița de Gurahonț, Ana Moțica a rămas pe drumuri

Primarul comunei Gurahonț, Ana Lenuța Moțica a pierdut definitiv procesul cu ANI, astfel că este nevoită să renunțe la postul de primar al comunei Gurahonț, pe care îl ocupă din 20 ...

Accident cu victimă pe strada Pădurii

Luni, 22 Februarie, 2021 13:19

Accident cu victimă pe strada Pădurii

Astăzi, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier pe strada Pădurii din municipiu. La fața locului au fost identificate două auto ...

Sediul Evidenței Populației, finalizat și recepționat

Vineri, 26 Februarie, 2021 17:07

Sediul Evidenței Populației, finalizat și recepționat

Noul sediu al Direcției Județene de Evidență a Populației este finalizat. Clădirea este situată înzona UTA, în apropierea bisericii ortodoxe noi. Aici, arădenii care îș ...

12.454 de arădeni vaccinați până în 21 februarie din care 580 în ultimele 24 de ore

Luni, 22 Februarie, 2021 11:33

12.454 de arădeni vaccinați până în 21 februarie din care 580 în ultimele 24 de ore

De la începutul campaniei de vaccinare au fost administrate doze de vaccin unui număr de 12.454 persoane. În ultimele 24 ore au fost vaccinate  580 persoane. Dintre acestea&nb ...

De la 1 martie, 130 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer/BioNTech

Vineri, 26 Februarie, 2021 12:01

De la 1 martie, 130 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer/BioNTech

Începând de luni, 1 martie a.c., 130 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. 156.000 de persoane se vor putea vaccina &ic ...

Încă 214.110 de doze de vaccin Pfizer BioNTech sosesc în ţară în cursul zilei de astăzi

Luni, 01 Martie, 2021 06:21

Încă 214.110 de doze de vaccin Pfizer BioNTech sosesc în ţară în cursul zilei de astăzi

Astăzi, 01 martie, sosește în România o nouă tranșă de vaccin de la Pfizer BioNTech care constă în 214.110 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană, pe aeroportur ...

Guvernul Cîțu reduce drastic bugetul bisericilor pentru a investi în spitale

Sambata, 20 Februarie, 2021 08:35

Guvernul Cîțu reduce drastic bugetul bisericilor pentru a investi în spitale

Guvernul a tăiat aproximativ 89% din bugetul bisericilor față de anul trecut. Astfel fondurile destinate pentru construcția și restructurarea lăcașurilor de cult vor fi anul acesta de doar ...

În valul trei se așteaptă aproape 9.000 de cazuri noi de infectări zilnic cu Covid-19, la sfârșitul lui martie

Joi, 25 Februarie, 2021 08:40

În valul trei se așteaptă aproape 9.000 de cazuri noi de infectări zilnic cu Covid-19, la sfârșitul lui martie

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), a anunțat odată cu redeschiderea școlilor o creștere constantă a numărului de cazuri de infectări în rândul populației cu n ...

Starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită

Joi, 11 Februarie, 2021 07:56

Starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită

Florin Cîţu a transmis miercuri, 10 februarie, că starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită. Conform informațiilor transmise de premier, formula de calcul a ratei ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.