BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

Luni, 05 Februarie, 2018 11:55 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Luni, 05 Februarie, 2018 11:55 Tiparire

În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 13.182 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7147 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

 

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad – 25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc

– Judecătoria Chișineu-Criș – 3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc

– Judecătoria Gurahonț- 1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc

– Judecătoria Ineu- 3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc

– Judecătoria Lipova- 3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc

– Tribunalul Arad- 13.182 dosare din care 11.195 cauze noi – din care 8846 dosare de fond iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel – din care 3108 nou intrate, 138 dosare în recurs – din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală – din care 577 nou intrate; 1987 dosare reprezentă stoc preluat din anii anteriori.

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016, se constată o majorare a numărului cauzelor noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, contestația la executare , măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, verificarea măsurilor preventive-efect al noilor dispoziții de drept material și procedural, care intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului penal; și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și divorț.

 

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși în materiile contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește executarea pedepselor.

 

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 42.535 dosare din care 31.265 la cele 5 judecătorii și 11.270 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 85,22 %.

 

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2017 au rămas pe rol un număr de 7376 dosare, adică 14,78% din cele cu care au fost sesizate, din care 5464 dosare la cele 5 judecătorii și 1912 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 540 de dosare sunt în materia falimentului.

 

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 279 dosare, din care 85 dosare la cele 5 judecătorii și 194 dosare la tribunal. Din cele 194 de dosare rămase la Tribunalul Arad, un număr de 187 sunt în materia falimentului, astfel încât rezultă doar 7 cauze, de altă natură (decât falimentul) – în materii non-penale, care au o vechime mai mare de 1 an si 6 luni.

 

 

CONCLUZII

 

● Şi în anul 2017 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, în medie de 527 dosare/judecător.

● Cu toate că în anumite materii volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie a crescut, cifrele fiind pozitive în partea reprezentând hotărârile menţinute în căile de atac.

● Activitatea eficientă a tribunalului, cu un indice foarte bun al parametrilor calitativi esențiali –stoc scăzut, volum redus de dosare vechi în toate celelalte materii decât falimentul, încadrarea în termenele pentru motivarea hotărârilor judecătorești pronunțate, indice scăzut de desfiináre/modificare a hotărârilor- au fost posibile datorită eforturilor conjugate ale judecătorilor ce funcţionează la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate, sprijinite de munca personalului auxiliar din instanţe și al specialiștilor IT.

●Evaluînd punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2018 spre măsuri care să sprijine fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să asigure promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi pe lângă activitățile constante privind pregătirea profesională şi organizarea secţiilor prin valorificarea potențialului profesional, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă.

 

În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 13.182 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7147 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

 

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad – 25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc

– Judecătoria Chișineu-Criș – 3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc

– Judecătoria Gurahonț- 1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc

– Judecătoria Ineu- 3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc

– Judecătoria Lipova- 3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc

– Tribunalul Arad- 13.182 dosare din care 11.195 cauze noi – din care 8846 dosare de fond iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel – din care 3108 nou intrate, 138 dosare în recurs – din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală – din care 577 nou intrate; 1987 dosare reprezentă stoc preluat din anii anteriori.

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016, se constată o majorare a numărului cauzelor noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, contestația la executare , măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, verificarea măsurilor preventive-efect al noilor dispoziții de drept material și procedural, care intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului penal; și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și divorț.

 

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși în materiile contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește executarea pedepselor.

 

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 42.535 dosare din care 31.265 la cele 5 judecătorii și 11.270 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 85,22 %.

 

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2017 au rămas pe rol un număr de 7376 dosare, adică 14,78% din cele cu care au fost sesizate, din care 5464 dosare la cele 5 judecătorii și 1912 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 540 de dosare sunt în materia falimentului.

 

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 279 dosare, din care 85 dosare la cele 5 judecătorii și 194 dosare la tribunal. Din cele 194 de dosare rămase la Tribunalul Arad, un număr de 187 sunt în materia falimentului, astfel încât rezultă doar 7 cauze, de altă natură (decât falimentul) – în materii non-penale, care au o vechime mai mare de 1 an si 6 luni.

