BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

BILANȚUL anulului 2017 a Tribunalului Arad

Luni, 05 Februarie, 2018 11:55 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Luni, 05 Februarie, 2018 11:55 Tiparire

În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 13.182 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7147 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

 

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad – 25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc

– Judecătoria Chișineu-Criș – 3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc

– Judecătoria Gurahonț- 1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc

– Judecătoria Ineu- 3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc

– Judecătoria Lipova- 3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc

– Tribunalul Arad- 13.182 dosare din care 11.195 cauze noi – din care 8846 dosare de fond iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel – din care 3108 nou intrate, 138 dosare în recurs – din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală – din care 577 nou intrate; 1987 dosare reprezentă stoc preluat din anii anteriori.

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016, se constată o majorare a numărului cauzelor noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, contestația la executare , măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, verificarea măsurilor preventive-efect al noilor dispoziții de drept material și procedural, care intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului penal; și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și divorț.

 

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși în materiile contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește executarea pedepselor.

 

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 42.535 dosare din care 31.265 la cele 5 judecătorii și 11.270 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 85,22 %.

 

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2017 au rămas pe rol un număr de 7376 dosare, adică 14,78% din cele cu care au fost sesizate, din care 5464 dosare la cele 5 judecătorii și 1912 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 540 de dosare sunt în materia falimentului.

 

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 279 dosare, din care 85 dosare la cele 5 judecătorii și 194 dosare la tribunal. Din cele 194 de dosare rămase la Tribunalul Arad, un număr de 187 sunt în materia falimentului, astfel încât rezultă doar 7 cauze, de altă natură (decât falimentul) – în materii non-penale, care au o vechime mai mare de 1 an si 6 luni.

 

 

CONCLUZII

 

● Şi în anul 2017 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, în medie de 527 dosare/judecător.

● Cu toate că în anumite materii volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie a crescut, cifrele fiind pozitive în partea reprezentând hotărârile menţinute în căile de atac.

● Activitatea eficientă a tribunalului, cu un indice foarte bun al parametrilor calitativi esențiali –stoc scăzut, volum redus de dosare vechi în toate celelalte materii decât falimentul, încadrarea în termenele pentru motivarea hotărârilor judecătorești pronunțate, indice scăzut de desfiináre/modificare a hotărârilor- au fost posibile datorită eforturilor conjugate ale judecătorilor ce funcţionează la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate, sprijinite de munca personalului auxiliar din instanţe și al specialiștilor IT.

●Evaluînd punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2018 spre măsuri care să sprijine fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să asigure promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi pe lângă activitățile constante privind pregătirea profesională şi organizarea secţiilor prin valorificarea potențialului profesional, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă.

 

În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 13.182 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7147 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

 

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad – 25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc

– Judecătoria Chișineu-Criș – 3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc

– Judecătoria Gurahonț- 1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc

– Judecătoria Ineu- 3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc

– Judecătoria Lipova- 3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc

– Tribunalul Arad- 13.182 dosare din care 11.195 cauze noi – din care 8846 dosare de fond iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel – din care 3108 nou intrate, 138 dosare în recurs – din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală – din care 577 nou intrate; 1987 dosare reprezentă stoc preluat din anii anteriori.

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016, se constată o majorare a numărului cauzelor noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, contestația la executare , măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, verificarea măsurilor preventive-efect al noilor dispoziții de drept material și procedural, care intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului penal; și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și divorț.

 

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși în materiile contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește executarea pedepselor.

 

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 42.535 dosare din care 31.265 la cele 5 judecătorii și 11.270 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 85,22 %.

 

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2017 au rămas pe rol un număr de 7376 dosare, adică 14,78% din cele cu care au fost sesizate, din care 5464 dosare la cele 5 judecătorii și 1912 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 540 de dosare sunt în materia falimentului.

 

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 279 dosare, din care 85 dosare la cele 5 judecătorii și 194 dosare la tribunal. Din cele 194 de dosare rămase la Tribunalul Arad, un număr de 187 sunt în materia falimentului, astfel încât rezultă doar 7 cauze, de altă natură (decât falimentul) – în materii non-penale, care au o vechime mai mare de 1 an si 6 luni.

