Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare
Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare

Primăria Arad a stabilit locațiile unde se vor putea comercializa mărțișoare

Vineri, 22 Ianuarie, 2021 18:59 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 22 Ianuarie, 2021 18:59 Tiparire

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu produse specifice Zilelor de 1 și 8 Martie. Este vorba despre 106 locații, în marea lor majoritate cunoscute arădenilor.

Acestea sunt următoarele:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A)  - 8  locuri        

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri

 

B-dul Revoluţiei intersecția cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 de la intrarea în Banca Comercială Română până la nr. 33)  -  5 locuri                                                                                        

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 10 locuri                   

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească) -10 locuri

 

Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)  - 2 locuri;                                                                                                                                                                     

 

Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                             

 

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   - 5 locuri                                                         

 

P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 8 locuri

 

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu, nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       și  ING Bank )  - 5 locuri                                                                                                                 

 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)  - 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre ”Kebab House”) - 10 locuri    

 

Piața Gării (între alimentara ”Alcarom” și magazinul ”Daspi”) – 10 locuri                                

 

Cartier Alfa (Bl. 38, intersecția str. Barbu Lăutaru cu str. A. Suciu)  - 5 locuri.                         

 

Pentru toate locațiile, mobilierul stradal va fi compus din: o masă, un șevalet,

un scaun, o umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil. Nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

 

Suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente.

 

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca celor care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 

Cererile de participare se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 22.01.2021.   

 

Perioadele de ocupare a domeniului public vor fi următoarele:

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de ocupare a domeniului public: 13.02.2021 – 15.02.2021;

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2021 - 02.03.2021; 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2021 - 09.03.2021.                     

 

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.           

 

Comerțul ambulant se va desfășura în anumite condiții:

 

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;

se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

 

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu produse specifice Zilelor de 1 și 8 Martie. Este vorba despre 106 locații, în marea lor majoritate cunoscute arădenilor.

Acestea sunt următoarele:

 

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A)  - 8  locuri        

 

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri

 

B-dul Revoluţiei intersecția cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 de la intrarea în Banca Comercială Română până la nr. 33)  -  5 locuri                                                                                        

 

B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 10 locuri                   

 

B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească) -10 locuri

 

Zona Boul- Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)  - 2 locuri;                                                                                                                                                                     

 

Cartier Micălaca - Aleea Borsec  - 10 locuri                                                                             

 

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )   - 5 locuri                                                         

 

P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 8 locuri

 

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu, nr. 63-67 (între magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       și  ING Bank )  - 5 locuri                                                                                                                 

 

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)  - 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre ”Kebab House”) - 10 locuri    

 

Piața Gării (între alimentara ”Alcarom” și magazinul ”Daspi”) – 10 locuri                                

 

Cartier Alfa (Bl. 38, intersecția str. Barbu Lăutaru cu str. A. Suciu)  - 5 locuri.                         

 

Pentru toate locațiile, mobilierul stradal va fi compus din: o masă, un șevalet,

un scaun, o umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil. Nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

 

Suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente.

 

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca celor care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 

Cererile de participare se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau OnLine, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 22.01.2021.   

 

Perioadele de ocupare a domeniului public vor fi următoarele:

pentru Ziua Îndrăgostiților

- perioada de ocupare a domeniului public: 13.02.2021 – 15.02.2021;

pentru ziua de 1 Martie 

- perioada de ocupare a domeniului public: 28.02.2021 - 02.03.2021; 

pentru ziua de 8 Martie  

- perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2021 - 09.03.2021.                     

 

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.           

 

Comerțul ambulant se va desfășura în anumite condiții:

 

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;

se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

 

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.

 

 

Stiri asemanatoare

Accident grav la intrare în Ineu, victimă în stop cardiac! A fost solicitat elicopterul SMURD! Update - Victima a fost declarată decedată

Miercuri, 05 Mai, 2021 12:45

Accident grav la intrare în Ineu, victimă în stop cardiac! A fost solicitat elicopterul SMURD! Update - Victima a fost declarată decedată

Un accident grav a avut loc miercuri în jurul orei 12.00 la intrarea in localitatea Ineu dinspre Șicula, un  autoturism s-a izbit de un copac după ce a părăsit carosabilul. Î ...

Înca 450 de locuri de parcare de reședință scoase de Recons la licitație în Micălaca

Marti, 27 Aprilie, 2021 16:32

Înca 450 de locuri de parcare de reședință scoase de Recons la licitație în Micălaca

Recons S.A., societatea care administrează locurile de parcare de reședință din municipiu, scoate la licitație în următoarea perioadă nu mai puțin de 445 de locuri de parcare î ...

Bilanţ Pandemie 5 mai: 37 de cazuri de infectare, 6 decese și 418 cazuri active

Miercuri, 05 Mai, 2021 13:23

Bilanţ Pandemie 5 mai: 37 de cazuri de infectare, 6 decese și 418 cazuri active

Autorităţile au anunţat noul bilanţ pentru judeţul Arad înregistrat în  ultimele 24 de ore, 25 cazuri  noi de persoane infectate cu SARS – CoV ...

Tentativă de omor sub influența alcoolului la Chesinț. Un tânăr de 18 ani a înfipt cuțitul de trei ori în burta unui alt tânăr de 19 ani

Miercuri, 05 Mai, 2021 15:40

Tentativă de omor sub influența alcoolului la Chesinț. Un tânăr de 18 ani a înfipt cuțitul de trei ori în burta unui alt tânăr de 19 ani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus azi, 05.05.2021, punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unui inculpat în ...

