Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015
Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015

Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015

Miercuri, 16 Septembrie, 2015 16:37 Redactia NATIONALE Comentarii 2117 vizualizari  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia NATIONALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Miercuri, 16 Septembrie, 2015 16:37 2117 vizualizari Tiparire

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015, încă o etapă pe care România o parcurge în cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a imigraţiei pe teritoriul naţional. Documentul va fi transmis Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), informează comunicatul de presă emis de Guvernul României.
 

Strategia naţională are ca scop gestionarea eficientă a fenomenului imigraţiei și include obiective strategice generale, obiective specifice şi direcţii de acţiune care reflectă politicile stabilite la nivel european, adaptate la realităţile naţionale. Astfel, pentru următorii patru ani, se va urmări gestionarea eficientă a imigraţiei, sub toate aspectele sale, respectiv prin: remedierea lacunelor în materie de competenţe specifice şi prin atragerea lucrătorilor înalt calificaţi, o abordare mai robustă a imigraţiei ilegale şi readmisiei, inclusiv o cooperare mai bună cu ţările terţe, protejarea celor care au nevoie de ajutor printr-o politică fermă în domeniul azilului.
 

În ceea ce priveşte componenta azilului, se urmăreşte asigurarea unui acces mai bun la azil a persoanelor care au nevoie de protecţie, o mai bună calitate a condiţiilor de primire şi decizii mai rapide şi mai fiabile în materie de azil. Transpunerea integrală şi punerea în aplicare efectivă a sistemului european comun de azil (SECA) reprezintă o prioritate. Având în vedere problemele cu care s-au confruntat statele din imediata vecinătate a României, se au în vedere măsuri pentru gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor determinate de posibila apariţie a unui aflux de imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de situaţii de criză de natură politică, socială, economică sau militară.
 

Cooperarea între autorităţile cu competenţă în domeniul combaterii imigraţiei ilegale, inclusiv a traficului de persoane şi a traficului de migranţi ca elemente componente ale acesteia, vor constitui priorităţi.
 

Autorităţile române vor contribui la crearea unui sistem de admitere flexibil, dar, în acelaşi timp vor acorda o atenţie deosebită cetăţenilor proveniţi din statele cu potenţial migraţionist sau care pot aduce atingere siguranţei naţionale.
 

Acoperirea deficitului existent pe piaţa forţei de muncă, inclusiv prin atragerea de persoane cu înaltă calificare, se va face cu protejarea propriilor cetăţeni. România, prin autorităţile competente, va crea cadrul procedural şi legislativ favorabil atragerii şi rămânerii pe teritoriul României a investitorilor.
 

De asemenea, instituţiile cu competenţe în domeniu vor avea în vedere modificarea legislaţiei naţionale pentru înlăturarea inadvertenţelor şi crearea unui cadru legal favorabil admiterii, inclusiv prin transpunerea directivelor europene în materie.
 

Având în vedere că imigraţia şi azilul sunt influenţate, în foarte mare măsură, de evenimentele care au loc la nivel mondial, au fost identificate următoarele aspecte care pot influenţa, pe termen mediu şi lung, situaţia operativă din zona de competenţă:
 

 • Menţinerea situaţiei conflictuale din Siria;

 • Reactivarea conflictului armat din Irak;

 • Menţinerea unei situaţii instabile în zonele limitrofe României (Ucraina, Transnistria);

 • Perpetuarea şi creşterea în intensitate a conflictului armat israeliano - palestinian;

 • Menţinerea situaţiei migraţiei ilegale din Turcia, devenită principalul stat de tranzit pentru migraţia ilegală din Orientul Mijlociu sau din Africa spre România, Istanbul fiind principala placă turnantă în drumul spre Occident.

 

Având în vedere acest context, în Strategia națională privind imigrația 2015-2020 au fost stabilite următoarele obiective strategice generale:
 

1. Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine;

2. Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive;

3. Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi asigurării conformităţii cu standardele legale naţionale, europene şi internaţional aplicabile;

4. Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională şi integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe. În acest sens, politica privind integrarea socială a cetățenilor statelor terțe are ca obiectiv oferirea posibilității persoanelor care și-au stabilit reședința sau domiciliul pe teritoriul României să aibă un bagaj minim de cunoștințe și deprinderi, în principal, prin cursuri de limba română, prin programe de orientare culturală și de consiliere, care să le permită accesarea serviciilor și politicilor sociale în condiții similare celor pentru cetățenii români.
 