 

 

CONCLUZII

 

● Şi în anul 2017 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, în medie de 527 dosare/judecător.

● Cu toate că în anumite materii volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie a crescut, cifrele fiind pozitive în partea reprezentând hotărârile menţinute în căile de atac.

● Activitatea eficientă a tribunalului, cu un indice foarte bun al parametrilor calitativi esențiali –stoc scăzut, volum redus de dosare vechi în toate celelalte materii decât falimentul, încadrarea în termenele pentru motivarea hotărârilor judecătorești pronunțate, indice scăzut de desfiináre/modificare a hotărârilor- au fost posibile datorită eforturilor conjugate ale judecătorilor ce funcţionează la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate, sprijinite de munca personalului auxiliar din instanţe și al specialiștilor IT.

●Evaluînd punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2018 spre măsuri care să sprijine fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să asigure promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi pe lângă activitățile constante privind pregătirea profesională şi organizarea secţiilor prin valorificarea potențialului profesional, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă.

 
Stiri asemanatoare

Prioritatea Guvernului este revenirea la normalitate!

Vineri, 26 Noiembrie, 2021 16:24

Prioritatea Guvernului este revenirea la normalitate!

Noul Guvern condus de Nicolae Ciucă are ca obiectiv depășirea crizei sanitare și relansarea economiei cu ajutorul investițiilor, consideră deputații PNL Sergiu Bîlcea și Glad Varga. ...

Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2021

Vineri, 26 Noiembrie, 2021 18:14

Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2021

Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură se pregătește pentru o nouă ediție a Târgului de Crăciun care-și va deschide porțile în data de 4 decembrie. T&a ...

Din 180 de decese la nivel național, 7 sunt din Arad, 83 de cazuri noi și 1357 de cazuri active

Sambata, 27 Noiembrie, 2021 14:48

Din 180 de decese la nivel național, 7 sunt din Arad, 83 de cazuri noi și 1357 de cazuri active

La nivel national s-au înregistrat 1.727 de cazuri noi de persoane infecate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) în ultimele 24 de ore. În urma r ...

IKEA anunță oficial începerea lucrărilor de construcție la magazinul de lângă Timișoara

Sambata, 27 Noiembrie, 2021 08:59

IKEA anunță oficial începerea lucrărilor de construcție la magazinul de lângă Timișoara

Retailerul suedez de mobilă IKEA a anunțat oficial că a început lucrările de construcție la cel de-al treilea magazin al său în România, o investiție de 60 de milioane de ...

Autoturism carbonizat pe drumul Arad – Șiria, după ce s-a răsturnat în afara carosabilui

Sambata, 27 Noiembrie, 2021 10:59

Autoturism carbonizat pe drumul Arad – Șiria, după ce s-a răsturnat în afara carosabilui

Aseară în jurul orei 23.00 Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit pe drumul județean Arad - Șiria cu o autospecială de stingere, 2 echipaj SMURD și 1 echipaj descarcerare. La fa ...

GPS pe toată flota de autoturisme a Primăriei Arad, urmează la anul implementarea unui sistem electronic de pontaj

Vineri, 26 Noiembrie, 2021 16:57

GPS pe toată flota de autoturisme a Primăriei Arad, urmează la anul implementarea unui sistem electronic de pontaj

De la începutul lunii octombrie, pe toate cele 83 de autovehicule aflate în dotarea Primăriei Arad au fost montate aparate tip GPS, conectate la un sistem de monitorizare şi managem ...

1 decembrie cu posibile ninsori. Luna decembrie va începe cu un val de aer rece

Joi, 25 Noiembrie, 2021 21:35

1 decembrie cu posibile ninsori. Luna decembrie va începe cu un val de aer rece

După o ușoară încălzire a vremii în ultimul weekend de noiembrie, ultimele zile ale lunii noiembrie, precum și începutul lui decembrie vor aduce ninsori în jumătatea ...