Peste 45.000 de persoane imunizate în județul Arad

Miercuri, 05 Mai, 2021 11:57

Peste 45.000 de persoane imunizate în județul Arad

De la începutul campaniei de vaccinare până în data de 4 mai la nivelul județului Arad au fost administrate doze de vaccin unui număr de 68.255 persoane ( doză 1) și   ...

Aproape 600 de arădeni au apelat în primele 4 zile la centrul de vaccinare Drive Thru din Arad

Marti, 04 Mai, 2021 10:03

Aproape 600 de arădeni au apelat în primele 4 zile la centrul de vaccinare Drive Thru din Arad

Inițiativa Primăriei Arad pentru inființarea centrului de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt se dovedește o inițiativă de succes, 594 de arădeni au apelat la acest centru pentr ...

Iustin Cionca propus supleant în Comitetul Regiunilor Europene de la Bruxelles

Marti, 04 Mai, 2021 11:01

Iustin Cionca propus supleant în Comitetul Regiunilor Europene de la Bruxelles

Guvernul României m-a propus ca supleant în Comitetul Regiunilor Europene, de la Bruxelles, pentru durata rămasă a mandatului actual, și anume până la 25 ianuarie 2025. Prop ...

Centru de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt un real success. Vezi câți arădeni s-au vaccinat în primele două zile

Vineri, 30 Aprilie, 2021 18:32

Centru de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt un real success. Vezi câți arădeni s-au vaccinat în primele două zile

Inițiativa Primăriei Arad pentru inființarea centrului de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt se dovedește a fi un real success în contextul în care listele de programa ...

Arădeni nu vă faceți iluzii. Nu e Formula 1, ci huruitul tobelor fără catalizatoare

Marti, 04 Mai, 2021 16:10

Arădeni nu vă faceți iluzii. Nu e Formula 1, ci huruitul tobelor fără catalizatoare

La Arad furtul de sezon este cel al catalizatoarelor. Poliția este asaltată zilnic de reclamații privind furtul catalizatoarelor de la mașinile locuitorilor din oraș. Deși arădenii cred u ...

Români dacă vreți să furați mireasa, vaccinați-vă. Nunți și botezuri fără restricții la număr de participanți de la 1 iunie. Condiția de bază este ca toate persoanele prezente să fie vaccinate

Marti, 04 Mai, 2021 13:22

Români dacă vreți să furați mireasa, vaccinați-vă. Nunți și botezuri fără restricții la număr de participanți de la 1 iunie. Condiția de bază este ca toate persoanele prezente să fie vaccinate

Întrebat ce măsuri de relaxare ar putea fi introduse de la 1 iunie, premierul Florin Cîțu a vorbit despre renunţarea la mască pe plajă sau în drumeţii, dar şi despre func ...

Parlamentul European a votat pentru ”Certificatul UE covid-19”. Florin Cîțu spune că STS urmează să se ocupe în România de implementarea certificatului UE COVID-19

Vineri, 30 Aprilie, 2021 11:02

Parlamentul European a votat pentru ”Certificatul UE covid-19”. Florin Cîțu spune că STS urmează să se ocupe în România de implementarea certificatului UE COVID-19

Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei, rez ...

Zeci de motocicliști arădeni fac azi promovare pentru vaccinare

Joi, 29 Aprilie, 2021 16:52

Zeci de motocicliști arădeni fac azi promovare pentru vaccinare

Câteva zeci de motocicliști de la Burn-out și nu numai fac, astăzi,29 aprilie, între orele 18 și 20, promovare pentru vaccinare.   La ora 18.00 motocicliștii vor face un t ...

Peste 100 de locuri de parcare gratuite la Arad pentru scutere și motociclete

Miercuri, 05 Mai, 2021 13:05

Peste 100 de locuri de parcare gratuite la Arad pentru scutere și motociclete

Primăria municipiului Arad a început amenajarea în oraș de locuri de parcare gratuite pentru scutere, mopede și motociclete.   Primarul Călin Bibarț scrie pe pagina sa de ...

Doua puncte noi de trecere a frontierei se deschid în județul Arad

Joi, 29 Aprilie, 2021 11:50

Doua puncte noi de trecere a frontierei se deschid în județul Arad

Două puncte noi de trecere a frontierei dintre România și Ungaria se vor deschide în acest an. Este vorba despre  Variașu Mic/Dombegyhaz și Grăniceri/Elek.   &ld ...

Pentru 40 de partide de sex cu minori români un pensionar elvețian a primit doar 2 ani și 9 luni de închisoare

Miercuri, 05 Mai, 2021 08:09

Pentru 40 de partide de sex cu minori români un pensionar elvețian a primit doar 2 ani și 9 luni de închisoare

Un pensionar de 73 de ani din regiunea elveţiană Turgovia şi-a petrecut în mod regulat vacanţele în România pentru a face sex cu băieţi minori cu vârste cuprinse &ic ...

Polițe RCA obligatorii și pentru rablele din fața blocurilor sau curțile oamenilor

Miercuri, 05 Mai, 2021 09:48

Polițe RCA obligatorii și pentru rablele din fața blocurilor sau curțile oamenilor

Cei care nu își încheie polițe RCA riscă amenzi usturătoare. Iar proprietarii rablelor care sunt staţionate de ani buni pe şosele sau în curţi nu sunt o excepţie.  ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.