 

 

CONCLUZII

 

● Şi în anul 2017 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, în medie de 527 dosare/judecător.

● Cu toate că în anumite materii volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie a crescut, cifrele fiind pozitive în partea reprezentând hotărârile menţinute în căile de atac.

● Activitatea eficientă a tribunalului, cu un indice foarte bun al parametrilor calitativi esențiali –stoc scăzut, volum redus de dosare vechi în toate celelalte materii decât falimentul, încadrarea în termenele pentru motivarea hotărârilor judecătorești pronunțate, indice scăzut de desfiináre/modificare a hotărârilor- au fost posibile datorită eforturilor conjugate ale judecătorilor ce funcţionează la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate, sprijinite de munca personalului auxiliar din instanţe și al specialiștilor IT.

●Evaluînd punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2018 spre măsuri care să sprijine fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să asigure promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi pe lângă activitățile constante privind pregătirea profesională şi organizarea secţiilor prin valorificarea potențialului profesional, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă.

 
Stiri asemanatoare

Accident grav la intrare în Ineu, victimă în stop cardiac! A fost solicitat elicopterul SMURD! Update - Victima a fost declarată decedată

Miercuri, 05 Mai, 2021 12:45

Accident grav la intrare în Ineu, victimă în stop cardiac! A fost solicitat elicopterul SMURD! Update - Victima a fost declarată decedată

Un accident grav a avut loc miercuri în jurul orei 12.00 la intrarea in localitatea Ineu dinspre Șicula, un  autoturism s-a izbit de un copac după ce a părăsit carosabilul. Î ...

Înca 450 de locuri de parcare de reședință scoase de Recons la licitație în Micălaca

Marti, 27 Aprilie, 2021 16:32

Înca 450 de locuri de parcare de reședință scoase de Recons la licitație în Micălaca

Recons S.A., societatea care administrează locurile de parcare de reședință din municipiu, scoate la licitație în următoarea perioadă nu mai puțin de 445 de locuri de parcare î ...

Bilanţ Pandemie 5 mai: 37 de cazuri de infectare, 6 decese și 418 cazuri active

Miercuri, 05 Mai, 2021 13:23

Bilanţ Pandemie 5 mai: 37 de cazuri de infectare, 6 decese și 418 cazuri active

Autorităţile au anunţat noul bilanţ pentru judeţul Arad înregistrat în  ultimele 24 de ore, 25 cazuri  noi de persoane infectate cu SARS – CoV ...

Tentativă de omor sub influența alcoolului la Chesinț. Un tânăr de 18 ani a înfipt cuțitul de trei ori în burta unui alt tânăr de 19 ani

Miercuri, 05 Mai, 2021 15:40

Tentativă de omor sub influența alcoolului la Chesinț. Un tânăr de 18 ani a înfipt cuțitul de trei ori în burta unui alt tânăr de 19 ani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus azi, 05.05.2021, punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unui inculpat în ...

Peste 45.000 de persoane imunizate în județul Arad

Miercuri, 05 Mai, 2021 11:57

Peste 45.000 de persoane imunizate în județul Arad

De la începutul campaniei de vaccinare până în data de 4 mai la nivelul județului Arad au fost administrate doze de vaccin unui număr de 68.255 persoane ( doză 1) și   ...

Aproape 600 de arădeni au apelat în primele 4 zile la centrul de vaccinare Drive Thru din Arad

Marti, 04 Mai, 2021 10:03

Aproape 600 de arădeni au apelat în primele 4 zile la centrul de vaccinare Drive Thru din Arad

Inițiativa Primăriei Arad pentru inființarea centrului de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt se dovedește o inițiativă de succes, 594 de arădeni au apelat la acest centru pentr ...

Iustin Cionca propus supleant în Comitetul Regiunilor Europene de la Bruxelles

Marti, 04 Mai, 2021 11:01

Iustin Cionca propus supleant în Comitetul Regiunilor Europene de la Bruxelles

Guvernul României m-a propus ca supleant în Comitetul Regiunilor Europene, de la Bruxelles, pentru durata rămasă a mandatului actual, și anume până la 25 ianuarie 2025. Prop ...