Prezenta Strategie naţională cuprinde următoarele obiective specifice relevante pentru transpunerea şi implementarea obiectivelor strategice generale:
 

 • Facilitatea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă (crearea cadrului juridic pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă potrivit nevoilor identificate);

 • Favorizarea accesului cetăţenilor statelor terţe către instituţiile de învăţământ superior din România pentru domeniile şi profesiile identificate ca deficitare;

 • Facilitarea admiterii şi şederii cetăţenilor din state terţe pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul României în concordanţă cu interesul economic naţional;

 • Asigurarea unei informări mai bune a cetăţenilor statelor terţe privind posibilităţile şi condiţiile de imigraţie legală;

 • Informarea permanentă cu privire la riscurile generate de migraţia ilegală şi munca nedeclarată, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor restrictive ce pot fi aplicate;

 • Eficientizarea controlului legalităţii şederii şi muncii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României;

 • Întărirea cooperării între autorităţile române competente pentru combaterea imigraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate a cetăţenilor din state terţe;

 • Aplicarea măsurilor de returnare a imigranţilor ilegali la standardele Uniunii Europene;

 • Continuarea asigurării accesului la procedura de azil şi respectarea principiului non refoulement;

 • Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

 • Combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil;

 • Asigurarea unui standard demn de viaţă al solicitanţilor de azil conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

 • Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu celelalte sisteme de azil din statele membre, coordonarea cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului, precum şi întărirea şi creşterea calităţii procedurii de azil şi a măsurilor de integrare a persoanelor cu o formă de protecţie internaţională din ţările terţe;

 • Gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor determinate de apariţia unui aflux de imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de situaţii de criză de natură politică, socială, economică sau militară;

 • Integrarea socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi a celor cu şedere legală;

 • Încorporarea aspectelor integrării în toate celelalte politici din domeniile relevante;

 • Crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetăţenilor statelor terţe;

 • Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor;

 • Continuarea derulării operaţiunilor prin Centrul de Relocare de Urgenţă de la Timişoara conform Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, ratificat prin Legea nr. 291/2008.


Planul de acțiune pe anul 2015, aprobat prin același act normativ, constituie un mijloc prin care se stabilesc activități concrete care să conducă la crearea unui sistem flexibil pentru stoparea fenomenului migraționist aflat în creștere.

 

Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și Planul de acțiune pe anul 2015, încă o etapă pe care România o parcurge în cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a imigraţiei pe teritoriul naţional. Documentul va fi transmis Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), informează comunicatul de presă emis de Guvernul României.
 

Strategia naţională are ca scop gestionarea eficientă a fenomenului imigraţiei și include obiective strategice generale, obiective specifice şi direcţii de acţiune care reflectă politicile stabilite la nivel european, adaptate la realităţile naţionale. Astfel, pentru următorii patru ani, se va urmări gestionarea eficientă a imigraţiei, sub toate aspectele sale, respectiv prin: remedierea lacunelor în materie de competenţe specifice şi prin atragerea lucrătorilor înalt calificaţi, o abordare mai robustă a imigraţiei ilegale şi readmisiei, inclusiv o cooperare mai bună cu ţările terţe, protejarea celor care au nevoie de ajutor printr-o politică fermă în domeniul azilului.
 

În ceea ce priveşte componenta azilului, se urmăreşte asigurarea unui acces mai bun la azil a persoanelor care au nevoie de protecţie, o mai bună calitate a condiţiilor de primire şi decizii mai rapide şi mai fiabile în materie de azil. Transpunerea integrală şi punerea în aplicare efectivă a sistemului european comun de azil (SECA) reprezintă o prioritate. Având în vedere problemele cu care s-au confruntat statele din imediata vecinătate a României, se au în vedere măsuri pentru gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor determinate de posibila apariţie a unui aflux de imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de situaţii de criză de natură politică, socială, economică sau militară.
 

Cooperarea între autorităţile cu competenţă în domeniul combaterii imigraţiei ilegale, inclusiv a traficului de persoane şi a traficului de migranţi ca elemente componente ale acesteia, vor constitui priorităţi.
 

Autorităţile române vor contribui la crearea unui sistem de admitere flexibil, dar, în acelaşi timp vor acorda o atenţie deosebită cetăţenilor proveniţi din statele cu potenţial migraţionist sau care pot aduce atingere siguranţei naţionale.
 

Acoperirea deficitului existent pe piaţa forţei de muncă, inclusiv prin atragerea de persoane cu înaltă calificare, se va face cu protejarea propriilor cetăţeni. România, prin autorităţile competente, va crea cadrul procedural şi legislativ favorabil atragerii şi rămânerii pe teritoriul României a investitorilor.
 

De asemenea, instituţiile cu competenţe în domeniu vor avea în vedere modificarea legislaţiei naţionale pentru înlăturarea inadvertenţelor şi crearea unui cadru legal favorabil admiterii, inclusiv prin transpunerea directivelor europene în materie.
 