Accident mortal pe D.N.79 A. O femeie de 64 ani pe bicicletă lovită de un autoturism, a decedat în drum spre spital

Sambata, 27 Noiembrie, 2021 10:36

Accident mortal pe D.N.79 A. O femeie de 64 ani pe bicicletă lovită de un autoturism, a decedat în drum spre spital

Aseară, în jurul orei 21.55, a avut loc un accident rutier grav pe D.N. 79 A.   În urma verificărilor a reieșit că un tânăr de 28 ani, din localitatea Sintea Mare, c ...

Magazinele Enel din județele Arad, Închise marți și miercuri, 30 noiembrie și 1 decembrie

Vineri, 26 Noiembrie, 2021 18:59

Magazinele Enel din județele Arad, Închise marți și miercuri, 30 noiembrie și 1 decembrie

Magazinele Enel din judeţul Arad vor fi închise marți și miercuri, 30 noiembrie și 1 decembrie, zile libere legale, iar serviciul de call center va fi disponibil numai pentru transmiter ...

Undă verde în UE pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor între 5 și 11 ani. Când începe campania în România

Joi, 25 Noiembrie, 2021 22:07

Undă verde în UE pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor între 5 și 11 ani. Când începe campania în România

Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat, joi, utilizarea vaccinului anti-COVID de la Pfizer pentru copii cu vârste între 5 și 11 ani, anunță Reuters. În Români ...

“A ieșit fum alb” de la Palament. Guvernul Ciucă a fost investit cu 318 voturi, a depus jurămîntul și a avut și prima ședință

Joi, 25 Noiembrie, 2021 18:57

“A ieșit fum alb” de la Palament. Guvernul Ciucă a fost investit cu 318 voturi, a depus jurămîntul și a avut și prima ședință

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a obținut joi voturile de învestire în Parlament. Cabinetul a fost votat cu o majoritate confortabilă de 318 voturi, cu peste 80 mai mult decâ ...

Noua bancnota de 20 de lei va fi pusă în circulație începând cu 1 decembrie 2021

Vineri, 26 Noiembrie, 2021 08:52

Noua bancnota de 20 de lei va fi pusă în circulație începând cu 1 decembrie 2021

Bancnota cu valoarea nominală de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu va fi pusă în circulație începând cu data de 1 decembrie 2021, anunță Banca Națională ...

Firmele mai au la dispoziție 7 zile să-și conecteze casele de marcat la ANAF. Cei care nu o fac riscă amenzi între 8.000 și 10.000 de lei!

Miercuri, 24 Noiembrie, 2021 18:55

Firmele mai au la dispoziție 7 zile să-și conecteze casele de marcat la ANAF. Cei care nu o fac riscă amenzi între 8.000 și 10.000 de lei!

Operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), mai au timp până la 30 noiembrie pentru conectarea ap ...

A împrăștiat fierul vechi pe trotuar. S-a ales cu amendă de 2.500 de lei și cu activitatea firmei suspendată

Joi, 11 Noiembrie, 2021 17:32

A împrăștiat fierul vechi pe trotuar. S-a ales cu amendă de 2.500 de lei și cu activitatea firmei suspendată

În ultima lună, polițiștii locali din cadrul Compartimentului de Control Comercial au primit mai multe sesizări privind desfășuarea de acte neautorizate de comerț, pe domeniul public ...

Tudor Gheorghe - “Risipitorul de frumuseți” la Filarmonica Arad

Joi, 25 Noiembrie, 2021 11:14

Tudor Gheorghe - “Risipitorul de frumuseți” la Filarmonica Arad

Concertul “Risipitorul de frumuseți”, care a fost amânat de două ori până acum, va avea loc în data de 5 decembrie, de la ora 19.00,  la Filarmonica Arad. T ...

Târgul de iarnă aduce restricții de circulație pe strada Romul Veliciu până anul viitor

Miercuri, 24 Noiembrie, 2021 18:34

Târgul de iarnă aduce restricții de circulație pe strada Romul Veliciu până anul viitor

În perioada 25.11.2021 ora 05:00 până în data de 15.01.2022 ora 16:00, traficul rutier pe strada Romul Veliciu se restricționează în contexul demarării acțiunii de am ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.