Centru de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt un real success. Vezi câți arădeni s-au vaccinat în primele două zile

Vineri, 30 Aprilie, 2021 18:32

Centru de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt un real success. Vezi câți arădeni s-au vaccinat în primele două zile

Inițiativa Primăriei Arad pentru inființarea centrului de vaccinare Drive Thru din parcarea Real/Remarkt se dovedește a fi un real success în contextul în care listele de programa ...

Arădeni nu vă faceți iluzii. Nu e Formula 1, ci huruitul tobelor fără catalizatoare

Marti, 04 Mai, 2021 16:10

Arădeni nu vă faceți iluzii. Nu e Formula 1, ci huruitul tobelor fără catalizatoare

La Arad furtul de sezon este cel al catalizatoarelor. Poliția este asaltată zilnic de reclamații privind furtul catalizatoarelor de la mașinile locuitorilor din oraș. Deși arădenii cred u ...

Români dacă vreți să furați mireasa, vaccinați-vă. Nunți și botezuri fără restricții la număr de participanți de la 1 iunie. Condiția de bază este ca toate persoanele prezente să fie vaccinate

Marti, 04 Mai, 2021 13:22

Români dacă vreți să furați mireasa, vaccinați-vă. Nunți și botezuri fără restricții la număr de participanți de la 1 iunie. Condiția de bază este ca toate persoanele prezente să fie vaccinate

Întrebat ce măsuri de relaxare ar putea fi introduse de la 1 iunie, premierul Florin Cîțu a vorbit despre renunţarea la mască pe plajă sau în drumeţii, dar şi despre func ...

Parlamentul European a votat pentru ”Certificatul UE covid-19”. Florin Cîțu spune că STS urmează să se ocupe în România de implementarea certificatului UE COVID-19

Vineri, 30 Aprilie, 2021 11:02

Parlamentul European a votat pentru ”Certificatul UE covid-19”. Florin Cîțu spune că STS urmează să se ocupe în România de implementarea certificatului UE COVID-19

Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei, rez ...

Zeci de motocicliști arădeni fac azi promovare pentru vaccinare

Joi, 29 Aprilie, 2021 16:52

Zeci de motocicliști arădeni fac azi promovare pentru vaccinare

Câteva zeci de motocicliști de la Burn-out și nu numai fac, astăzi,29 aprilie, între orele 18 și 20, promovare pentru vaccinare.   La ora 18.00 motocicliștii vor face un t ...

Peste 100 de locuri de parcare gratuite la Arad pentru scutere și motociclete

Miercuri, 05 Mai, 2021 13:05

Peste 100 de locuri de parcare gratuite la Arad pentru scutere și motociclete

Primăria municipiului Arad a început amenajarea în oraș de locuri de parcare gratuite pentru scutere, mopede și motociclete.   Primarul Călin Bibarț scrie pe pagina sa de ...

Doua puncte noi de trecere a frontierei se deschid în județul Arad

Joi, 29 Aprilie, 2021 11:50

Doua puncte noi de trecere a frontierei se deschid în județul Arad

Două puncte noi de trecere a frontierei dintre România și Ungaria se vor deschide în acest an. Este vorba despre  Variașu Mic/Dombegyhaz și Grăniceri/Elek.   &ld ...

Pentru 40 de partide de sex cu minori români un pensionar elvețian a primit doar 2 ani și 9 luni de închisoare

Miercuri, 05 Mai, 2021 08:09

Pentru 40 de partide de sex cu minori români un pensionar elvețian a primit doar 2 ani și 9 luni de închisoare

Un pensionar de 73 de ani din regiunea elveţiană Turgovia şi-a petrecut în mod regulat vacanţele în România pentru a face sex cu băieţi minori cu vârste cuprinse &ic ...

Polițe RCA obligatorii și pentru rablele din fața blocurilor sau curțile oamenilor

Miercuri, 05 Mai, 2021 09:48

Polițe RCA obligatorii și pentru rablele din fața blocurilor sau curțile oamenilor

Cei care nu își încheie polițe RCA riscă amenzi usturătoare. Iar proprietarii rablelor care sunt staţionate de ani buni pe şosele sau în curţi nu sunt o excepţie.  ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.