Având în vedere că imigraţia şi azilul sunt influenţate, în foarte mare măsură, de evenimentele care au loc la nivel mondial, au fost identificate următoarele aspecte care pot influenţa, pe termen mediu şi lung, situaţia operativă din zona de competenţă:
 

 • Menţinerea situaţiei conflictuale din Siria;

 • Reactivarea conflictului armat din Irak;

 • Menţinerea unei situaţii instabile în zonele limitrofe României (Ucraina, Transnistria);

 • Perpetuarea şi creşterea în intensitate a conflictului armat israeliano - palestinian;

 • Menţinerea situaţiei migraţiei ilegale din Turcia, devenită principalul stat de tranzit pentru migraţia ilegală din Orientul Mijlociu sau din Africa spre România, Istanbul fiind principala placă turnantă în drumul spre Occident.

 

Având în vedere acest context, în Strategia națională privind imigrația 2015-2020 au fost stabilite următoarele obiective strategice generale:
 

1. Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine;

2. Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive;

3. Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi asigurării conformităţii cu standardele legale naţionale, europene şi internaţional aplicabile;

4. Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională şi integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe. În acest sens, politica privind integrarea socială a cetățenilor statelor terțe are ca obiectiv oferirea posibilității persoanelor care și-au stabilit reședința sau domiciliul pe teritoriul României să aibă un bagaj minim de cunoștințe și deprinderi, în principal, prin cursuri de limba română, prin programe de orientare culturală și de consiliere, care să le permită accesarea serviciilor și politicilor sociale în condiții similare celor pentru cetățenii români.
 

Prezenta Strategie naţională cuprinde următoarele obiective specifice relevante pentru transpunerea şi implementarea obiectivelor strategice generale:
 

 • Facilitatea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă (crearea cadrului juridic pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă potrivit nevoilor identificate);

 • Favorizarea accesului cetăţenilor statelor terţe către instituţiile de învăţământ superior din România pentru domeniile şi profesiile identificate ca deficitare;

 • Facilitarea admiterii şi şederii cetăţenilor din state terţe pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul României în concordanţă cu interesul economic naţional;

 • Asigurarea unei informări mai bune a cetăţenilor statelor terţe privind posibilităţile şi condiţiile de imigraţie legală;

 • Informarea permanentă cu privire la riscurile generate de migraţia ilegală şi munca nedeclarată, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor restrictive ce pot fi aplicate;

 • Eficientizarea controlului legalităţii şederii şi muncii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României;

 • Întărirea cooperării între autorităţile române competente pentru combaterea imigraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate a cetăţenilor din state terţe;

 • Aplicarea măsurilor de returnare a imigranţilor ilegali la standardele Uniunii Europene;

 • Continuarea asigurării accesului la procedura de azil şi respectarea principiului non refoulement;

 • Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

 • Combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil;

 • Asigurarea unui standard demn de viaţă al solicitanţilor de azil conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

 • Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu celelalte sisteme de azil din statele membre, coordonarea cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului, precum şi întărirea şi creşterea calităţii procedurii de azil şi a măsurilor de integrare a persoanelor cu o formă de protecţie internaţională din ţările terţe;

 • Gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor determinate de apariţia unui aflux de imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de situaţii de criză de natură politică, socială, economică sau militară;

 • Integrarea socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi a celor cu şedere legală;

 • Încorporarea aspectelor integrării în toate celelalte politici din domeniile relevante;

 • Crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetăţenilor statelor terţe;

 • Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor;

 • Continuarea derulării operaţiunilor prin Centrul de Relocare de Urgenţă de la Timişoara conform Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, ratificat prin Legea nr. 291/2008.


Planul de acțiune pe anul 2015, aprobat prin același act normativ, constituie un mijloc prin care se stabilesc activități concrete care să conducă la crearea unui sistem flexibil pentru stoparea fenomenului migraționist aflat în creștere.

 
Stiri asemanatoare

ABONARE LA NEWSLETTER

Introduceti adresa dvs de email:
   

Trupele speciale intervin la centrul de carantină de la Nădab!

Marti, 10 Martie, 2020 22:03

Trupele speciale intervin la centrul de carantină de la Nădab!

40 de persoane care se află în carantină la centrul din Nădab,  s-au încuiat în centru. Pompierii au fost chemaţi pentru a sparge uşile, întrucât reprezent ...

Marian Toader: “Da, sunt primul primar din România condamnat pe o chestiune ce ține de OPORTUNITATEA unei investitii!”

Miercuri, 11 Martie, 2020 12:24

Marian Toader: “Da, sunt primul primar din România condamnat pe o chestiune ce ține de OPORTUNITATEA unei investitii!”

Am vazut foarte multe comentarii rostogolite in spatial public, privitor la persoana mea si as dori sa aduc cateva clarificari. Propunerea unui proiect de hotărâre spre aprobarea Consiliul ...

Echipa de omologare a stadionului, chemată la Arad în aprilie

Joi, 12 Martie, 2020 20:36

Echipa de omologare a stadionului, chemată la Arad în aprilie

Veşti bune pentru stadionul nou al Aradului. O echipă de 70 de muncitori lucrează intens pentru terminarea lucrărilor. În acest timp, Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului ...

Se închid mai multe puncte de frontieră, printre care cel de la Turnu!

Joi, 12 Martie, 2020 21:42

Se închid mai multe puncte de frontieră, printre care cel de la Turnu!

Comitetul Național pentru Situații de Urgență ÎNCHIDE puncte de frontieră cu Serbia, Moldova şi Ungaria   Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că în cadrul Comi ...

Se ÎNCHID toate școlile din țară, inclusiv cele private începând de MIERCURI , până pe 22 martie

Luni, 09 Martie, 2020 20:13

Se ÎNCHID toate școlile din țară, inclusiv cele private începând de MIERCURI , până pe 22 martie

Luni seara,într-o conferință de presă, Ludovic Orban a anunțat că școlile se închid în perioada 11-22 martie, tocmai pentru a feri copiii de acest virus care este în ...

Tensiuni la un centru de carantină în Grădişte

Joi, 12 Martie, 2020 19:45

Tensiuni la un centru de carantină în Grădişte

Un centru de carantină a fost înfiinţat într-o pensiune aflată între case, în cartierul arădean Grădişte. Aici autorităţile au decis să-i carantineze pe cei care ...

Se închid toate piețele din Arad cu excepția celor agroalimentare!

Miercuri, 11 Martie, 2020 15:18

Se închid toate piețele din Arad cu excepția celor agroalimentare!

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, în ședințele desfășurate ieri și astăzi, a mai luat următoarele măsuri de prevenire a răspândirii coronavirus COVID-19 ...

Compania de Apă Arad anunță că a luat măsuri în vederea prevenirii contactării și răspândirii virusului COVID-19

Miercuri, 11 Martie, 2020 15:44

Compania de Apă Arad anunță că a luat măsuri în vederea prevenirii contactării și răspândirii virusului COVID-19

Compania de Apă Arad anunță că a luat măsuri în vederea prevenirii contactării și răspândirii virusului COVID-19. În condițiile alertei naționale, contactul direct &ic ...

Incendiu generalizat la o construcţie de pe strada Mărului

Sambata, 07 Martie, 2020 21:10

Incendiu generalizat la o construcţie de pe strada Mărului

Sâmbătă seara, în jurul orei 18:45, a fost solicitat Detașamentul de Pompieri Arad la un incendiu pe strada Mărului.   Incendiul se manifesta la o construcție de aproximat ...

Încă un FAKE NEWS demontat: Primăria a acordat valoarea maximă prevăzută de lege a avansului pentru lucrările de la Stadionul UTA

Vineri, 06 Martie, 2020 17:01

Încă un FAKE NEWS demontat: Primăria a acordat valoarea maximă prevăzută de lege a avansului pentru lucrările de la Stadionul UTA

Ca urmare a informațiilor apărute în presa scrisă și în mediul online cu privire la valoarea avansului acordat de Municipiul Arad societății DRAST COMPANY SRL pentru continuarea ...

Să ne rupem “cămieşa” după Bulumac

Sambata, 07 Martie, 2020 09:44

Să ne rupem “cămieşa” după Bulumac

Sebastian Bulumac, de care ne-am obişnuit să auzim odată la patru ani când vin alegerile pentru primar, s-a supărat pe PLUS ca “ţiganul pe sat”, şi a demisionat renunţ&ac ...

Gala Dynamite Fighting Show la Arad ne-a arătat un Eduard Gafencu de excepţie

Vineri, 06 Martie, 2020 20:47

Gala Dynamite Fighting Show la Arad ne-a arătat un Eduard Gafencu de excepţie

Joi seara, 5 matie, a avut loc în Sala Polivalentă din Arad, Gala Dynamite Fighting Show, organizată de către Cătălin Moroșanu. Arădenii prezenţi au avut parte de zece meciuri, din ...

Grav accident pe DN7 lângă domeniul Lupaş! Şoferul extras din autotursim în stare de inconştienţă!

Sambata, 07 Martie, 2020 15:10

Grav accident pe DN7 lângă domeniul Lupaş! Şoferul extras din autotursim în stare de inconştienţă!

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă în jurul orei 12:00, pe DN79 langa Domaniul Lupas.    În incidental rutier au fost implicate intre un autoturism şi un a ...Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.